Romslig leilighet med balkong, garasje og heis - Traraområdet

Romslig leilighet med balkong, garasje og heis - Traraområdet

  • Adresse Fremskridt 8, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,900,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 208, bruksnummer: 1304
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 96 m2 / BTA 103 m2 / PROM 96 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
E Energimerke E ORANGE
Energimerke

SAMMENDRAG

Romslig selveierleilighet med balkong, peis, heis og garasjeplass i kjeller, beliggende rett i nærheten av Brattliparken ved Ilaveien. Boligen består bla av stor hjørnesstue (mulighet for ekstra soverom) med åpent kjøkken og 2 soverom, 3. etasje. Sentralt beligende med gangavstand til butikksenter og gågate. Nydelige turområder i Brattliparken (porten til Fredrikstadmarka). Nærbutikk i nabobygget. Kort vei til Videregående skoler på Glemmen og Christianslund. Boligen har ny parkett i stue og er overflatebehandlet. El.billader.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1989.

BELIGGENHET

Leilighenten ligger i 3. etasje i blokkbebyggelse, rett ved Brattliparken/Ilaveien. Garasje i kjeller med heisadkomst til boligplanet. Pent utsyn mot nabolaget, ettermiddagssol. Kort vei til sentrum, Meny på Wilbergjordet og marka. Det er nærbutikk i nabobygget. Kort vei til Videregående skoler. Barneskole og barnehage i nærområdet.

VEIBESKRIVELSE

Fra Torvbyen: Kjør Rv 109 forbi Glemmen VGS og ta Fremskridt till venstre - bebyggelsen ligger på høyre side. Det er gjesteparkering på framsiden og inngang til oppgangen på baksiden av bygget.

AREAL AV BEBYGGELSE

BTA;BRA;P-ROM;S-ROM;103;96;96;0

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

2. etasje: Gang, hall, kjøkken, bad, vaskerom, stue og to soverom (mulighet for å bygge et ekstra soverom i stuen). Alle p-rom. Garasjeplass og bod, samt fellesbod i kjelleretasjen. Det er installert el.bilader.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Blokkbebyggelse over 4 plan + parkeringskjeller oppført i betongkonstruksjoner - yttervegger i teglstein, betong/murvegger, vedlikeholdsfrie plater og noe liggende kledning over betongmur, betongdekke i kjeller. Ukjent byggegrunn.Flatt tak.

STANDARD/ UTSTYR

Leiligheten er normalt godt utstyrt med hovedsaklig standard fra byggeår - gulv i stue og kjøkken er belagt med ny parkett og overflater i hele leiligheten er nylig behandlet. Leiiligheten framstår lys med stor hjørnestue med god plass til spisestue og 2 salonger. Peisovn. Garasjeplass i kjeller med el.billader. Gulver er belagt med parkett og belegg. Taper og malerstrie på vegger. Malte himlinger.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken: Ny parkett på gulv, malt tapet på vegger og malt tak. Hvit innredning. Ventilator. Fliser mellom over og underskaper. Oppvaskmaskin og komfyr. Bad: Fliser på gulv og vegger, malt tak. Dusjkabinett fra ca 2014, wc, og innredning med vask. To sluk i gulv. Ventilasjon i vegg, varmekabler. Vaskerom: Malt belegg på gulv, malerstrie på vegger og malt tak. Benk med skyllekum. Sluk i gulv. Ventilasjon i vegg. Noe skapplass.

OPPVARMING

Vedfyring og elektrisitet. Klebersteinsovn i stuen. Varmekabler på bad. Panelovner forøvrig.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger Tilstandsrapport/takst fra Svein Nesøen, datert 16.02.21. Verditakst 3 900 000,-. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der 0 er beste tilstandsgrad. Eiendommen har hovedsaklig tilstandsgrad 2.

OVERTAGELSE

Etter avtale

ADRESSE

Fremskridt 8 1608 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Noe skrånende tomt, biloppstillingsplasser på framsiden (gjesteparkering til beboerne og trafikkskole).

TOMTENS AREAL/EIERFORM

1747 kvm.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Omfattes av fellesutgiftene.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Ca 8.000 kwh. Boligen var i bruk kun første halvår.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest Oransje E.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Omfattes av reguleringsplan 1044 for Traraveien 19-Fremskridt 2.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert med kun 1 boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Midertidig brukstillatelse av 26.11.1990 foreligger.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Andel i realsameie Seksjoneringsbegjæring

LIGNINGSVERDI

kr 753 478,- for 2019.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE - SALG VED FULLMAKT - KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Eiendommen selges som ledd i skifte av dødsbo. Selger har således ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger er derfor ute av stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Sameiet Fremskridt 8, org.nr. 893 230 092.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Kr. 8327,- pr. 31.12.2020.

TOTAL GJELD

Kr. 178.768,.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr. 3.590 inkl kommunale avgifter, kabel tv/internett, fellesgjeld, felles vedlikehold, vaktmester, heis og drift av sameiet.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Vedlegges salgsoppgave.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Vedlegges salgsoppgave.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Sameiet hadde et underskudd på kr 97.000,- i 2019. Tapet ble dekket opp av disponible midler/lån. I 2020 har sameiet budsjetert med et overskudd på kr. 54.000,-. Styreleder opplyser at det ikke er planlagt økning av felllesutgifter i nærmeste framtid.

Omkostninger
3 900 000,- (Prisantydning)
8 327,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
3 908 327,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
--------------------------------------------------------
98 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 007 169,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210010
PrisantydningNOK3,900,000.00
Samlet sumNOK3,908,327.00
Total kostnadNOK4,007,169.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92