Idyllisk småbruk med 25 mål tomt og 75 m strandlinje - Vesterøy, Hvaler

Idyllisk småbruk med 25 mål tomt og 75 m strandlinje - Vesterøy, Hvaler

  • Adresse Nordre Skjelsbu 29, Hvaler
  • Prisantydning NOK7,500,000.00
  • Ansvarlig megler Tonje Aasvangen
    Eiendomsmegler MNEF
  • Matrikkel Gårdsnummer: 53, bruksnummer: 22
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 83 m2 / BTA 88 m2 / PROM 83 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad

SAMMENDRAG

Knektermoen er en eksepsjonell eiendom på Hvaler. På denne plassen, som vender seg mot det vakre Skjelsbusundet, slo svenske krigsknekter leir under svenskenes invasjon av Fredrikstad i 1814. I 1895 ble det bygd et hus på tomten, og i over hundre år levdefolk sine dagligliv her. De siste 50 årene har dette samme huset blitt brukt som fritidsbolig - renovert og pusset opp i en nydelig stil. Det ligger midt i en stolt, gammel hage med krokete frukttrær og bærbusker fra et annet århundre. Tomten er på hele25 mål, og den strekker seg helt ned til Skjelsbusundet, der den ender i 75 meter strandlinje. Den store eiendommen kan utnyttes på mange vis, og nå er det opp til nye eiere å føre livet på Knektermoen videre.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1895 og rehablitert/ombygd i 1985

BELIGGENHET

Eiendommen ligger nordøst på Vesterøy på Hvaler, ca. 15 minutters kjøring fra Fredrikstad sentrum. Nordre Skjelsbu 29, med kallenavnet Knektermoen, ligger fredelig og åpent for seg selv, med skog som skjermer for bolig- og hytteområdet rundt. Dette er like ved sjøen, ved innseilingen til Skjelsbusundet, som skiller de to Hvaler-øyene Vesterøy og Spjærøy. Fra huset er det gangvei og trapper ned til sjøen, der eiendommen har egen brygge på svaberget. Her er det nydelig å bade! Det er også mange andre fine badesteder i nærheten -midt i skjærgården som dette er. Skjelsbusundet fører ned til Ytre Hvaler nasjonalpark og havet. I nærområdet er det flere butikker, bensinstasjon, apotek, fisk- og skalldyrutsalg, blomsterforretning m.m. Det er bussforbindelse til Oslo hver time.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad følge rv. 108 mot Hvaler og Vesterøy. Ta til venstre inn Nordre Skjelsbu (siste vei på venstre hånd før broa over til Spjærøy). Ta deretter til høyre der veien deler seg. Eiendommen ligger helt i enden av veien. Det vil bli skiltet til fellesvinsning.

AREAL AV BEBYGGELSE
Etasje BTA BRA P-ROM S-ROM
1.etg. 57 53 53 0
2. etg. 31 30 30 0
SUM 88 83 83 0
Låve 54 50 0 50
Uthus 3 3 0 3
Sum alle bygg 145 136 83 53

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Eiendommen består av hytte på 1,5 plan, låve og uthus. Bygget står sannsynligvis på sand og morenegrunn. Grunnmur er av granitt og byggemåte skal være knubb. Stående kledning. Saltak.Sutakplater, sløyfer, lekter og teglstein fra 2011. Renner og nedløp i stål. Kransebeslag på pipe ble byttet med taktekke. Eiendommen er registrert som våningshus og benyttes som fritidseiendom siden i hele selgers eiertid. Den bør allikevel søkes om konsesjonsfrihet for å fortsette som fritidsformål. Lignende saker i kommunen viser at det er kurant å få det godkjent i følge rådgiver /arkitekt byggesak i Hvaler kommune. Sjekk kommuneplanens bestemmelser i pkt. 13.1, 13,21 og 13,23. Det er også mulig med bruksendring tilbake til boligformål. Se forøvrig mail fra kommunen i salgsoppgavens vedlegg,

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Hytte: 1 etg. Gang, hall, kjøkken og stue. 2 etg.To soverom og bad. P-rom. Låve: Lagerplass. Uthus: Utedo og lagerplas

STANDARD/ UTSTYR

Fra eier tok over Knektemoen i 1993, restaurerte de hele huset totalt innvendig. Brygge ble satt opp i 1997/98 med trapper i fjell for lettere adkomst til brygga. I 2005 ble alle vinduer skiftet. I 2007 ble eiendommen tilkoblet offentlig vann og avløp, og nytt tak inkl takstein ble lagt i 2011. Kjøkken og en del gulver er fra 2012. og det ble det lagt ny drenering på vestsiden mot syd samt fra kjeller som ble ført ned mot "løkka" i 2014. Det er panel og malte panel på vegger og tak. Parkett, bordgulv oglaminat på gulv. Varmepumpe fra 2008.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Lys, klassisk kjøkkeninnredning fra 2012 med stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin, kjøl/ fryseskap og ventilator i skap. Det er ffliser mellom over- og underskap. Badet er lyst, med panel på vegger og belegg på gulv. Dusjkabinett, wc, innredning med vask og opplegg til vaskemaskin.

