Halvpart av vertikaldelt bolig, med garasje - Trara/Åsebråten

Halvpart av vertikaldelt bolig, med garasje - Trara/Åsebråten

  • Adresse Moreneveien 38, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK2,900,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 208, bruksnummer: 128
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 128 m2 / BTA 128 m2 / PROM 79 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en av de øverste boligene - en halvpart av en tomannsbolig - i Moreneveien med god solgang og fin utsikt mot byen. Rett bak huset ligger starten på på det populære utfartsområdet i Fredrikstadmarka med lysløyper, turløyper og badesteder i Dammene. Området er veletablert og barnevennlig, med begrenset trafikk og med friareal rett utenfor døren. Innenfor trygg gangavstand kommer du til barnehager og skoler. Veien til byen kan du ta gjennom Brattliparken som leder deg til Trara skole/ Glemmenvdg. skole og Røde Mølle.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt pr eopst, eller utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BELIGGENHET

Beliggende i populært og barnevennlig boligområde på Åsebråten, rett nedenfor Stjernehallen. Sentralt og i gangavstand til byens sentrum. Kort vei til bussholdeplass. Fra eiendommen har man kun noe få meter til lysløype og et flott turterreng i bymarkamed en rekke badeplasser og rekreasjonsområder. På vei til byens sentrum kan man spasere gjennom den idylliske Bratliparken.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum følg Glemmengata til Røde Mølle, følg derfra Traraveien til toppen og følg Åsebråtveien videre til Ishallveien. Sving opp Ishallveien og deretter første vei til høyre som er Moreneveien. Eiendommen ligger på høyre side. Moreneveien er en paralell vei til Åsebråtveien.

BEBYGGELSE

En tiltalende, halvpart av tommansbolig oppført i trekonstruksjoner med saltak over underetasje av mur. Boligarealet ligger i hovedetasjen. Kjeller/ underetasje er innredet til boder. Frittstående garasje i trekonstrukjoner.

INNEHOLDER

P-rom: Entre, hall, stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gjestewc, vaskerom, S-rom: bod og kott. Underetg (S-rom).: Tre uinnredede rom. Stort loft med god takhøyde for lagring.

BYGGÅR

Ca. 1960.

AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
1.etg. 88 83 79 4
U.etg. 50 45 - 45
SUM BOLIG 138 128 79 49
Garasje 18 16 - 16
SUM ALLE BYGG 156 144 79 65

REGLER FOR AREALANGIVELSE

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

STANDARD/ UTSTYR

Boligen gir et godt inntrykk. Boligen har i årene omkring 2008 gjennomgått en omfattende oppussing innvendig og gir et helhetlig og godt inntrykk. Gulv er belagt med eik parkett og keramiske fliser. Vegger er belagt med malte overflater, tapet og keramiske fliser. Malte tak. Nye vinduer i 1. etg. fra 2008. Taktekke med renner og beslag, inngangsdør ble skiftet i 2003, terrassedør i 2008. Varmtvannsbereder fra 2008, og el. skap med automatsikringer. Vinduer og dører i underetasje er skiftet i 2014. Boligen er tilknyttet Fredrilstad fibernett (telefon, bredbånd, tv).

KJØKKEN/BAD

Kjøkkeninnredning fra Ikea i hvit utførelse med benker av heltre. Intergrert komfyr og keramisk komfyrtopp, oppvaskmaskin og microbølgeovn. Kjøleskap i nisje. Pen baderomsinnredning i hvit utførelse. Dusjhjørne. Bad og kjøkken er nyoppusset i 2008 og er delikat og velinnredet.

OPPVARMING

Klebersteinsovn i stue for fyring med ved. Elektriske varmekabler i bad, entre og wc. Forøvrig el. panelovner.

ANTALL REGISTRERTE BOENHETER

Boligen er registrert som et stk. boenhet.. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse.

FORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingslovens bestemmelser. Forsikringen er tegnet i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse tilmegler.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger boligsalgsrapport med takst over eiendommen fra takstmann Svein Nesøen datert 5.11.2018. Verditakst 2.900.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale med selger.

