Innflytningsklar hjørneleilighet med stor terrasse midt i sentrum - Nygårdsplassen/sentrum

Innflytningsklar hjørneleilighet med stor terrasse midt i sentrum - Nygårdsplassen/sentrum

  • Adresse Nygaardsgata 33 - 507 - snr 7, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,650,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 300, bruksnummer: 891
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 43 m2 / BTA m2 / PROM 43 m2
1 Soverom
Soverom

SAMMENDRAG

Innflytningsklar 2-roms selveierleilighet midt i sentrum! Leiligheten har stor terrasse med utsikt over byens gågate, tak og horisont. Her bor du ved Nygaardsplassen i et nyoppført penthouse bygget på toppen av Nygaaardsgata 33. Kvartalene rundt Nygaardsplassen er anerkjent for god byplanlegging og arkitektur og har blitt en del av det Fredrikstadfolk er stolte over. Bydelen gir assosiasjoner til miljøer man forbinder med New York. Mange oppfatter også at byen nå har fått et torg som du gjerne finner sydover i Europa, med restauranter, bakerier, forretninger - og smale smug som leder inn til plassen. Du kommer ikke nærmere byens sentrum enn dette.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2020.

BELIGGENHET

Leiligheten ligger i femte etasje, som som del av et penthouse. Femte og sjette etasje er nybygde toppetasjer på det eksisterende kontor- og forretnings-bygget Nygaardsgata 33, mellom gågaten, nye Nygaardsplassen, Storgata og nye Damskipsbrygga ved bryggepromenaden i Fredrikstad sentrum. Dette er så midt i sentrum du kan komme, med bygater, torg og bryggepromenade rett uten for døren og rett nedenfor din egen terrasse. Kjøp ferske bakervarer, frisk-brygget kaffe, eller spis en lunch på en av de mange restaurantene i byen. Ta deg en spasertur langs brygge-promenaden, eller ta byfergen gjennom byen, til Gamlebyen eller til Gressvik. Her har du alt bylivet i Fredrikstad kan gi deg og gangavstand til Fredrikstad jernbanestasjon.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Leiligheten ligger som del av et nyoppført penthouse - ett eget bygg plassert på det eksisterende bygget Nygaardsgata 33 - opprinnelig oppført i 1974. Penthouset ble oppført i løpet av 2019 og 2020 og utgjør en ny femte og sjette etasje i eiendommen og inneholder nå 17 selveierleiligheter. Penthouset er trukket inn fra det opprinnelige byggets fotavtrykk som gir leilighetene store, fine terrasser. Det er skillevegger mellom terrassene. Enkelte kan åpnes av hensyn til krav om fluktveier. Leililigheten har felles adkomst og heis med de øvrige etasjene i bygget - med inngangsparti mot Gebelhausens gate som forbinder Storgata ved Dampskibsbrygga og Nygaardsgata. Det er avsatt plass til boder for den enkelte leilighet - og felles sykkeparkering i det opprinnelige byggets kjellerettasje. Penthouset er bygget på eksisterende bygg med bæresystem av betongsøyler, og med bærebjelker av stål som forbinder eksisterende bygg med ny konstruksjon. Etasje-skiller og tak i det nye bygget er laget med dekkelementer fra Skandek as, der krav til lydisolering og trinnlyd er hensyntatt. Det er lagt vannbåren gulvvarme (fjernvarme) i gulvene. Ca 30 cm yttervegg av bindingsverk, 20 + 5 cm cm isolasjon, utlekting og utvendige stålplater. Innvendig yttervegg er belagt med gips. Innervegger skal tilfredsstille TEK 17 mht. brann og lydkrav med dobbelt bindingsverk mellom leiligheter og fellesareal. Innvendige vegger i leiligheter har 5 cm isolasjon og er belagt med gipsplater. Vinduer har minimum U-verdi 0,8 iht. TEK 10/17. Vinduer og inngangsdører tilfreddstiller lydkrav iht. TEK 17. Våtrom har membran og flisbelagte gulv og vegger. Det er innstallert balansert ventilasjon med varme-gjennvinner. Ventilator på kjøkken har separat avtrekk. For ytterligere detaljer se prospektets vedlagte spesfikasjon/-entreprise.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med enstavs eikeparkett i alle rom foruten bad. Vegger er belagt med glatte, malte flater, foruten bad. Tak har glatte malte flater - uten belistning. Badet har flisbelagte gulv og vegger. Det må påregnes noe svinnriss i overganger mellom vegg og takflater som leveres listfrie.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Det er montert moderne og tidsriktig kjøkkeninnredning fra Strai, med glatte, malte fronter. Intergrert kjøl/frys, opp-vaskmaskin, stekeovn og keramisk topp med induksjon, ventilator og servant i stål. Badet har innredning med servant, wc, dusj og opplegg til vaskemaskin. Fliser på vegg og gulv. Vindu og ventilasjon.

