Bygg B Bellevue Brygge - eksklusiv treroms leilighet med balkong mot elven. Innflyttingsklar til høsten.

Bygg B Bellevue Brygge - eksklusiv treroms leilighet med balkong mot elven. Innflyttingsklar til høsten.

  • Adresse BH0405, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK5,500,000.00
  • Ansvarlig megler Tonje Aasvangen
    Eiendomsmegler MNEF
  • Matrikkel Gårdsnummer: 208, bruksnummer: 89
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 89 m2 / BTA 89 m2 / PROM 82 m2
2 Soverom
Soverom

BELLEVUE BRYGGE BYGG B - GJØR ELVEN TIL DIN.

Dette er en leilighet i Bellevue Brygge, plassert i fjerde etasje i Bygg B, inneholdende stue, kjøkken, to soverom, to bad og en fin balkong ut mot elven. Bellevue Brygge ligger i forlengelsen av det du kjenner som det ettertraktede boligområdet Bellevue og omfatter 116 selveierleiligheter fordelt på fem blokker. Byggingen er allerede i gang og det er forventet at denne boligen kan finne sted oktober/ november 2019. Leiligheten leveres med høy standard, eleganse og komfort, med vannbåren gulvvarme, heis, innvendig parkering og balkonger som gir deg en vakker utsikt du kan hvile blikket ditt på.

BELLEVUES TRADISJON - ET AV BYENS BESTE STRØK

Plankebyen Fredrikstad er innarbeidet som begrep og kallenavn for byen. Uttrykket forteller noe om historien som elveby og sagbruksvirksomhetenes betydning for byens utvikling. Når eieren av byens største sagbruk skulle bosette seg er det naturlig å tenkeat han hadde mulighet til å velge en av byens mest attraktive beliggenheter. Villa Bellevue var del av Anders F Kjærs herregård og har senere gitt navn til bydelen i forlengelsen av Cicignon, stedet der næringslivets mest betydningsfulle personer gjernebodde. Byens videre utvikling har ikke gjort det mindre attraktivt å bo på Bellevue, elvelangs med utsikt til de historiske festningsverkene som omgir Gamlebyen - og Isegran. En vakker elvepromenade som fører deg til sentrumsgatene der du kan følge byfergenes ferd. Elvemetroen forbinder Gamlebyen, med bysiden og er et populært fremkomstmiddel på strekningen fra Gamlebyen, til sentrum og videre til Gressvik. En kort spasertur unna finner du jernbanestasjonen med 65 min. reisetid til Oslo, en vakker elvepromenade som fortsetter over i Glommastien videre nordover langs elven. Du kan også ta veien til sentrum, gjennom de fine kvartalene på Cicignon

OM PROSPEKTET

Prospekt, tegninger, bilder, 3D visualiseringer og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller den korrekte beliggenhet. Det er kun ment som en rettledende illustrasjon og er ikke målbare. Det er for prosjektet utarbeidet leveransebeskrivelse, standardisert kjøpekontraktsformular, utkast til vedtekter og husordensregler m.fl . dokumenter. Disse er utarbeidet som separate vedlegg til prospektet. Kjøpsavtale vil være basert på bestemmelsene og opplysninger som fremkommer av prosjektets standardiserte kjøpekontraktsformular. Ved kjøp av leilighet forutsettes det at kjøperen har satt seg inn i prospektet, leveransebeskrivelsen og de i kontraktsdokumentet beskrevne vedlegg

BYGGINGEN HAR STARTET/FERDIGSTILLELSE

Byggingen er allerede i gang og det er forventet at denne boligen kan finne sted oktober/ november 2019.

DETTE ER GOD BELIGGENHET

Tenk deg en leilighet i Bellevue Brygge. Nede ved elven, i forlengelsen av det ærverdige Bellevue-området. Beliggenheten gir deg følelsen av at elven tilhører deg og at vollene omkring Gamlebyen er plassert der for å glede nettopp deg. Bryggen foran deger en del av Glommastien som tar deg oppover og nedover langs elven. Til sentrum, langs Kråkerøy og helt ut til Hvaler-skjærgården. Snur du deg og spaserer noen meter, står du på perrongen og kan ta toget til Oslo på litt over en time. Her, langs elven din, er mulighetene mange. Velkommen til Bellevue Brygge!

