Velholdt leilighet med enkel adkomst - Kongsten Hageby

Velholdt leilighet med enkel adkomst - Kongsten Hageby

  • Adresse Fru Ingers gate 19, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK2,000,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 303, bruksnummer: 221
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 65 m2 / BTA 69 m2 / PROM 64 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
E Energimerke E
Energimerke

SAMMENDRAG

Pen og velholdt leilighet beliggende med enkel adkomst i 1. etasje, rett i nærheten av Gamlebyen, Norges best bevarte festningverk. Leiligheten er pusset opp i nyere tid og framstår lys og moderne. God planløsning - leiligheten oppleves romslig, i tillegg har den stor solrik balkong mot trivelige fellesarealer. Nyere bad og kjøkken. Gangavstand til skole, barnehage, idrettsanlegg, nærbutikk og fergested til bysiden/Kråkerøy/Gressvik. Trafikkstille, etablert og barnevennlig boområde - store arealer for lek og spill.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne boligen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, kommunal informasjon, informasjon fra forretningsfører, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1958.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger i Kongsten Hageby, rett i nærheten av Gamlebyen (et av Nordeuropas best bevarte festningsverk), idrettshall med bla svømmeanlegg og golfbane. I Gamlebyen finnes diverse reatauranter, caféer, lekeplasser og andre aktiviteter for store ogsmå - gratis fergeforbindelse til bysiden, Kråkerøy og Gressvik. Kort vei til Barne- og ungdomskole, barnehager og butikksenter ved brohodet. Leiligehten ligger med enkel adkomst i 1. etasje med utsyn mot grøntarealer - usjenert og solrikt.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum: Kjør over Fredrikstad bru og kjør mot Gamlebyen/Kongsten, kjør forbi Kongstenhallen og Sparbutikk og ta Jens Langes gate til venstre. Fru Ingers gate er andre vei til venstre, følg veien forbi Rolf Wickstrømsgate, nr 19 er 4-mannsboligen på høyre side.

AREAL AV BEBYGGELSE
BTA BRA P-ROM S-ROM
1. etasje 69 65 64 1

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Gang, stue med utgang balkong, kjøkken, bad og 2 soverom (p-rom). Bod (s-rom).

Regler for arealangivelse

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGLSE/ BYGGEMÅTE

4-mannsbolig oppført i trekonstruksjoner. Tømmermannskledning over betongmur med betongdekke i kjeller, fundamentert til leire. Saltak tekket med betongstein. Bebyggelsen er i senere tid oppgradert med nye vinduer og terrassedører.

STANDARD/UTSTYR

Leiligheten er oppusset med ny kjøkkeninnredning (2013), nytt bad (2005) videre er alle overlater behandlet de seneste år. Gulver er belagt med trebord og laminat. På vegger er malt tapet og malt strie. Malte plater i himlinger.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken: Laminat på gulv, tapet og malerstrie på vegger og malt tak. IKEA-innredning med integrert stekeovn, platetopp, microovn og oppvaskmaskin. Kjøleskap medfølger IKKE.

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring. Det er nylig installert varmepumpe.

TAKST/ TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger takstrapport fra Svein Nesøen, datert 01.02.19. Verditakst kr. 2.000.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Fru Ingers gate 19 1630 Gamle Fredrikstad.

PARKERING

1 Biloppstillingsplass + 2 felles gjesteparkeringer.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Flat tomt, pent opparbeidet med gressplen. Asfaltert parkeringsplass.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

9.064 kvm.

EIERTYPE TOMT

Festet. Grunneier er Fredrikstad kommune. Kontrakten løper til 2032.

TOMTEFESTE

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgangtil å kreve tomt innløst.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

ENERGIFORBRUK

Ca 13.000 kwh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse gul E.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er regulert, se vedlagte plan (nr. 18).

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert med kun 1 boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festekontrakt.

LIGNINGSVERDI 2017

Kr. 505.333,- som primærbolig. Kr. 1.819.200,- som sekundærbolig,

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prosp

KJØPERS OMKOSTNINGER

Gebyr for tilnglysing av skjøte;kr 430;Gebyr for notering av pant ( pr pant );kr 602,-

EIERFORM/ BORETTSLAGETS NAVN/ ORG.NR/ BOLIGBYGGERLAG

Kongsten brl (947 892 851) er tilknyttet OBOS.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap.

HUSLEIE/ FELLESUTGIFTER

Kr. 4.900,- inkl kommunale avgifter, kabel-TV/internett, nedbetaling fellesgjeld, vaktmestertjeneste, trappevask, forsikring, festeavgift og drift av borettlaget.

ANDEL AV BORETTSLAGETS FELLES GJELD

Fellesgjeld pr. (22.01.19): Kr. 410.043,- Andelens %-vise fordeling av total fellesgjeld for borettslaget er 0,28%. Langsiktig lån består av tre deler. DnB: 9.845.900 løper til 2042 med flytende rente, 2,5%.. DnB: 1.651.034 løper til 2025med flytende rente, 2,5%. Husbanken: 3.264.631 løper til 2030 med en flytende rente, 1,584%.

BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT/ KRAV TIL GODKJENNELSE AV NY ANDELSEIER

Borettslaget og OBOS har bestemmelse om forkjøpsrett for sine medlemmer. Iflg. vedtekter skal ny eier godkjennes av borettslagets styre.

BORETTSLAGETS REGNSKAP, BUDSJETT, ÅRSOPPGJØR

Utskrift av borettslagets årsoppgjør m/ regnskap og budsjett, samt protokoll fra generalforsamling foreligger som del av prospektets vedlegg. Borettslaget har i 2017 hatt store vedlikeholdskostnader som er finansiert ved låneopptak som har resultert i underskudd (1.354.000).

IKKE TILKNYTTET GARANTIORDNING/ SIKRINGFOND

Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsfond/ garantiordning for andelseiernes evt. mislighold av fellesutgifter/ fellesgjeld eller lignende.

INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD

Nei.

SAMMENHENG MELLOM KJØPESUM OG FELLESGJELD.

For borettslagsleiligheter er den totale kjøpesum å forstå som summen av innskudd ( akseptert kjøpetilbud + omk. - les: det beløp kjøper selv må finansiere) og andelens andel av borettslagets felles gjeld kr. 410.043,-. Tilsammen kr. 2.410.043,-.

KJØPERS OMKOSTNINGER FORBUNDET MED KJØP - KOMMER I TILLEGG TIL KJØPESUM/ AKSEPTERT BUD

Kjøpers omkostninger;;Tinglysing av borettslagsskjøte;Kr 430,-;Tinglysingsgebyr for kjøpers pant, pr pantetablering;Kr 602,-

Omkostninger
2 000 000,- (Prisantydning)
410 043,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
2 410 043,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 411 075,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Prospekt

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190015
PrisantydningNOK2,000,000.00
Samlet sumNOK2,410,043.00
Total kostnadNOK2,411,075.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92