Stor, velholdt selveierleilighet med 3 soverom (2017) - Bråten/Begby

Stor, velholdt selveierleilighet med 3 soverom (2017) - Bråten/Begby

  • Adresse Turkistunet 18, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,650,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 601, bruksnummer: 405
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 100 m2 / BTA 107 m2 / PROM 96 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
C Energimerke C ORANGE
Energimerke

SAMMENDRAG

Stor, nyerere leilighet på Bråtenfeltet, barnvennlig beliggende i smågatemiljø med nærhet til barne- og ungdomskole og idrettsanlegg. Leiligheten ligger i 2. etasje med egen inngang, romslige rom og skråhimling i stue. Stor, solrik balkong, carport med el-billader og utebod. Kort vei til butikksenter og marka/lysløype.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2017.

BELIGGENHET

Boligen ligger på Bråtenfeltet, rett ved Begby skole - solrikt og med utsyn mot friarealer og idrettsanlegg. Gangavstand til Begbysenter med bla Meny og apotek. Fantastikse tur- og rekerasjonsområder med bla lysløype rett i nærheten. Bussforbindelse til sentrum. Begby har utviklet seg til å bli et stort boligfelt med god infrastruktur - hovedsaklig bestående av eneboliger med et tilsig av moderne leiligheter/rekkehus de siste årene. Begby er kjent for å være et etablert boligfelt med gode oppvekstvilkår.

VEIBESKRIVELSE

Fra Sentrum: Kjør over brua til Østsiden og følg skilting til Halden. Kjør forbi og Begby Senter og ta til høyre. Leiligheten ligger i småhusbebyggelse på høyre side, etter avkjørsel til Begby skole.

AREAL AV BEBYGGELSE
BTA BRA P-ROM S-ROM
2. etasje 107 100 96 4

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

2. etasje: Gang/hall, bad/vaskerom, wc, stue med utgang balkong, kjøkken og 3 soverom (p-rom). Bod (s-rom). Carport med el-bilader og utebod med strøm og lys.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Seksjonert småhusbebyggelse over 2 plan oppført i trekonstruksjoner. Byggemåte er bindingsverk, isolert med mineralull og med liggende kledning over ringmur (element), fundamentert til oppfylte masser. Pulttak, renner og nedløp i stål.

STANDARD/ UTSTYR

Leiligheten framstår som ny og holder meget bra standard. Boligen er lys og oppleves romslig - full takhøyde/skråhimling i stue gir leiligheten særpreg. Gulver er belagt med parkett. Malte vegger og himlinger. Felles brannanlegg, sentralstøvsuger og ventilasjonsanlegg.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken: Parkett på gulv, malte vegger og tak. HTH-innredning med slette fronter, integrert stekeovn, platetopp (induksjon) og oppvaskmaskin. Bad: Fliser på gulv og vegger, malt tak. Dusj, veggklosett, innredning med vask. Skyvedørsløsning med opplegg for opp vaskemaskin.

OPPVARMING

Elektriske panelovner. Varmekabler på bad.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger takst fra Svein Nesøen, datert 05.03.21. Verditakst kr 3.650.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Turkistunet 18 1639 Gamle Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Flat tomt med interne veier carportrekker og gjesteparkering. Noe grøntanlegg, som gressplen og prydbusker. Lekeplass.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

8 025 kvm.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har IKKE tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 15.291,- inkl eeiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Ca 12.000 kwh pr. år.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest oransje C.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

1023 Bråten Begby, felt 4. Frisiktsone, boligbebyggelse, garasjeanlegg, lekeplass og gangvei.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert med kun 1 boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Midlertidig brukstillatelse av 24.11.2017 foreligger.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Seksjoneringsbegjæring.

LIGNINGSVERDI 2018

Som primærbolig kr 772.082,-. Som sekundærbolig kr 2.779.495,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler.Selger har selv ikke bodd i boligen og har således ikke kunnskap om eiendommens stand. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

SKJEGGKRE

Selger opplyser: Leietaker har observert 2 stk skjeggkre med noen dagers mellomrom i oktober 2020. Naboen under opplyser samtidig at de har hatt tilfeller av skjeggkre i løpet av det siste året. Leietaker og naboen tok kontakt med sine forsikringsselskap, som iverksatte en prosess med å eliminere disse (satt ut limfeller/åte) i nov/des 2020. Det er ikke observert skjeggkre i leilighetene etter det. Styret i sameiet er informert om forholdet. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Ferske studier fra Folkehelseinstituttet bekrefter at man effektivt og sikkert kan kvitte seg med skjeggkre ved å bruke små mengder giftig åte. Skjeggkre gjør ingen bygningsmessig skade, men kan virke sjenerende.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Turkistunet Boligsameie. org.nr. 917 449 023.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Kr. 34.000,- pr 01.02.2021. Annuitetslån som løper til 2028. Flytende rente, 3,65%.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr. 2.424,- inkl kabel-tv/internett, forsikring, vaktmester, forretningsførsel og nedbetaling av fellesgjeld.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Vedlegges salgsoppgave.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Vedlegges salgsoppgave.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Sameiet hadde et overskudd på kr 209.000 i 2019.

Omkostninger
3 650 000,- (Prisantydning)
34 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
3 684 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
92 100,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 684 000,-))
--------------------------------------------------------
93 442,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 777 442,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210013
PrisantydningNOK3,650,000.00
Samlet sumNOK3,684,000.00
Total kostnadNOK3,777,442.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92