Selveierleilighet på bakkeplan, lengst syd på Treskjæreråsen, Kråkerøy

Selveierleilighet på bakkeplan, lengst syd på Treskjæreråsen, Kråkerøy

  • Adresse Måkekollen 212, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,700,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 425, bruksnummer: 81
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 81 m2 / BTA 81 m2 / PROM 81 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad

SAMMENDRAG

Dette er en fin og lys treroms selveierleilighet der du kan dra alle fordeler av å bo i leilighet, men likevel sette bena ut på bakken. Vi tror den passer godt for deg som flytter fra en enebolig, men som ikke er sikker på om du er klar for leilighet enda. Denne lyse og moderne leiligheten ligger på bakkeplan i utkanten og lengst syd i Treskjæreråsen - på Langøya, Kråkerøy, vendt ut mot naturen, med Kyststien og Vesterelva noen steinkast unna. Bilen kan du parkere trygt inne, noen meter fra din egeninngangsdør.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2017

BELIGGENHET

Leiligheten ligger på bakkeplan, med egen inngang og med en overbygget uteplass som er orientert mot syd og vest. Dette blir som om du skulle gå ut i din egen hage, vendt ut mot det frodige grønne og den spredte bebyggelsen langs elven. Leiligheten er del av den nye bebyggelsen på Treskjæreråsen på Langøya, et av Kråkerøys nye boligområder. Her har du kort til fine turområder i området ut mot Enhuskilen, flere fine badeplasser og elven der du kan følge båttrafikken. Treskjæreråsen ligger landlig, menogså sentralt. Kun 4 km fra Fredrikstad sentrum og den nye bydelen på Værste og derfra kun noen minutter til jernbanestasjonen.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum kjør over den nye Kråkerøybroa ved Seiersten og kjør til venstre i rundkjøringen ved nye Fredrikstad Stadion. Følg veien forbi Stadionbygget og sving til høyre inn på G. A. Stouslands vei. Følg veien et par hundre meter frem tilRødsveien. Sving inn på Rødsveien og følg den ca 1,3 km sydover og sving til høyre inn på Glomboveien. Sving deretter første vei til venstre, inn på Langøyaveien og følg den ca 2 km km i sydlig retning. Sving så opp til høyre inn på Treskjærerveien ogfølg den lengst syd til Måkekollen.

AREAL AV BEBYGGELSE

BRA;P-ROM;S-ROM;81;81;0

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Boligen ligger i lavblokkbebyggelse der denne enheten ligger på bakkeplan. Bebyggelsen er oppført i tre- og betongkonstruksjoner. Felles parkeringskjeller. Denne leiligheten disponerer en sportsbod med inngang ved siden av inngangsdøren. I eierseksjonssameiet er det etablert fellesareal og fellesområder som skiller prosjektet fra andre. Beboerne har tilgang til en felles takterrasse med nydelig utsikt over elva og nærområdet. Sameiet disponerer også et selskapslokale og disponible hybler man kan leie om man har behov for innkvartering av gjester. Sameiet disponerer også et eget trimrom!

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten inneholder Entre/ hall, stue, spisestue, kjøkken, to soverom, wc/bad og bod/vaskerom. Alle rom er P-rom. Sportsbod ved siden av inngangsdøren. Leiligheten disponerer garasjeplass nr H2-1.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med keramiske fliser, og eik parkett. Vegger er belagt med malte flater og keramiske fliser. Malte, glatte himlinger.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkeninnredning med hvite, glatte fronter, med barløsning og anretning ut mot spiseplass omgitt av store lysflater. Innredningen har innbyggede hvitevarer som keramisk komfyrtopp, stekeovn, oppvaskmaskin og microbølgeovn. Kombinert kjøl/frys i børstetstål. Baderomsinnredning med hvite fronter og brede skuffer, vegghengt WC og dushjørne med glassvegger av herdet glass.

