Lettstelt enebolig ved Stjernehallen/ Fredrikstadmarka - Åsebråten

Lettstelt enebolig ved Stjernehallen/ Fredrikstadmarka - Åsebråten

SOLGT

  • Adresse Åsebråtveien 24, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,950,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 208, bruksnummer: 1108
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 168 m2 / BTA 185 m2 / PROM 144 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
F Energimerke F YELLOW
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en lettstelt og nett enebolig fra 1980 tallet med garasje og alle basisfunksjoner på ett plan. Den har beliggenhet i et populært villastrøk,på strekningen fra Traraveien og opp til Skytterhuset og FIF-huset - tett opp til den fine Fredrikstadmarka med badeplasser og turløyper som inviterer til lange turer til fots, eller med sykkel. Herfra har har du en fin spasertur til byen og skole gjennom Brattliparken.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til åbe om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert ommarkedet.

BYGGEÅR

1981

BELIGGENHET

Frittliggende enebolig beliggende i veletablert og sentrumsnært villastrøk ved Stjernehallen/ Åsebråten på strekningen opp til Skytterhuset og FIF-huset. Rett utenfor døren ligger starten på et turløypenett som leder opp til friområder ved "Dammane" ogvidere ut i det populære utfartsområdet man finner i Fredrikstadmarka. Lysløypa starter ved Stjernehallen rett ovenfor, og fortsetter ut i marka. Her kjøres det skiløyper vinterstid. Fra eiendommen har man spaser- og gangavstand til byens sentrumsgater, flere dagligvareforretninger, barne-, ungdoms- og videregående skoler, barnehage, buss og jernbanestasjon. Korteste gangvei til sentrum går gjennom Bratliparken som også leder ned til Trara skole.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum: Fra Glade Hjørne følg Glemmengata opp til Røde Mølle og sving til høyre inn på Traraveien. Følg veien forbi Glemmen vdg. skole og videre opp til toppen av bakken. Sving skrått venstre inn på Åsebråtveien og følg veien frem til Moreneveien. Eiendommen ligger på venstre side. Under anleggsarbeidene ifm. anlegging av nytt ledningsnett i Åsebråtveien anbefales å følge Helges vei opp til venstre og videre derfra Moreneveien parallelt med Åsebråtveien frem til Morenveien og Åsebråtveien møtes i nordenden av Moreneveien.

AREAL AV BEBYGGELSE
Etasje BTA BRA P-ROM S-ROM
Kjeller 56 48 46 2
1. etg. 106 99 98 1
SUM 162 147 144 3
Garasje 23 21 0 21
Sum alle bygg. 185 168 144 24

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Frittliggende enebolig med alle basisfunksjoner på ett plan og innredet kjeller under deler av boligen. Boligen er oppført i trekonstruksjoner, med valmede takkonstruksjoner belagt med betongtakstein. Kjellermur av Leca. Boligen har mot vest en delvisoverbygget terrasse av tre og en balkong fra sovrommet mot syd. Frittliggende garasje i trekonstruksjoner over støpt dekke. Lekestuen/fuglehuset i hagen følger ikke med og blir fjernet før overtagelse.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Boligen inneholder i første etasje: Entre, hall, kjøkken, spisestue, stue, tre soverom, bad/wc og kott (S-rom). Kjelleren inneholder kjellerstue og vaskerom med egen utgang (P-rom). Disponibelt rom/bod og teknisk rom (S-rom). Garasje inneholder biloppstillingsplass for et kjøretøy (s-rom).

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med eik parkett, laminat, keramiske fliser og vinylbelegg. Vegger er belagt med mdf-panel, malt miljøstrie, malt glassfiberstrie, tekstiltrie, panel og malt mur. Tak har mdf-panel, panel og takessplater. Det er montert downlights i enkelte rom og soner. Sentralstøvsuger.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Innholdsrik kjøkkeninnredning av nyere dato med profilerte fronter av eik, innbyggede hvitevarer som kjøl/frys, keramisk komfyrtopp med induksjon, stekeovn, oppvaskmaskin og kombinert micro/stekeovn. Badet har servantinnredning med folierte fronter og servant/benkeplate i kompositt. Dusjkabinett og wc. Vaskerommet er romslig, med egen utgang og er utstyrt med utslagsvask i stål, enkel benkeplate og opplegg for vaskemaskin.

OPPVARMING

Det er lagt elektriske varmekabler i wc/bad, kjellerstue og i vaskerom. Elektrisk varmepumpe luft til luft med innedel i stue. Det er montert peis i stue for fyring med ved.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Nedre Glomma Takst as, datert 9. oktober 2018. Verditakst kr 4 000 000,-. Tilstandsrapporten har tilstandsgrader fra 1 til 2 for de ulike bygningelementene. Se rapporten i salgsoppgavens vedlegg.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Åsebråtveien 24, 1605 Fredrikstad

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er oppberbeidet med gressplen og beplantning. Gårdsplass er belagt med belegningsstein frem til inngangspartiet.

TOMTENS AREAL

445 kvm

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 17 543,- pr. år inkl eiendomsskatt med kr 6 109,-.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr er 9472 kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest Gul F.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann og avløp. Det er igangsatt et graverarbeid i Åsebråtveien der man skal sannere og separere eksisterende avløpsledning og overvannsledninger. I forindelse med gravearbeidene for kloakk vil en del av de elektriske kablene i området bli lagt i bakken. Denne boligen har strømkabelen allerede lagt i bakken og vil ikke bli berørt av dette ut over at en del av luftstrekkene i området vil bli borte.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplan. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for bebyggelse og anlegg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen inneholder en godkjent boenet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 5.6.1981.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Eiendommen har ingen tinglyste heftelser som skal følge eiendommen.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi kr 697 028,- som primærbolig og kr 2 230 490,- som sekundærbolig.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr X

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
95 620,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
96 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 046 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61180198
PrisantydningNOK3,950,000.00
Samlet sumNOK3,950,000.00
Total kostnadNOK4,046,842.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25