AREAL FOR LEILIGHET TYPE 10

89 kvm Bra, 82 kvm P-rom.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

ARKITEKTENS IDE

Den bærende ideen for prosjektet har vært å utforme byggene slik at alle leilighetene får utsikt til, og kontakt med elva. Romslige balkonger og markterrasser utvider leilighetene og gir gode skjermede private uterom. Felles uterom med beplantning og belegning mellom byggene gir hyggelige møteplasser og attraktive oppholdsarealer for beboerne. Valgte fasadematerialer er av høy kvalitet med lys tegl og innslag av mørkere kontrastmaterialer. Store vindusflater gir lys og luft til leilighetene. Innvendig harvi laget effektive planløsninger som skaper gode rom og boforhold. Vi har valgt et hvitpigmentert én-stavs eikegulv som standard, og sammen med lyse vegger og tak, moderne kjøkken- og baderomsinnredning blir dette lyse hyggelige leiligheter med en enestående beliggenhet og utsikt til Glomma.

BEBYGGELSE

Prosjektet Bellevue Brygge er planlagt som fem blokker med orientering mot elven. Blokkene oppføres over hhv. fire og fem etasjer over en samlet parkeringskjeller. Byggene betjenes med heis fra parkeringskjeller til hver etasje. Hver leilighet får ekstern sportsbod med plassering i kjeller.

STANDARD/UTSTYR/SOLAVSKJERMING

Leilighetene leveres med god, tidsmessig standard med bl.a. enstavs eikeparkett, flisbelagte gulv og vegger i baderommene, malte glatte vegger med kontrastfarger. Leilighetene leveres med store vinduer og lysåpninger og med utvendig solavskjerming som standard iht. leveransebeskrivelse fra utbygger.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Leilighetene leveres med kjøkken og baderomsinnredninger fra Sigdal, eller lignende. Innredningene gis et moderne uttrykk og leveres med intergrerte hvitevarer fra Siemens eller lignende, iht. leveransebeskrivelse. Det gis mulighet for endringer i kjøkken og baderomsleveransen som tilvalg. Garderobeløsninger leveres som tilvalg og er ikke standard.

OPPVARMING

Leilighetene i Bellevue Brygge får vannbåren gulvvarme med fjernvarme som varmekilde.

FERDIGSTILLELSE

Beregnet ferdigstillelse for det enkelte salgstrinn er 18 mndr. fra byggestart for 2. salgstrinn, bygg B. Byggestart blir varslet.

ADRESSE

Riverside, 1606 Fredrikstad

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten opparbeides parkmessig med beplanting, gangveier som fine tun mellom byggene. Mellom byggene vil trapper i granitt/ betong lede ned til Glommastien og bryggen. Sameiets tomt får adkomst nordfra over tilstøtende tomt. Nødvendige disposisjonsretter blir sikret av utbygger. Endelig utomhusplan er veiledende og er ikke ferdig utarbeidet fra utbygger. Mindre endringer vil kunne forekomme som følge av prosjektering og fremdrift. Fellesområder vil bli beplantet og tilsådd. Adkomst til hovedinngangervil ha fast dekke. Det vil bli etablert uteplasser veiledende i forhold til utomhusplanen.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Bellevue Brygge blir tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. For oppvarming blir eiendommene tilknyttet fjernvarme fra Fredrikstad Fjernvarme as.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Servitutter fra grunnboken som følger eiendommene er angitt i leveransebeskrivelsen.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi er ikke fastsatt og blir beregnet etter ferdigstillelse.

KJØPERS OMKOSTNINGER
: Dokumentavgift til staten kr 10 000,- Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
Kr 525,- Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon Kr 697,- Likviditetstilskudd til sameiet kr 60/kvm BRA

BETALINGSPLAN

Det forutsettes at forskudd på 10% av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto, straks etter atter at det er stillet forskuddsgaranti og entreprenørgaranti iht. bustadoppføringsloven. Det er utbygger som sørger for garantieneutstedes. Det forutsettes at innbetalt forskudd er frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel lånegivers forutsetninger om pant, tinglysing av skjøte m.m. Ved at entreprenøren stiller forskuddsgaranti fra bank, kan innbetalt forskudd utbetales fra megler til entreprenøren. Rentene på innbetalt forskudd tilfaller utbygger, forutsatt at forbehold om forhåndssalg ikke blir gjort gjeldende. Den resterende del av kjøpesummen innbetales før overtagelse.

LOVANVENDELSE

Leilighetene selges etter bustadoppføringslovens bestemmelser. Det innebærer bl.a. at utbygger skal stille entreprenørgaranti overfor den enkelte kjøper. Forskuddsbetaling skal sikres med forskuddsgaranti etter loven.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN

Sameiet Bellevue Brygge

FELLESUTGIFTER PR MND

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca kr 30 pr kvm BRA/mnd. Ink, kommunale avgifter, eksklusive eiendomsskatt. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Utbygger har utarbeidet vedtekter og husordensregler.

Omkostninger
5 500 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
138 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 638 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190002
PrisantydningNOK5,500,000.00
Samlet sumNOK5,500,000.00
Total kostnadNOK5,638,722.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Tonje Aasvangen
Tonje Aasvangen

Eiendomsmegler MNEF
90 83 88 22