OPPVARMING

Boligen har vannbåren gulvvarme med bergvarme som varmekilde, foruten i baderomsgulvet som har el. varmekabler. Dette er en energiøkonomisk løsning med god varmekomfort. I tillegg er boligen utstyrt med et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning . Felleskostnadene inkluderer akontobeløp for bergvarme. Dette avregnes årlig mot forbruk.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Måkekollen 212, 1679 Kråkerøy

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten og utvendige fellesareal er parkmessig opparbeidet med fin utformin. Arealet ut for denne leiligheten er flat, opparbeidet med gressplen og noe beplantning og glir over i friareal med naturlig vegetasjon.

TOMTENS AREAL

Sameiets tomt er 22 462 kvm - selveiet.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 12 925,- pr år inkl. eiendomsskatt med kr 7 323,-

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr. er 1420 kWh.

ENERGIATTEST

Energiattest

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen inngår i reguleringsplan: 0106548 Langøya Vest. med formål: - Konsentrert småhusbebyggelse, - Kjørevei, - Turvei, - Parkbelte i industriområde, - Felles avkjørsel, - Felles gangareal, - Felles parkeringsplass, - Felles lekeareal, - Felles grøntareal. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for Bebyggelse og anlegg, Hensyn landskap, Boligbebyggelse, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer), Turdrag, Friområde, LNRF, tiltak for stedbunden næring.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra september 2017.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1977/304627-1/86 Bestemmelse om bebyggelse, rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:425 Bnr:180 1987/1907-2/86 Erklæring/avtale, bestemmelse om trafostasjon/kiosk, Elektriske kraftlinjer, Bestemmelse om adkomstrett. 2015/254981-2/200 Best. om vann/kloakkledn., om elektriske ledninger/kabler 2017/270176-1, 2 og 3/200 Best. om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:425 Bnr:518, 519 og 520 2015/380827-1/200 Seksjoneringsbegjæring

LIGNINGSVERDI

Opplysninger oppdateres.

INFORMASJON TIL FORBRUKERNE OM NYE BUDREGLER FRA 1. JANUAR 2014

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER
: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum 2,5 % Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
Kr 525,- Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon Kr 697,- Transportgebyr forretningsfører kr 5 245,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Treskjæreråsen Boligsameie. Org.no. 915 454 488

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Eierseksjonssameiet har ikke felles gjeld.

FELLESUGIFTER PR MND

kr 2 416,- pr mnd. Beløpet dekker bl.a. akontobeløp for oppvarming, forretningsførsel, revisjon, TV/data-fibernett, bygningsforsikring, vaktmestertjenester, avsetning til drift- og vedlikeholdskostnader, felles strøm samt servicavtaler/alarmoverføringer.Felleskostnadene er basert på forventede kostnader ut fra budsjett for hele prosjektet som til slutt vil bestå av ca 95 boliger fordelt på tre byggetrinn. Etter hvert som hvert byggetrinn ferdigstilles vil det bli foretatt avregning slik at innkrevedefelleskostnader og faktiske kostnader blir avregnet overfor hver eier.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Det er utarbeidet vedtekter, husordensregler, ordensregler for fellesrom og gjesteleiligheter for Trekjæreråsen Boligsameie. Disse følger som del av prospektets vedlegg.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Det foreligger refarat og innkalling for årsmøte i sameiet, avholdt den 16.april 2018 med årsmelding og årsregnskap for 2017.

FORKJØPSRETT/ GODKJENNING AV KJØPER

Det er ikke forkjøpsrett i sameiet.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Sameiet hadde i følge regnskap for 2017 et overskudd på kr 123 166,- som ble overført til annen egenkapital.

Omkostninger
3 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
92 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000,-))
5 245,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
--------------------------------------------------------
98 967,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 798 967,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave med komplette vedlegg

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61180127
PrisantydningNOK3,700,000.00
Samlet sumNOK3,700,000.00
Total kostnadNOK3,798,967.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25