Toroms hjørneleilighet med stor terrasse, garasjeplass og heisadkomst - Christianslund

Toroms hjørneleilighet med stor terrasse, garasjeplass og heisadkomst - Christianslund

SOLGT

  • Adresse Veumveien 41B, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK2,500,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 209, bruksnummer: 434
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 61 m2 / BTA 66 m2 / PROM 61 m2
1 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
E Energimerke E RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en lys og moderne toroms selveierleilighet med stor, vestvendt terrasse, innvendig parkering og heisadkomst. Leiligheten er hjørneplassert mot syd, rett bak butikksenteret ved Christianslund, kun en drøy km fra Glade Hjørne i gågata og kun en kort spasertur fra den fine Fredrikstadmarka. Her har du alt du trenger i ditt nærområde.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2008

BELIGGENHET

Beliggende vestvendt i bolligprosjektet Chistianslund Hage, et par hundre meter nord for rundkjøringen ved Christianslund, rett bak butikksenteret på Christianslund. Herfra har du gangavstand til Fredrikstad sentrum, elvepromenaden, Fredrikstadmarka - ogkort vei til Fredrikstad jernbanestasjon. Leiligheten ligger i en forhøyet første etasje plassert på hjørnet av bygget som gir sol fra tidlig formiddag til kvelden.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstadsentrum/Glade Hjørne følg Glemmengata nordover over innfartsåren og følg Knipleveien videre frem til rundkjøringen ved Christianslund. Sving til høyre i rundkjøringen, inn på Veumveien og sving inn første vei til høyre ved butikksenteret.Sving deretter straks opp til venstre, mellom de to forretningsbyggene og kjør opp til gjesteparkeringen.

AREAL AV BEBYGGELSE
BRA P-ROM S-ROM BTA
Leilighet 61 61 0 66
Kjellerbod 4,5

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten har adlkomst fra utvendig svalgang inn til en gang der to leiligheter har sine inngangsdører. Leiligheten inneholder Entre/ hall med speilgarderobe, stue/ kjøkken med utgang til stor vestvendt terrasse, soverom, bad/wc/vask. Leiligheten harbiloppstillingsplass og sportsbod i kjeller tilgjengelig med heisadkomst.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE/ HEISADKOMST/PARKERING

Veumveien 41/ Christianslund Hage er en lavblokkkonstruksjon oppført i betong- og trekonstruksjoner med tre til fire etasjer over parkeringskjeller med boder og fellesanlegg. Bygget er betjent med heisadkomst fra kjeller til hver etasje. Adkomst via svalgang. Bebyggelsen er ny i 2008. Leiligheten disponerer gjennom seksjoneringsbegjæringen en biloppstillingsplass og en sportsbod (4,5 kvm) i kjelleretasjen.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med 3-stavs eikeparkett og keramiske fliser. Vegger er belagt med malt strie og keramiske fliser. Tak har glatte, malte flater.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkeninnrending med hvite profilerte fronter, intergrert stekeovn, keramisk komfyrtopp og oppvaskmaskin. Gulvplassert kjøl/frys. Badet er innredet med servantinnredning, dusjkabinett, wc og opplegg for vaskemaskin.

OPPVARMING

Elektriske varmekabler i baderom. Elektriske panelovn i soverom og stue. Gasspeis i stue.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, ved Svein Nesøen. Verditakst kr 2 500 000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Veumveien 41 B, 1613 Fredrikstad

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er pent opparbeidet med gressplen og gangveier. Særlig i øynefallende er den terrasserte hagen i bakkant som fremstår som et amfi vendt inn mot byggets bakside.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Sameiet tomt er festet.

FESTEAVGIFT

Festeavgift inngår i felleskostnader. Festeavgiften reguleres hvert 5. år iht. endringer i SSB.

TOMTEFESTE

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgangtil å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter inngår i felleskostnader. Eiendomsskatt fakturerer direkte til seksjonseier med kr 4 178,- pr år.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Leiligheten har vært leiet ut. Forbruk av energi og strøm er ikke kjent.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest Rød E.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann- og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen ligger i regulert område og omfattes av reguleringsplan 519 Veumveien 39-41 Formål: Bevaring av anlegg, Blokkbebyggelse, Gangvei, Offentlig friområde, Felles avkjørsel, Felles gangareal, Felles parkeringsplass, Felles lekeareal. I kommuneplanens arealdel avsatt til område for Bebyggelse og anlegg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest fra 18.01.2013.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

2007/139187-2/200 Festekontrakt - vilkår. Gjelder fra dato: 01.01.2005. Bestemmelser om regulering av leien, med flere bestemmelser. 106-209/434 2007/139187-3/200 Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:209 Bnr:13. 2008/264298-1/200 Seksjoneringsbegjæring. Formål: Bolig Sameiebrøk: 61/1819

LIGNINGSVERDI

Som primærbolig: kr 591 398,- Som sekundærbolig: kr 2 129 033,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER
: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum 2,5 % Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
Kr 525,- Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon Kr 697,- Transportgebyr forretningsfører/ grunneier kr 5 750,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Christianslund Hage Boligsameie/ 992 728 051. Eiersekssjonssameiet består av 23 eierseksjoner med formål bolig.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Sameiet har ikke felles gjeld foruten regnskapsmessig gjeld.

FELLESUGIFTER PR MND/ SAMEIEBRØK

Kr 2 466,- pr mnd. inl. felleskostnarder, gasservice, vann, kabel-tv. Seksjonens sameiebrøk er 61/1819.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Det foreligger sameievedtekter og husordensregler for sameiet.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Det foreligger protokoll fra generalforsamling og årsoppgjør for 2018.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Sameiet har for årene 2017 og 2018 hatt overskudd i sine resultatregnskap. For 2019 er det budsjettert med en mindre underskudd slik det også ble gjort for 2018. Det arbeides med planer i sameiet for innglassing av verandaer og terrasse. Det er ikkefattet vedtak, men en evt. gjennomføring kan medføre økning i felleskostnadene.

Omkostninger
2 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
5 750,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
61 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
68 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 568 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave Veumveien 41 B med komplette vedlegg

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190118
PrisantydningNOK2,500,000.00
Samlet sumNOK2,500,000.00
Total kostnadNOK2,568,222.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25