Hel tomannsbolig, pent beliggende i stille og barnevennlig område på Hassingen

Hel tomannsbolig, pent beliggende i stille og barnevennlig område på Hassingen

SOLGT

  • Adresse Skytterveien 7, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,900,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 208, bruksnummer: 926
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 223 m2 / BTA 247 m2 / PROM 170 m2
4 Soverom
Soverom
2 Bad
Bad

SAMMENDRAG

Hel tomannsbolig, beliggende sentralt og forholdsvis høyt i stille sidegate på Hassingen. Eiendommen består av to praktiske leiligheter av 3 rom (den ene er nylig oppusset) og kjeller - en mindre garasje hører også med. Gangavstand til sentrum med gågate, butikksenter, restauranter, bryggepromenade og Høyskolen. Bratliparken, som ligger like i nærheten, er fint utgangspunkt for turer i bymarka. Eiendommen er vedlikeholdt de senere år og framstår som et godt utleieobjekt. Tomten er opparbeidet og forholdsvis lettstelt. Gode solforhold og noe utsikt.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

Ca 1940.

BELIGGENHET

Boligen ligger pent og tilbaketrukket i stille blindgate på Hassingen, med spaseravstand til sentrum, bussterminal, togstasjon, ferge til Gamlebyen og Gressvik samt Høyskolen på Kråkerøy. Ikke langt unna ligger Bratliparken som også er starten på Fredrikstadmarrka. Boligen ligger forholdsvis høyt og usjenert med gode solforhold og utsikt over nærområdet.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum: Kjør forbi Glemmen VGS og ta Hassingveien til høyre. Følg veien opp på høyden og kryss Fagerliveien. Ta så skytterveien til venstre - nr 7 ligger på høyre side i svingen.

AREAL AV BEBYGGELSE
Etasje BTA BRA P-ROM S-ROM
1. etg. 83 75 75 0
2. etg. 79 72 72 0
Kjeller 85 76 23 53
Sum 247 223 170 53
Garasje 16 16 0 15

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hel tomannsbolig oppført i trekonstruksjoner: Bindingsverk med noe original og nyere liggende kledning over betong- og teglsteinsmur. Saltak tekket med plater (taksteinutførelse). Betongtrapp ved inngang og ny treterrasse (bygget oppå eldre betongterrasse). Luftebalkong i 2. etasje. Garasje fra ca 1965.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

1. etasje: Gang, kjøkken, bad, wc, stue, spisestue og 2 soverom (p-rom). Oppgang til 2. etasje (p-rom). 2. etasje: Oppgang/gang, kjøkken, bad, wc, stue, spisestue og 2 soverom (p-rom). Kjeller: Gang, wc og vaskerom (p-rom). Diverse boder (s-rom).

STANDARD/ UTSTYR

Boligen er normalt bra vedlikeholdt. Leiligheten i 2. etasje er pusset opp i 2016. Enkelte rom i 1. etasje er også pusset opp i senere tid. Terrassedør og nesten alle vinduer er skiftet i 2015. Gulver er belagt med laminat. Malerstrie, malt tapet og malte plater på vegger.Malte plater i himlinger.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken, 2. etasje (2016): Laminat på gulv, malerstrie på vegger og malte plater i tak. Hvit innredning med ventilator. Kjøkken, 1. etasje:Laminat på gulv, malerstrie på vegger og malte plater i tak. Hvit innredning med ventilator. Bad, 2. etasje (2016): Fliser på gulv og vegger, malt tak. Dusjkabinett, innreding med vask og opplegg for vaskemaskin. Ventilasjon i tak. Bad, 1. etasje: Belegg på gulv, malerstrie på vegger og malte plater i tak. Dusjkabinett, innreding med vask og opplegg for vaskemaskin. Elektrisk vifte i vegg. (Mangler se tilstandsrapport.)

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger Tilstandsrapport med verditakst over eiendommen fra Svein Nesøen, datert 03.02.20. Verditakst kr 3.900.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Skytterveien 7, 1605 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Noe skrånende tomt opparbeidet med gressplen, beplantning og trær. Gådsplass er av betongdekke og asfalt. Nytt gjerde mot vei. Garasjen står delvis på naboeiendom - dette er ikke avklart med nabo.

TOMTENS AREAL

352 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Eiet.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 16 749,- inkl eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Ca 10.000 kwh (eiendommen har vært lite i bruk).

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse rød G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er ikke regulert. Det er planlagt ny trase for Intercity-tog Fredrikstad - Sarpsborg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert med 2 godkjente boenheter.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke.

LIGNINGSVERDI

Likningsverdi for inntektsåret 2016 kr. 786 374,-.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
96 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
97 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 997 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61180074
PrisantydningNOK3,900,000.00
Samlet sumNOK3,900,000.00
Total kostnadNOK3,997,342.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92