Gjennomgående leilighet i høy 1. etasje. 2 store terrasser. Lave fellesutgifter - Sentrum/Cicignon

Gjennomgående leilighet i høy 1. etasje. 2 store terrasser. Lave fellesutgifter - Sentrum/Cicignon

  • Adresse Ove Ramms gate 14B, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,990,000.00
  • Ansvarlig megler Tonje Aasvangen
    Eiendomsmegler MNEF
  • Matrikkel Gårdsnummer: 300, bruksnummer: 956
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 88 m2 / BTA 94 m2 / PROM 84 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
F Energimerke F RED
Energimerke

SAMMENDRAG

3-roms leilighet på Cicignon, i en av de flotte mursteinsblokkene like ved biblioteket og elvepromenaden. Dette er et rolig område - og et av de fineste i Fredrikstad sentrum. Boligen får dagslys fra både nord- og sørsiden, og er lys og fin. Her er separat kjøkken, romslig bad og en trivelig stue, der man kan sette inn peisovn. Over gateplanet i Ove Ramms gate er leilighetens store, tilbaketrukne terrasse med brede blomsterkasser. Her kan man lage sin lille oase av et flott uterom, delvis under tak. Ogsåpå motsatt side av blokka, inn mot bakhagen, er en stor terrasse. Fellesutgiftene inkluderer "alt": kommunale avgifter, eiendomsskatt, varmtvann, kabel-tv, internett, felles vedlikehold, vaktmester og snørydding. Fra leiligheten er det gangavstand til biblioteket, Gamlebyferga, gågata, Torvbyen, jernbanestasjonen og Helsehuset på Værste - for å nevne noe. Parkeringsplass og bod i kjelleren.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1983.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger i det kanskje vakreste området i Fredrikstad by: midt i sentrum, ved det flotte biblioteket, og omkranset av mur- og trebebyggelse fra slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Strøket er rolig med liten trafikk, og små perler ligger tett i tett: biblioteket, Cicignonparken, domkirkeparken, Café Cicignon og elvepromenaden med Vesterelva, utsikt mot Isegran og Gamlebyen, båttrafikk og Gamlebyferga. Sameiet har stort grøntområde på baksiden av blokkene, som en liten park. Fra leiligheten er det gåavstand til kjøpesenter, butikker, kafeer, frisør, lege og andre tjenester, Helsehuset på Værste og jernbanestasjonen.

VEIBESKRIVELSE

Fra St.Croix/brannstasjonen: Ta J.N. Jacobsens vei til venstre før Domkirken, og deretter til høyre inn Ove Ramms gate.

AREAL AV BEBYGGELSE

BRA;P-ROM;S-ROM;BTA;88;84;4;94

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Gang/hall, bad, wc, to soverom, kjøkken, stue (alle p-rom) og bod (s-rom). Parkeringsplass og bod i byggets kjelleretasje.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Leiligheten ligger i høy 1. etasje i boligkompleks bygget over tre etasjer, med parkeringskjeller. Yttervegger i tegl og tre. Flatt tak. Terrassedør og vinduer med tolags isolerglass. Vinduet på kjøkkenet er fra 2017.

STANDARD/ UTSTYR

Leiligheten er godt tatt vare på, og har en normal standard. Det er i hovedsak pene overflater, med lyse/hvite vegger i alle rom. Det er parkett på alle gulv, malt tapet på veggene og malte tak. Kjøkkenet har en pen, hvitmalt innredning. De to store terrassene mot sør og nord er usedvanlig flotte uterom for en leilighet midt i sentrum.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkeninnredning med hvite, slette fronter og frittstående hvitevarer. Flislagt bad utstyrt med wc, dusjkabinett, innredning med skaper og servant. Badet har opplegg for vaskemaskin. Toalettrom med wc og innredning med servant.

OPPVARMING

Elektrisk opvarming. Det er pipe i leiligheten, men ikke montert ildsted.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger takst/tilstandsrapport fra Svein Nesøen, datert 10.09.2019. Verditakst 4 200 000,-

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Ove Ramms gate 14b, 1606 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Asfalterte fortau, hellebelagte inngangsparti med beplantning.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

1174 m2 felles eiet tomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter og eiendomsskatt inngår i fellesutgiftene.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

12 017 kwh i 2018.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest rød G.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Offentlig tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Regulert til bolig og offentlig trafikkområde i reguleringsplan 220 for Cicignon.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Utleie kan kun skje til slektinger i rett opp- og nedstigende rekke. Se sameiets vedtekter, og tinglyst erklæring som ligger vedlagt salgsoppgaven.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Foreligger ikke i kommunens arkiv.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1982/8833-3/86 Erklæring/avtale 1984/6258-1/86 Erklæring/avtale 1982/8833-2/86 Seksjonering

LIGNINGSVERDI

Kr. 647 965,- som primærbolig Kr. 2 332 675,- som sekundærbolig

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER
: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum 2,5 % Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
Kr 525,- Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon Kr 697,- Transportgebyr forretningsfører/ grunneier kr 5750,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Sameiet Ove Rammsgate 14, org.nr. 983 527 132.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Kr. 11 000,- 01.08.2019.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr. 3 500,- Inkluderer: Kommunale avgifter og eiendomsskatt, renter og avdrag seksjonens fellesgjeld, tv og bredbånd, varmtvann, byggforsikring, utvendig vedlikehold, forretningsførsel og øvrig drift av sameiet.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Ligger vedlagt salgsoppgaven.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Sameiet hadde i 2018 et overskudd på 19 885,- og hadde en arbeidskapital på kr. 555 342,- pr. 31.12.2018.

Omkostninger
3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
--------------------------------------------------------
100 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 090 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave Ove Ramms gate 14b

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190121
PrisantydningNOK3,990,000.00
Samlet sumNOK3,990,000.00
Total kostnadNOK4,090,972.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Tonje Aasvangen
Tonje Aasvangen

Eiendomsmegler MNEF
90 83 88 22