Pen 2-roms selveierleilighet nær sentrum, syd/vest - Grønli/Dammyr

Pen 2-roms selveierleilighet nær sentrum, syd/vest - Grønli/Dammyr

  • Adresse Bryggeriveien 30, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK2,900,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 208, bruksnummer: 11
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 55 m2 / BTA 60 m2 / PROM 52 m2
1 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
E Energimerke E RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Pen selveierleilighet nær Fredrikstad sentrum med tilbaketrukket markterrasse. Leiligheten ligger syd/vestvendt med stuevinduer som slipper inn mye sollys i leiligheten. Dette er en praktisk og fin leilighet som passer alle aldre - nyetablerte som godt etablerte. Fra leiligheten er det gangavstand til gågata, Torvbyen kjøpesenter, Høyskolen i Østfold, restauranter, bryggepromenaden og Brattliparken med Fredrikstadmarkas mange turområder.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1992.

BELIGGENHET

Bryggeriveien 30 ligger i bydelen Grønli/Dammyr - like ved Fredrikstad sentrum. Leiligheten er tilbaketrukket med markterrasse i front med utsyn over nærområdet. Fra leiligheten er det gåavstand til Fredrikstad sentrum, butikker, Fredrikstadmarka, kaféer og bryggepromenaden med et rikelig tilbud av restauranter. Kort vei til jernbanestasjonen, bussterminalen og byfergene.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum og bussterminalen: Følg Bryggeriveien over broa til veikrysset ved Dammyr. Blokken ligger på venstre side med innkjøring fra Bryggeriveien. Det vil bli skiltet til annonsert visning.

AREAL AV BEBYGGELSE

BRA;P-ROM;S-ROM;BTA;55;52;3;60

INNEHOLDER ( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten ligger i første etasje og inneholder: Entre, stue med spiseplass og utgang til markterrasse, kjøkken, soverom, bad (alle p-rom) og en innvendig bod (s-rom). Det tilhører også to eksterne boder, hvorav den ene er i boligblokken og den andre er på markterrassen (s-rom). Leiligheten har også biloppstillingsplass på felles parkeringsplass.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Blokkbebyggelse med fasade kledd i tegl og liggende trekledning. Blokken står trolig på fjell med betongmur og blokker. Taket er valmet og tekket med betongtakstein. Inngangspartiet og fellesrom framstår delikat og innbydende. Felles parkeringsplass i front av blokken med noe opparbeidet tomt.Tilstandsrapport fra Nedre Glomma Takst AS gir mer detaljert beskrivelse av bebyggelse, konstruksjon og tilstand.

STANDARD/UTSTYR

Leiligheten holder normalt bra standard med lyst og pent interiør. Det er en god planløsning med naturlige soner for ulik møblering. Veggene er nylig malt og det er satt inn ny baderomsinnredning på badet. Gulv er belagt med laminat og keramiske fliser. Glatte, malte tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkenet har hvite fronter og det er fliser mellom over-og underskap. Frittstående oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap. Rommet er åpent mot stue og har laminatgulv og malte vegger. Badet har malte vegger og fliser på gulv med varmekabler. Baderomsinnredning (2021) med hvite fronter, servant, dusj, wc og opplegg for vaskemaskin. Ventilasjon i vegg og malt tak.

OPPVARMING

Det er varmekabler i gulver.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport fra takstmann Svein nesøen, datert 21. mars 2021. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for 13 utvalgte bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstand. Tilstandsgradene settes dels på grunnlag av takstmannens konkrete vurdering og dels vurdert ut fra levetidsbetraktninger for det enkelte element. For denne boligen varierer tilstandsgradene mellom tilstandsgrad 1 og 2. Elleve av de beskrivende elementene har tilstandsgrad 2 og de to resterende elementene har angitt tilstandsgrad 1.

OVERTAGELSE

Ledig for kjøper.

ADRESSE

Bryggeriveien 30, 1605 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er for det meste bebygd med noe beplatning av prydbusker, hekker og trær. Tilhørende uteplass til leiligheten ved markterrassen er hellelagt og avdelt med hekk til fellesområdet. Inngangspartiet og parkeringsplassene er asfaltert.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

2 418 kvm, eiet fellestomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Omfattes av fellesutgiftene.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers energiforbruk for 2019 var 12 200 kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest rød E.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Boligen er kommunalt tilknyttet vei, vann og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Boligen inngår i et regulert område under reguleringsplan 476 Presteveien, øst. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen. Det må påregnes at Dammyrområdet kan bli utbygget.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert som èn boenhet, og kan fritt leies ut. Leieforhold skal meldes til styret i sameiet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midlertidig brukstillatelse.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1992/9942-1/86 Seksjonering.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2018 var som primærbolig kr. 517 066 og som sekundærbolig kr. 1 861 439.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Bryggeriveien 30 Boligsameie, orgnr. 914 468 965.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Det er ingen fellesgjeld i sameiet.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr. 2 674,-. Dette inkluderer kommunale avgifter, strøm til fellesareal, forsikring, bredbånd/kabel-tv og vedlikehold.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Husordensregler for sameiet Bryggeriveien 30 ligger vedlagt i salgoppgaven. Dyrehold tillates, dog ikke reptiler og andre eksotiske dyr. Styret skal informeres om dyrehold. Se vedlegg til salgsoppgave for nærmere bestemmelser.

GENERALFORSAMLING/ÅRSOPPGGJØR

Det gjøres oppmerksom på at det vedlagt foreligger opplysninger fra 2019, da regnskap for 2020 ikke er klart og det ikke er avholdt årsmøte for 2020 enda.

FORKJØPSRETT/ GODKJENNING AV KJØPER

Det er ikke forkjøpsrett i sameiet, og det kreves ikke godkjenning av ny seksjonseier.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Det er ingen spesielle hendelser i 2020 - utover vanlig drift som har endret andelen av formue vesentlig. Styret skal undersøkes utbedring av lekkasje høsten 2019 som kom utenfra og inn i ganger/fellesareal. Dette vil forhåpentligvis ikke medføre at husleie øker vesentlig. Det ble besluttet å øke felleskostnadene med kr. 300,- fra 1. september 2020.

Omkostninger
2 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
73 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 973 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210021
PrisantydningNOK2,900,000.00
Samlet sumNOK2,900,000.00
Total kostnadNOK2,973,842.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25