Enebolig på Bjølstadfjellet - Kråkerøy/ Sentrum - Elveutsikt og spaseravstand til byen.

Enebolig på Bjølstadfjellet - Kråkerøy/ Sentrum - Elveutsikt og spaseravstand til byen.

  • Adresse Fjellryggveien 1B, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK4,950,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 422, bruksnummer: 115
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 153 m2 / BTA m2 / PROM 128 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G ORANGE
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er god beliggenhet på nordre Kråkerøy, like ved Fredrikstad sentrum. Her bor du sentralt med nærhet til alt, men tilbaketrukket fra bylivet. Fra eiendommen er det fin utsikt over elven og båttrafikken opp og ned elva. Nordre Kråkerøy er et av Fredrikstads mest populære boligområder og et område i vekst.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

BYGGEÅR

1955.

BELIGGENHET

Dette er ettertraktet, god beliggenhet. Eiendommen ligger i stigningen opp på Bjølstadfjellet - nordre Kråkerøy, med fin utsikt til elven - vis a vis Fredrikstad sentrum og den populære elvepromenaden. Her har du fin utsikt over elven og det som skjer i byen. Fra eiendommen er det kort vei til alt det du trenger av forretninger, kafeer, skoler, barnehager og jernbanestasjonen, m.m.

AREAL AV BEBYGGELSE
Etasje BTA BRA P-ROM S-ROM
U.etg. 57 47 22 25
1. etg. 60 54 54 0
2. etg. 55 52 52 0
SUM 172 153 128 25

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Frittliggende enebolig oppført i trekonstruksjoner over grunnmur av betongmur på fjell. Boligen er innredet over tre plan; kjeller, første og andre etasje. Saltak med betongtakstein. Boligen har etter byggeåret fornyet dører og vinduer og er modernisert ved ulike tidsinterval. Tilstandsrapport fra Nedre Glomma takst AS gir mer detaljert beskrivelse av bebyggelse, konstruksjon og tilstand i de ulike bygningsdeler.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Frittliggende enebolig over tre plan med kjeller. Boligen er registrert som en enebolig med en boenhet, men har fungert som en tomannsbolig. Det er derfor innredet kjøkken i første og andre etasje og bad/vaskekjeller i kjelleretasjen. Toalettrommet i 1.etg. i oppgangen til 2. etg. Gang/oppgang, to soverom og to stuer (p-rom) likt fordelt i 1.etg og 2.etg og flere bodrom i kjeller (s-rom).

STANDARD/ UTSTYR

Boligen har enkel og utidsmessig standard og etterslep mht. vedlikehold. Huset har behov for restaurering. Veggene har lyse, malte overflater. Gulv er belagt med laminat, parkett og belegg. Takesplater og malte tak.

INNREDNINGER KJØKKEN / BAD M.M.

Kjøkken 1.etg: Innredning med integrert platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl- og fryseskap. Mosaikkfliser mellom over- og underskaper. Ventilator. Vegger har tapet, gulv er belagt med parkett og malt tak. Kjøkken 2.etg: Enkel innredning med skaper. Malerstrie på vegger, gulv har beleggsfliser og taket er malt. målte ingen unormal fukt her under befaringen. Toalettrom: 1.etg. Toalett og servant. Ventlasjon i tak. Malte vegger og tak. Gulv er belagt med laminat. Bad: Badekar med dusj, servant og opplegg til vaskemaskin. Tommet har tapet på vegger, belegg på gulv og takesplater i tak. El.vifte i vegg.

OPPVARMING

Peisovn i stue. Panelovner.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra takstmann Svein Nesøen, datert 9.september 2021. Verditakst kr. 5 500 000,-. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for 18 utvalgte bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstand. Tilstandsgradene settes dels på grunnlag av takstmannens konkrete vurdering og dels vurdert ut fra levetidsbetraktninger for det enkelte element. For denne boligen varierer tilstandsgradene mellom tilstandsgrad 1 og 3. De fleste beskrivende elementene har tilstandsgrad 2. Kjøkken i 1.etg, taktekking og renner, nedløp og beslag er vurdert til tilstandsgrad 1, mens badet og rom under terreng er vurdert til tilstandsgrad 3. Se tilstandsrapportens enkelte punkter for nærmere beskrivelse og vurdering.

OVERTAGELSE

Ledig for kjøper.

ADRESSE

Fjellryggveien 1B, 1671 Kråkerøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten ligger pent til i skråningen fra elveleiet opp til Bjølstadfjellet. Grunnen består i det vesentligste at fjell, med og forekomster delvis med med naturlig vegetasjon og beplantning. Tomten er terrassert med ulike nivåer opp mot fjellet. Forstøtningsmur mot gaten på nedsiden.

TOMTENS AREAL

680m².

EIERFORHOLD TOMT

Eiet tomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 9 880,- inkludert eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers energiforbruk for 2020 var 21 162 kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest oransje, G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplanen. I kommunens arealdel er det avsatt for bebyggelse og anlegg . Det er vedatt reguleringsplan for Dalkleven 5. Området er retulert til to nye boligtomter beliggende syd og vest - på oversiden av Fjellryggveien 1B. Reguleringsplanen angir også gatetun på en mindre parsell mellom Fjellryggveien 1B sin vestre grense og Gjones vei. Dette kan representere en mulighet for å gi eiendommen en alternativ adkomst fra Gjones vei. Dette må i tilfelle avtales med grunneieren for den aktuelle parsellen. Eier er iflg. grunnboken Sameiet Smertu og Bjølstad.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Eneboligen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Ingen.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2019 var som primærbolig kr. 746 354,- og som sekundærbolig kr. 2 686 874,-.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
4 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
123 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 950 000,-))
--------------------------------------------------------
125 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 075 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210155
PrisantydningNOK4,950,000.00
Samlet sumNOK4,950,000.00
Total kostnadNOK5,075,092.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25