OPPVARMING

Vedovn og peis i stuen. Elektrisk oppvarming.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger Boligsalgsrapport med verditakst over eiendommen datert 10.04.19. Verditakst kr 7 500 000,-

OVERTAGELSE

Overtagelse etter avtale

ADRESSE

Nordre Skjelsbu 29, 1684 Vesterøy

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Eiendommen har en 25 mål stor og variert tomt. En kuriositet er at den i år 1900 ble solgt til neste eier for den nette sum av 1430 kroner og 8 høner. Husplassen ligger lunt til i en rydning i skogsterreng. Bygningene omkranses av en stor plen med gamle frukttrær og bærbusker, drivhus og kjøkkenhage. Her blomstrer det både ved huset og i skoggrensen, og det er mange lune uteplasser rundt huset. I tillegg til hovedhuset har plassen låve, utedo og brønn. Gamle stengjerder og -stolper adskiller plenen fra videre tomt og tilgrensende eiendommer. Tomten strekker seg østover helt ned til sjøen i Skjelsbusundet, og det er ryddet trær slik at det er utsikt til vannet fra huset. Ved sjøen har eiendommen rundt 75 meter strandlinje langs svabergene og egen brygge. Adkomst fra Nordre Skjelsbu er på en gruslagt privat vei.

TOMTENS AREAL

25 502 kvm

EIERFORHOLD TOMT

Eiet

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingslovens bestemmelser. Forsikringen er tegnet i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse tilmegler.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Boligkjøperforsikring tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se prospektets vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler foroppdraget. Megler mottar honorar med kr 500,- fra forsikringsselskapet for formidling av forsikringen.

KOMMUNALE AVGIFTER

kr 11 174, - for 2019

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Stipulert ca. 11 500 kwh.

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse gul G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt vann og avløp ble lagt inn i 2007. eiendommen har også borrevann med pumpe fra 2012.

OM BOPLIKT VS FRITAK FRA BOPLIKT

Det er generell boplikt i Hvaler kommune (0-konsesjon) Eiendommen har opprinnelig vært en bolig, men har av vært benyttet som fritidsbolig i hele nåværende eiers eiertid. Ved overdragelse må det søkes om konsesjonsfrihet for å fortsette bruken til fritidsformål. Kommunen har oppgitt at det er påregnelig at man kan få godkjent fortsatt bruk til fritidsbolig. Se kommuneplanens bestemmelser i pkt. 13.1, 13,21 og 13,23. Det er også mulig med bruksendring tilbake til boligformål. Se forøvrig maikorespondanse med Hvaler kommune i salgsoppgavens vedlegg,

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er registrert som våningshus og er benyttet som fritidseiendom i selgers eiertid. Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplan. Arealbruken er fastlagt i kommuneplanens arealdel. Arealbruksformålet er: Spredt fritidsbebyggelse. Se mailkorrespondanse fra kommunen i vedlegg til salgsoppgave.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Eiendommen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det er ikke krav til dette dersom bebyggelsen er eldre enn 1965/1966.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Bestemmelser om vei, vann/kloakk og adkomstrett. Se vedlegg til salgsoppgaven. Tidligere tinglyst personlig veirett for navngitt eier er erstattet av slutning/ dom fra jordskifterettet, datert 3.12.2018 der det slås fast at eiendommene 53/20 og 43 har veirett over 53/10 i de eksisterende trasèer. Dommen er rettskraftig og skal tinglyses

LIGNINGSVERDI

Kr. 560 189,- som primærbolig Kr. 2 016 680,- som sekundærbolig

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
7 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-))
--------------------------------------------------------
188 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 688 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave Nordre Skjelsbu 29

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61170021
PrisantydningNOK7,500,000.00
Samlet sumNOK7,500,000.00
Total kostnadNOK7,688,722.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Fra
28.04 14:00
Til
28.04 15:00

Ansvarlig megler

Tonje Aasvangen
Tonje Aasvangen

Eiendomsmegler MNEF
90 83 88 22