OPPVARMING

Det er installert vannbåren varme i alle gulv. Varmekilde er fjernvarme. Forbruk vil bli belastet den enkelte boligseksjon iht. sameiebrøk.

OVERTAGELSE

Ledig for overtagelse.

ADRESSE

Nygaardsgata 33, 1607 Fredrikstad

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Eierseksjonssameiets tomt er selveiet.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Faktureres den enkelte seksjon direkte fra Fredrikstad kommune.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Boligene har ikke vært tatt i bruk, det foreligger ingen erfaringstall for forbruk.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann- og avløp. Eiendommen er tilknyttet fjernvarme. Det er innstallert fibernett fra Altibox.

REGULERINGSFORHOLD

Regulert til bolig, forretning og kontor i reguleringsplan for Nygaardsplassen. Det er planlagt ny bebyggelse på motstående side av Nygaardsgata.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Leiligheten er registrert som èn boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. Ferdigattest forventes å foreligge innen kort tid. Det er forutsatt fra selger at megler kan utbetale kjøpesummen overfor selger ved tinglyst skjøte, selv om ferdigattest ikke er utstedt.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

2019/808447-1/200 Erklæring/avtale. Rettighetshaver:FREDRIKSTAD FJERNVARME AS. Bestemmelse om fjernvarme. 2020/2052949-1/200 Seksjoneringsbegjæring. Opprettet seksjoner: 17 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Det er utarbeidet vedtekter for eierseksjonssameiet som bl.a. definerer vedlikeholdsplikt, kostnadsfordeling m.m.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi er ikke fastsatt.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 585,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 757,-

LOVANVENDELSE

Eiendommen selges etter avhendingslovens bestemmelser, med ferdigstillelsesgrad som ved kjøpers besiktigelse. Selger stiller likevel garanti etter bustadoppføringslovens § 12.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Sameiet Nygaardsgaten 33. Org.no. 924 707 828.

FELLESUGIFTER PR MND

Felleskostnader er stipulert til kr. 57-62,-/m2. Inkluderer: a konto fjernvarme, kommunale avgifter (foruten eiendomsskatt), vaktmestertjenester, TV/Fiber (Altibox), byggforsikring, felles strøm, avsetning til vedlikeholdsfond, forretningsførsel og øvrig drift av sameiet.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Sameiet Nygaardsgaten 33. Org.no. 924 707 828 . Det er utarbeidet sameievedtekter og husordensregler for sameiet. Vedtektene inneholder bestemmelser om den enkelte seksjons vedlikeholdsplikt, rett til bod og felles sykkelbod i kjelleretasjen /Snr. 18. Eier av snr 18 har rett til å omdisponere plassering av bodene i kjelleretasjen når dette er nødvengig av hensyn til kjelleretasjens øvrige utnyttelse. Avdelingen for boder er på salgstidspunktet ikke i samsvar med den plasseringen som er antydet i etasjeplanen i seksjoneringsbegjæringen. Bodenes plassering vil forbli slik intill eier av snr 18 velger å omorganisere bruken av etasjen. Slik omorganisering kan ikke innskrenke seksjonseiernes rett til bod. Seksjonseiernes rett til bod og felles sykkelbod har rettsvern gjennom sameiets vedtatte vedtekter som følger av prospektetes vedlegg. Det er delt plikt for ytre vedlikehold,. Boligseksjonene (1-17) har ansvar for yttre vedlikehold av plan 5 og 6. Næringsseksjonene har ansvar for ytre vedlikehold av plan 1-4. Vedlikehold av tak er felles for bolig og næringsseksjoner. Eier av seksjon 18 og 19 ( næringsseksjoner) har rett til å disponere sine seksjoner ubegrenset til næring og har rett til å omdisponere/ reseksjonere disse til boligformål. Sameiet har engasjert Fram Forvaltning AS som sameiets forretningsfører. Overdragelse, eller utleie av seksjoner må meldes til styret i sameiet.

MELDEPLIKT TIL STYRET

Overdragelse, eller utleie av seksjoner må meldes til styret i sameiet.

Omkostninger
3 650 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
92 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 742 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210158
PrisantydningNOK3,650,000.00
Samlet sumNOK3,650,000.00
Total kostnadNOK3,742,592.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25