Hel tomannsbolig - Rød/Kråkerøy

Hel tomannsbolig - Rød/Kråkerøy

  • Adresse Nyborgveien 16, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,500,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 424, bruksnummer: 235
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 235 m2 / BTA 235 m2 / PROM 170 m2
4 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G
Energimerke

SAMMENDRAG

Tilbygget, hel tomannsbolig med garasje beliggende i etablert og ettertraktet villaområde på Rød, Kråkerøy. Stor hjørnetomt ligger på et høydedrag - eiendommen har gode sol- og utsiktsforhold. Boligen består av to leiligheter med stuer, soverom, kjøkken og wc - felles bad/vaskerom i kjeller. Tomten og beliggenheten anses å være attraktiv, boligen trenger oppussing. Kort vei til Værste og sentrum. Barnehage og skole på Rød. Flotte turområder og badeplasser på Langøya og Enhus. Lite biltrafikk, barnevennlig. Flott skjærgård i retning Hvaler og Onsøy.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til åbe om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert ommarkedet.

BYGGEÅR

1952, tilbygget i 1965.

BELIGGENHET

Barnevennlig og usjenert beliggende på en liten høyde mellom Glombo og Langøya på Kråkerøy. Kort vei til barnehage, skole, nærbutikk, båthavn og fine turmoråder/badeplass. Værste og Fredrikstad sentrum ligger innenfor gang-/sykkelavstand. Det er også bussforbindelse til sentrum. Flott skjærgård i retning Hvaler og Onsøy. Eiendommen ligger som hjørnetomt, romslig og forholdsvis fritt med fin solgang fra morgen til kveld.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum: Kjør over Kråkerøybroa og ta Vennelystveien til høyre, følg Rødsveien til venstre og følg denne over toppen og ta Glomboveien til høyre. Ta andre til venstre, Ilebakken. Nyborgveien er neste til venstre, nr 16 ligger med hjørnetomt på venstre side.

AREAL AV BEBYGGELSE
Etasje BTA BRA P-ROM S-ROM
1.etg. 97 88 88 0
2. etg. 70 67 67 0
Kjeller 94 80 15 65
SUM 261 235 170 65

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Tradisjonell tomannsbolig over 2 etasjer samt kjeller oppført i mur- og trekonstruksjoner. Boligen er tilbygget med "hagestue" og garasje/terrasse. Liggende kledning (2. etg.), pussede murvegger og teglsteinsforblending (1. etg) fundamentert til fjell/steinfylling til fjell. Saltak tekket med betongstein fra 2008. Tak på tilbygg er tekket med Decra takplater.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

1. etasje: Gang, stue, hagestue med utgang terrasse, kjøkken og 2 soverom (p-rom). 2. etasje: Trapperom, gang, stue, kjøkken og 2 soverom (p-rom). Kjelleretasje: Felles bad/vaskerom/fyrrom (p-rom). Diverse boder og garasje (s-rom).

STANDARD/ UTSTYR

Gulver er belagt med parkett, laminat, belegg og trebord. På vegger er malerstrie. tapet og brystpanel. Panel og malte plater i himlinger. Boligen trenger oppussing.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken, 1. etasje: Belegg på gulv, malte vegger på vegger og i tak. Eldre, laminert innreding. Ventilator og oppvaskmaskin. Kjøkken, 2. etasje: Laminat på gulv, malte vegger og i tak. Original innredning supplert med nyere innredning. Ventilator. Felles baderom i kjeller trenger oppussing.

OPPVARMING

Oljefyr.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger Tilstandsrapport med verditakst over eiendommen fra Svein Nesøenm, datert 19.11.18. Verditakst kr 3.500.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Nyborgveien 16 1678 Kråkerøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Stor. usjenert hjørnetomt som er opparbeidet med gressplen, busker, bed og trær - ellers naturtomt. Gruset gårdsplass. Eiendommen er inngjerdet (netting- og tregjerde). Asfaltert innkjøring til garasje fra Liveien. Huset ligger i nordlig ende med mye tomt/hage foran seg, deler av denne består i små fjellknause som hindrer innsyn til eiendommen.

TOMTENS AREAL

1264 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Festet.

FESTEAVGIFT

Kr. 1.428,-.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

2052. Det er mulighet for innløsing av tomt, neste gang i 2021 (40% av råtomteverdi).

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Festeavgiften reguleres hvert 10. år - neste gang i 2019 etter konsumprisindeks.

TOMTEFESTE OG ENDRING AV LOVGIFNING/ RETTSPRAKSIS.

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgangtil å kreve tomt innløst.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

kr. 13.222,- inkl eiendomsskatt. Det er installert vannmåler med et forbruk tilsvarende 42 kubikk.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Ca 15000 kwh årlig. + oljeforbruk tilsvarende ca kr. 10.000,-.

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse rød G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er ikke regulert.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er regisrert med 2 godkjente boenheter,

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Ferdigattest av 25.06.1964.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festekontrakt med nye vilkår. Grunneier har forkjøpsrett.

LIGNINGSVERDI 2016.

Kr. 697.698,- som primærbolig. Kr. 2.232.634,- som sekundærbolig.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr 400,-.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-))
--------------------------------------------------------
88 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 588 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon


Oppdragsnummer: 61180222

Prisantydning: NOK3,500,000.00
Samlet sum: NOK3,500,000.00

Total kostnad: NOK3,588,722.00

Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92