Treroms leilighet på bakkeplan - Rød, - Asmaløy, Hvaler

Treroms leilighet på bakkeplan - Rød, - Asmaløy, Hvaler

  • Adresse Olasvingen 32, Hvaler
  • Prisantydning NOK1,325,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 40, bruksnummer: 102
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 64 m2 / BTA m2 / PROM 61 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
D Energimerke D
Energimerke

SAMMENDRAG

Praktisk borettslagsleilighet ved Rød på Asmaløy, Hvaler, i gangavstand til barne- og ungdomsskole, dagligvareforretning og bussholdeplass med forbindelse til Kirkeøy, fastlandet og ekspressbuss til Oslo.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne boligen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, kommunal informasjon, informasjon fra forretningsfører, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1991

BELIGGENHET

Boligen ligger på bakkeplan i flermannsbolig i etablert og barnevennlig boligområde ved Rød på Asmaløy, Hvaler. Bebyggelsen i området er variert, med eneboliger, rekkehus og leiligheter. Herfra er det gangavstand til skoler, idrettshall og dagligvareforretning. Bussholdeplass med forbindelse til Fredrikstad, Oslo (Ekspressbuss) og de øvrige Hvalerøyene med veiforbindelse. Omgivelsene på Asmaløy er praktfulle midt i den ettertraktede Hvalerskjærgården - et drøyt kvarters kjøring til Fredrikstad sentrumog jernbanestasjon.

VEIBESKRIVELSE

Fra Oslo følg E6 sydover til Råde, følg skilt Fredrikstad (RV 110) frem til rudkjøringen ved St. Croix. Følg skilt til Hvaler over den gamle Kråkerøybroa og følg derfra Kråkerøyveien (RV 108) sydover, ca 18 km, over Kråkerøy, Kjøkøy, Vesterøy, Spjærøy ogover til Asmaløy. Sving til venstre i krysset ved Rød og følg Rødveien sydover og sving deretter til venstre inn på Bernhardmyra. Følg Bernhardmyra frem til andre innkjøring på Olasvingen.

AREAL AV BEBYGGELSE

BRA;P-ROM;S-ROM;BTA;64;61;3;70

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten har adkomst fra bakkeplan og en egen liten veranda og inneholder entre/hall, stue, kjøkken, to soverom og et stort bad/wc. I tillegg en bod (S-rom).

Regler for arealangivelse

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGLSE/ BYGGEMÅTE

Bebyggelsen er oppført i trekonstruksjoner med kledning av tre og isolasjon etter byggetiden. Saltak dekket med betongtakstein. Bebyggelsen er oppført i to etasjer, der det mot øst er innredet leiligheter i underetasjen.

STANDARD/UTSTYR

Gulv er belagt med eikeparkett og keramiske fliser. Vegger er belagt med malte flater, malt glassfiberstrie og keramiske fliser. Tak har himlingsplater og panel.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkeninredning med fronter av bøk, benkeplate av eik og med oppvaskmaskin, komfyr, kjøl/frys.

OPPVARMING

Elektriske panelovner og el. varmekabler på bad/Wc.

TAKST

Det foreligger takst fra Nedre Glomma takst as, ved Svein Nesøen. Verditakst kr 1 325 000,-. Datert 1.10.2018.

OVERTAGELSE

Ledig for kjøper straks etter at forkjøpsrett er avklaret og andelseier er godkjent som andelseier.

ADRESSE

Olasvingen 32, 1684 Vesterøy

PARKERING

Biloppstillingsplasser på felles gårdsplass.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Opparbeidet med gressplen, grusganger og prydplanter. Tomten er flat mot vest - i plan med inngangspartiet for denne boenheten. Tomten heller ned mot øst, der underetasjen i bygget danner en sokkeletasje.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

19756 - Felles tomt for borettslaget. Tomten er selveiet.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Inngår i felleskostnader.

ENERGIFORBRUK

Ikke oppgitt.

ENERGIATTEST

Rød D.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann- og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Boligen ligger i regulert område og omfattes av reguleringsplan 011116 Rød med endringer. Ulike formål under planen er Boliger, Kjørevei, Annen veigrunn og Offentlig friområde. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert som en boenhet. Vedtektene gir begrensninger i umulighet til utleie/fremleie.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det er ikke oppgitt om det foreligger ferdigattest for bygget.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Andel nr 12 overdras uten heftelser. Borettslagets eiendom har tinglyste panteretter til borettslagets låneportefølje,samt fellesobligasjon for borettsinnskudd. Se vedlagte utskrifter fra grunnboken for andelen og for borettslagets eiendom.

