Treroms selveierleilighet i første etasje - Sellebakk

Treroms selveierleilighet i første etasje - Sellebakk

SOLGT

  • Adresse Aslaugsvei 10 - Snr 2, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK1,850,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 610, bruksnummer: 642
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA m2 / BTA 72 m2 / PROM 67 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad

SAMMENDRAG

Dette er en praktisk treroms selveierleilighet beliggende i første etasje i en tradisjonell firemannsbolig slik de ble bygget i etterkrigsårene - på midten av 1950-tallet - sentralt på Sellebakk - mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Her har du kort vei til forretninger, skoler, barnehager m.m. og busstopp rett utenfor døren.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1954

BELIGGENHET

Beliggende i etablert boligområde sentralt på Sellebakk med kort vei til dagligavareforretninger, skoler og barnehager i området. Bussforbindelse til Fredrikstad og Sarpsborg i nabolaget. Avstand til Fredrikstad sentrum: Ca 5 km. Sarpsborg sentrum: Ca 12 km

VEIBESKRIVELSE

Fra rundkjøringen ved St. Croix følg veien over Fredrikstadbroa. Hold til venstre i rundkjøringen på Østsiden og følg veien frem til neste rundkjøring. Hold til venstre i denne rundkjøringen og følg rv 111 ( Sarpsborgveien ) ca 2900 m. Kjør til inn til Venstre i Borggata og deretter Aslaugs vei første til venstre. Eiendommen ligger som første eiendom på venstre side.

AREAL AV BEBYGGELSE

BTA;BRA;P-ROM;S-ROM;72 kvm;67 kvm;67 kvm;-;Andel av fellesareal på loft og i kjeller kommer i tillegg.;;;

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten inneholder: Entre, kjøkken, stue, 2 soverom og bad/Wc. Alle rom P-rom. Det er felles vaskerom og 2 egne boder i kjeller på ca 7m2.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Korsdelt firemannsbolig oppført i trekonstruksjoner med felles inngangsparti/ trappegang som fører fra kjeller til loft. Bygget er oppført i 2 etasjer, med felles kjeller og loft. Kjeller og loft er fellesareal med oppdelte boder og fellesrom. Bygget er oppdelt i fire eierseksjoner der med like innbyrdes eierbrøker. Det er observert noen setninger i kjelleretasjen. Se takst og tilstandrapport fra Frank Feldt vedr. tilstand. Bygget fikk ny kledning og tak i 2002/2003.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med laminat og keramiske fliser. Vegger er belagt med malte overflater og keramiske fliser. Tak har malte plater.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkenet har innredning med profilerte, malte fronter, benkeplater og ventilator. Bad har servantskap med vask, dusjkabinett og wc. Bygget har felles vaskerom i kjeller.

OPPVARMING

Elektriske panelovner i soverom, stue og kjøkken. Det er mulighet for tilkobling til peis/vedovn i stue.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra takstmann Frank Feldt, datert 25.11.2019.

OVERTAGELSE

Ledig for kjøper.

ADRESSE

Aslaugs vei 10, 1653 Sellebak

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er flat opp opparbeidet med felles biloppstillingsplass. Hagen er opparbeidet i fire deler som uformelt er knyttet opp til hver seksjon som parseller man hver for seg tar hånd om og disponerer. Dette er ikke formelt organisert gjennom seksjoneringsbegjæringen, der det er angitt at alle uteareal og areal i kjeller/ loft er fellesareal. Det har tidligere stått oppført en garasje på eiendommen. Restene av murene står igjen og viser at det har vært fire plasser.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

1 142 kvm, selveiet tomt, pr definisjon felles tomt for sameierne i eierseksjonssameiet.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres samlet for de fire seksjonene og betales av hver seksjon iht. seksjonsbrøk 1/4 via felleskostnader. Eiendomsskatt faktureres hver eier direkte fra kommunen, med kr 5 678,- pr år.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Boligen har vært leiet ut. Siste års strømforbruk er ikke kjent.

ENERGIATTEST

Eier er oppfordret til å utarbeide energiattest.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann- og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplan. I kommunedelen avsatt til Hensyn kulturmiljø, Bebyggelse og anlegg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Seksjonen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke ferdigattest, eller midlertidig brukstillatelse. Dette er ikke påkrevet for boliger fra byggeåret.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Seksjoneringsbegjæring, fra 20.12.2010, opprettet seksjoner: snr: 2, Formål: Bolig. Sameiebrøk: 1/4

LIGNINGSVERDI

Som primærbolig: kr 529 212,-. Som sekundærbolig: Kr 1 905 163,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

SKJEGGKRE

Det er ikke kjent for selger om det er observert skjeggkre i naboenheter i sameiet/borettslaget/tomannsbolig. Skjeggkre kan spre seg mellom leiligheter. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Ferske studier fra Folkehelseinstituttet bekrefter at man effektivt og sikkert kan kvitte seg med skjeggkre ved å bruke små mengder giftig åte. Skjeggkre gjør ingen bygningsmessig skade, men kan virke sjenerende.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIET

Eiendommen er en eierseksjon i et eierseksjonssameie der hver leilighet tildeles eget seksjonnummer og sameiebrøk. Sameiet har ingen forretningsfører og er ikke registrert i foretaksregisteret. Det føres ikke regnskap, men selger har hatt hånd om innkreving av felleskostnader og har betalt løpende felles kostnader fra dette. Sameiets forhold har vært håndtert uformelt, dvs. at det ikke er avholdt generalforsamlinger, styremøter eller lignende. Det er således oppgitt ikke å foreligge særskilte vedtak som det kan opplyses om. Ved opprettelse av eierseksjonssameiet foreligger det ingen forkjøprett i seksjonssameiet. Begjæring om oppdeling i eierseksjoner ligger som vedlegg til prospektet, sammen med vedtekter for sameiet - utarbeidet ifm. seksjoneringen

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Eiersseksjonssameiet har ikke felles felles gjeld.

FELLESUGIFTER PR MND

Hver seksjon innbetaler kr 1250,- pr mnt. til en felles konto som det betales løpende utgifter fra, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt. Sameiet er uformelt organisert og har ikke ekstern forretningsfører. De oppgitte felleskostnadner detter seksjonenes løpende felleskostnader - i følge eier, som har ansvar for innkreving av felleskostnader - og betaling av løpende utgifter. Sameiet har ikke regnskap.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Det foreligger sameievedtekter for eierseksjonssameiet. Vedtektene følger som del av salgsoppgavens vedlegg.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Eierseksjonssameiet er uformellt organisert og er ikke registrert i foretaksregisteret. Det foreligger ikke regnskap, eller protokoller fra generalforsamling/ årsoppgjør - fordi dette ikke er avholdt. Selger av denne seksjonen eier to av sameiets fire seksjoner. Når denne seksjonen selges anbefales det å etablere en ordning der det føres løpende regnskap og at sameierne etablerer rutiner for regnskap og årsoppgjør. Sameiets bankkonto har innestående beløp.

FORKJØPSRETT/ GODKJENNING AV KJØPER

Det er ikke bestemmelser om forkjøpsrett blandt seksjonseierne i sameiet.

Omkostninger
1 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
47 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
48 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 898 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave med vedlegg - Aslaugs vei 10

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190152
PrisantydningNOK1,850,000.00
Samlet sumNOK1,850,000.00
Total kostnadNOK1,898,722.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25