Selveierbolig med garasje - Cicignon

Selveierbolig med garasje - Cicignon

SOLGT

  • Adresse Cicignongata 9B, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,350,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 300, bruksnummer: 291
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 118 m2 / BTA 128 m2 / PROM 91 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
C Energimerke C
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en fin selveierleilighet i en av de mindre bygårdene på Cicignon, med inngang fra et sjarmerende og intimt portrom. I rolige omgivelser, en kort spasertur til sentrum, erverdige Fredrikstad bibliotek og Kirkeparken. En kort spasertur den andre veien kommer du til jernbanestasjonen og fergeleiet der du kan ta elvemetroen til Gamlebyen, Isegran, sentrum - eller videre til Gressvik. Du kan også velge å spasere langs den fine elvepromenaden ned til sentrum, eller oppover langs Glommastien. Dette er et urbant og sjarmerende bymiljø med rolige gater som danner kvartalstruktur. Her trenger du ikke bil, men om du likevel har en er dette en av mindretallet av boliger på Cicignon som har egen garasje - rett utenfor inngangsdøren.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2003

BELIGGENHET

Eiendommen ligger i et trivelig og rolig smågatemiljø noen kvartal inn i den attraktive bydelen Cicignon - syd for det tidligere Sentralsykehuset. Her har du spaseravstand til jernbanestasjonen, elvepromenaden, byfergene, Gamlebyen, Kirkeparken med lekeplass og paviljong - og byens sentrumsgater.

VEIBESKRIVELSE

Kjør til rundkjøringen ved St. Croix og følg skilt til jernbanestasjonen og følg Jernbanegata frem til Ferjestedsveien. Følg Ferjestedsveien tilbake mot sentrum og sving inn til venstre i Cicignongata. Eiendommen ligger på høyre hånd straks etter at duhar svingt inn i Cicignongata.

AREAL AV BEBYGGELSE
ETG.: BRA P-ROM S-ROM BTA
1 etg. 53 26 27 58
2.etg.: 65 65 0 70
SUM 118 91 27 128

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Boligen inneholder i 1.etg.: Entre/ hall med trapp til 2. etasje, soverom og vaskerom. S-Rom: Garasje og bod. Innehold i 2.etasje.: Hall, kjøkken/stue, 2 soverom og bad/wc.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Leiligheten er i realiteten et eget bygg, oppført i 2003, sammenføyet med en eldre byvilla som i 2003 er oppdelt i fem eierseksjoner. De fire øvrige seksjonene ligger i den eldre byvillaen på hjørnet mellom Cicignongata og Bings gate. Bebyggelsen er oppført i trekonstruksjoner med enkelte elementer av mur. Pulttak/ valmet tak med takstein av betong.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv i oppholdsrom er belagt med keramiske fliser og eikeparkett. Vegger er belagt med malt glassfiberstrie, malt panel og keramiske fliser. Tak har himlingsplater og malt panel.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkeninnredning med profilerte eikefronter, laminat benkeplate, oppvaskmaskin, kjøl/frys og komfyr i børstet stål. Badet er utstyrt med servantskap med hvite, profilerte fronter. Dusjkabinett og Wc.

OPPVARMING

Elektriske varmekabler i entre/hall, soverom og vaskerom i første etasje og i bad i andre etasje. Elektrisk varmepumpe luft til luft. Forøvrig elektriske panenovner i enkelte rom.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger takst/tilstandsrapport fra Nedre Glomma Takst as. Verditakst kr 3 350 000,-,

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Cicignongata 9 B, 1606 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Bebyggelsen har et fotavtrykk som en hestesko der hovedhuset på hjørnet og leiligheten danner to fløyer med åpning inn til et stenstatt portrom. De to byggene er forbundet med en tverrgående fløy der denne leiligheten bl.a. har garasje. Bebyggelsen fyller tomten.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Sameiet tomt er selveiet og utgjør 268 kvm.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter inngår i felleskostnadene. Eiendomsskatt kommer i tillegg med kr 4 125,- pr år.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr var ca 15 000 kWh.

ENERGIATTEST

Eier har registrert energiattest for boligen. Orange C.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 0106220 Cicignon med formål boliger, vedtatt i 1986. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen. Det arbeides med omregulering og planlegges utbygging av det tidligere sykehusområdet på andre siden av Fergestedsveien. Området må påregnes utviklet og utbygget i de kommende år. For ytterligere informasjon om dette planområdet se www.fredrikstad.kommune.no. I kommuneplanens arealdel avsatt til område for bevaring kulturmiljø, Bebyggelse og anlegg. Eiendommen har verneverdige bygninger (SEFRAK).

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Seksjonen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse, eller ferdigattest for bebyggelsen.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Seksjonen har ingen tinglyste heftelser. Det er tinglyst begjæring om oppdeling i eierseksjoner og reseksjonering for eiendommen. Se prospektets vedlegg.

LIGNINGSVERDI

Som primærbolig: Kr 863 243,-. Som sekundærbolig: Kr 3 107 673,- ved ligningen i 2017.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Cicignongata 9 Sameie. Org.no. 993 276 014

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Sameiet har ikke gjeld.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr 1 515,- pr mnd.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Sameiet har utarbeidet vedtekter og husordensregler. Disse følger som del av prospektet. Vedtektene har bl.a. bestemmelser om fordeling av vedlikeholdsplikt og ansvar. Seksjon 1-4 har vedlikeholdsplikt og ansvar for eget bygg. Seksjon nr 5 har vedlikeholdsplikt og ansvar for sitt bygg.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Det foreligger protokoll fra sameiemøte for 2017, samt regnskap for 2018. Sameiet har ikke ekstern forretningsfører.

FORKJØPSRETT/ GODKJENNING AV KJØPER

Det er ingen forkjøpsrett i sameiet.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Regnskapet for 2018 viste et mindre underskudd for 2018 ( kr 7463) mot et overskudd i 2017 ( kr 17 077,-).

Omkostninger
3 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
81 870,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
83 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 433 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave med komplette vedlegg

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61180229
PrisantydningNOK3,350,000.00
Samlet sumNOK3,350,000.00
Total kostnadNOK3,433,092.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25