LIGNINGSVERDI

Opplysninger oppdateres.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prosp

EIERFORM/ BORETTSLAGETS NAVN/ ORG.NR/ BOLIGBYGGERLAG

Oladammen Borettslag, org.no.950 110 058, tilknyttet OBOS.

EIENDOMMEN SELGES UNDER SÆRSKILTE OMSTENDIGHETER/ KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Selger har oppnevnt verge og har ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger er derfor ute av stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngåsStavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbeholdi kjøpetilbudet.

LOV OM VITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

HUSLEIE/ FELLESUTGIFTER

Kr 4 477,- pr mnd. Inkluderer: Renter og avdrag andel fellesgjeld, kommunale avgifter, byggforsikring, utvendig vedlikehold, kabel-tv og øvrig drift av borettslaget.

ANDEL AV BORETTSLAGETS FELLES GJELD

Andel av borettslagets felles gjeld utgjør Kr 104 000,-. (pr 01.03.2019.) Andel formue kr 16.811,- (pr 31.12.18) Andelens %-vise andel av total fellesgjeld for borettslaget er ca 2 %. Borettslagets lån løper uten avdragsfri periode. Rentesatser påborettslagets ulike lån varierer fra 1,55 % til 2,65 % p.a. Ligningsmessig, fradragsberettiget andel av fellesutgifter vil gradvis falle i låneperioden ( for annuitetslån), i takt med nedbetaling av fellesgjeld. Det tas forbehold om renteendringer, refinansiering av borettslagets felles gjeld, endret løpetid for lån m.v. Det presiseres at fellesutgiftene for andelen foruten betjening av borettslagets felles gjeld og renteutgifter også omfatter borettslagets løpende utgifter, herunder kommunale avgifter, eiendomsskatt, felles strømforbruk, evt. vaktmesterkostnader m.v.

BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT/ KRAV TIL GODKJENNELSE AV NY ANDELSEIER

Borettslaget / Boligbyggerlaget har bestemmelse om forkjøpsrett for sine medlemmer. Iflg. vedtekter skal ny eier godkjennes av borettslagets styre. Ved bruk av forkjøpsrett betaler kjøperen gebyret som påløper for avklaring av forkjøpsrett. Dette kommer i tillegg til de kjøpsomkostninger som er angitt i denne salgsoppgaven. Gebyret utgjør kr 7 187,-. Den som kjøper andel i borettslag tilknyttet Obos må være medlem i borettslaget/Obos. Dersom det er to som kjøper sammen, må begge være medlem.

BORETTSLAGETS REGNSKAP, BUDSJETT, ÅRSOPPGJØR

Utskrift av borettslagets årsoppgjør m/ regnskap og budsjett, samt protokoll fra generalforsamling foreligger som del av prospektets vedlegg. Borettslaget hadde for 2017 et resultat på kr 1 372 264,- .

TILKNYTTET GARANTIORDNING

Borettslaget er tilknyttet garantiordning der OBOS garanterer for betaling av felleskostnader ved at de garanterer for overførsel til borettslaget hver måndet og overtar deretter risiko for evt. manglende innbetaling av felleskostnader. Avtalen om slik garanti kan sies opp av en av partene med 12 mndr. varsel.

SAMMENHENG MELLOM KJØPESUM OG FELLESGJELD.

For borettslagsleiligheter er den totale kjøpesum å forstå som summen av innskudd ( akseptert kjøpetilbud + omk. - les: det beløp kjøper selv må finansiere) og andelens andel av borettslagets felles gjeld ( kr 104 000,- ) .

KJØPERS OMKOSTNINGER FORBUNDET MED KJØP - KOMMER I TILLEGG TIL KJØPESUM/ AKSEPTERT BUD

Kjøpers omkostninger;;Tinglysing av borettslagsskjøte;Kr 430,-;Tinglysingsgebyr for kjøpers pant, pr pantetablering;Kr 602,-

SÆRSKILTE FORHOLD

Borettslaget har hatt vedtektsfestet bestemmelser om at denne andelen var underlagt bestemmelser om prisregulering og at den bare kunne eies av personer med psykisk utviklingshemming. Denne begrensningen ble opphevet i generalforsamling av 11.4.2016.

Omkostninger
1 325 000,- (Prisantydning)
104 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 429 000,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 430 032,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Komplett salgsoppgave Olasvingen 32

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190032
PrisantydningNOK1,325,000.00
Samlet sumNOK1,429,000.00
Total kostnadNOK1,430,032.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25