ADRESSE

Moreneveien 38, 1605 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Skrånende tomt med enkelte flate partier, bla. ved uteplassen ved inngangspartiet. Her er det gressplen, hellelagt uteplass og skjermende hekk. Oppkjørselen mot garasjen er gruslagt. Garasjen står delvis utenfor eiendommens grenser.

TOMTEN AREAL

463 m2.

EIERFORM TOMT

Festet tomt. Eiendommen har to parseller. For Gnr. 208 Bnr. 1 Fnr. 1309 er bortfester sameiet Nygaard og Guldberg. For Gnr. 208 Bnr. 1147 er bortfester Fredrikstad Kommune.

TOMTEFESTE

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Endringene medfører bl.a. - i en del tilfeller - endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

FESTEAVGIFT

Kr 945,- pr år frem til neste regulering i 2020/2021.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Regulering for begge tomtene. Neste gang i 2020 for Gnr. 208 Bnr 1147 og i 2021 for Gnr. 208 Bnr. 1 Fnr. 1309. Regulering i 2024 for 208/1147 finner sted etter endringer i SSB. Regulering for 208/1/1309 i 2021 er varslet og finne sted iht. lovens maksimumsgrense (pr ca kr 12 300,- ) pr år.

DIVERSE

Det er foretatt måling av Radon i eiendommen. Årsmiddelverdi 260 og 270 Bq/m3. Etter målingen er det gjort anbefalte tiltak ved at man har støpt dekke i kjelleretasje. Det er ikke foretatt nye målinger etter gjennomføringen av tiltaket som fant sted i våres. Måling av Radon må skje vinterstid.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 10 077,- pr. år inkludert festeavgift med kr 165,- og eiendomsskatt. Det er montert vannmåler i eiendommen.

VANN/AVLØP

Kommunalt tilknyttet. Det er varslet om igangsettelse av arbeid med rehabilitetering av vann- og avløpsnettet som omfatter Åsebråtveien og Moreneveien. Tiltaket innebærer separering av spillvann og overvann. Kommunen besørger og bekoster arbeidene og etablerer stikkledninger frem til spyle- og stakekum på den enkelte eiendom. Det må etableres ledninger fra boligen til spyle- og stakekum for den enkelte eiendoms regning. Arbeidene kan også medføre at ledninger i luftstrekk blir lagt i bakken og frem tileksisterende strøminntak. Gaten blir asfaltert etter at arbeidene er gjennomført for kommunens regning. Arbeidene kan medføre noe ulempe i arbeidsperioden. Se orientering fra kommunen i prospektets vedlegg.

EIERS FORBRUK AV STRØM

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr. er 10 000 kWh.

REGULERINGSFORHOLD

En liten del av tomten i syd berører reg.plan nr.45 "Nord for Moreneveien, Parkeringsplan", resten ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel: Bolig- og næringsområde, samt område for offentlige og allmennyttige formål.

HEFTELSER

For Gnr 208/Bnr 1309, festenr 1309: 1959/300227-4/86 Festekontrakt med vilkår: Festetid 100 år. Bestemmelser om gjerdeplikt, regulering av leie, overdragelse av kontrakten, bebyggelse m.m. Nye vilkår tinglyst i 1987. 1987/5202-2/86 Best. om adkomstrett m.m. For Gnr 208, Bnr 1147: Festekontrakt med vilkår. Festetid 80 år. Leien kan reguleres. 04.08.1987 7963, nye vilkår tinglyst.

LIGNINGSVERDI

Kr. 483 395,- som primærbolig. Kr. 1 546 863,- som sekundærbolig for 2016.

NYEBUDREGLER FRA 1.7.2010

Etter 1. juli 2010 er megler pålagt ikke å formidle informasjon om innkomne kjøpetilbud som er gitt med kortere svarfrist enn kl 1200 påfølgende arbeidag, etter siste annonserte visnings slutt.'

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seginn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
2 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
73 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 973 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon


Oppdragsnummer: 61180219

Prisantydning: NOK2,900,000.00
Samlet sum: NOK2,900,000.00

Total kostnad: NOK2,973,722.00

Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25