Pen treroms selveierleilighet - Kjerre/Manstad. Nyoppfort 2020.

Pen treroms selveierleilighet - Kjerre/Manstad. Nyoppfort 2020.

  • Adresse Saltnesveien 25G, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK3,400,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 121, bruksnummer: 9
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 67 m2 / BTA 73 m2 / PROM 67 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad

SAMMENDRAG

Dette er en fin og moderne leilighet på bakkeplan med egen inngang og en stor terrasse mot vest - beliggende i landlige omgivelser på strekningen fra golfbanen ved Elingårdkilen til Kjerre før Manstad og Saltnes. Det betyr at du har kort vei til fine turområder i skog og mark, en nydelig skjærgård med Engelsviken, Skjæløy og Saltholmen som de nærmeste. Samtidig tar det deg ikke mer enn et kvarter å kjøre inn til Fredrikstad sentrum.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2020.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger landlig og barnevennlig i en mindre ansamling av boliger rett vest for golfbanen i Onsøy på strekningen fra Elingårdkilen til Kjerre. Her har du gangavstand til skoler, barnehager, idretts-/svømmmehall ved Manstad, og flere dagligvareforretninger. I området finner du også kjente skjærgårdsidyller som Engelsviken, Lervik og Saltholmen med småbåthavner og populære badestrender.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad følg RV 110 nordover ut av byen og ut på Skårasletta. Sving til venstre på fv 116/ Husebyveien og følg veien til Elingaardkilen. Sving til høyre ved kilen mot Saltnes og følg veien en snau km forbi avkjøringen til golfbanen. Sving inn på en liten stikkvei til venstre. Eiendommer ligger inne på området.

AREAL AV BEBYGGELSE
BTA BRA P-ROM S-ROM
1. etasje 73 67 67 0
Felles uthus 6 5 0 5
Sum 79 72 67 5

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

1. etasje: Hall, kjøkken/stue med utgang til stor, vestvendt terrasse, bad, to soverom og vaskerom/teknisk rom (p-rom). Det følger med en ekstern sportsbod i felles bodanlegg.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Leilighet i 1. etasje i firemannsbolig oppført i 2020. Bygget er fundamentert på oppfylte masser til fjell, med element ringmur og betongdekke i 1. etasje. Yttervegger i bindingsverk med liggende kledning, isolert med 20 cm mineralull. Takkonstruksjon av typen saltak, tekket med betongstein. Vinduer og terrassedør med tolags isolerglass. Leiligheten har to uteplasser. En ved det overbyggede inngangspartiet og på stuesiden en ca 30 kvm, delvis overbygget terrasse ut fra stuen.

STANDARD/ UTSTYR

Leiligheten har et lyst og tidsmessig interiør, der alle innretninger og overflater er nye i 2020. Gulv er belagt med laminat, keramiske fliser og vinylbelegg. Vegger har glatte, malte flater og keramiske fliser. Glatte, malte tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkeninnredning med hvite, glatte fronter og mørk laminat benkeplate. Integrert komfyr, induksjonstopp og oppvaskmaskin. Badet er flislagt med store, lyse fliser og er utstyrt med grå baderomsinnredning med skuffer og servant, speil med lys, toalett og dusjhjørne med innfellbare glassdører. Varmekabler og downlights.

OPPVARMING

Varmekabler i alle rom, foruten vaskerom/teknisk rom. Ventilasjonsanlegg.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger takst/tilstandsrapport fra Nedre Glomma Takst AS, datert 20.09.21. Verditakst 3 400 000,-. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningselementer på en skala fra 0 til 3, der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsvurdering. For denne boligen er det angitt tilstandsgrader for 14 ulike elementer. Samtlige bygningselementer er gitt tilstandsgrad 0 - beste tilstand. Det betyr at boligen fremstår tilnærmet som ny.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Saltnesveien 25G, 1626 Manstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er flat, delvis asfaltert og dels naturtomt/beplantet. Tomten er felles for denne firemannsboligen og tomannsboligen man passerer på vei inn til bebyggelsen. Utbyggeren har tinglyst en utbyggingsrett på deler av tomten inn mot skogen. Denne delen av tomten ligger innenfor et LNF-område. Utbyggingsretten gjelder frem til 12.10.2030.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

4673 m2 felles eiet tomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Selger er et foretak og har således ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Det betales kr. 4 229,- pr. år for vann, avløp (fastgebyr - ikke forbruk) og renovasjon. Eiendomsskatt er ikke fastsatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Leiligheten har vært leiet. Det foreligger ingen erfaringstall mht. siste års forbruk.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen ligger i uregulert område.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert med èn godkjent boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest, datert 13.07.21.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1968/305031-1/86 Best. om vann/kloakkledn. 1980/3715-1/86 Bestemmelse om vannledn. 2019/898826-1/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler 2020/3088075-1/200 Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vedlikehold. 2020/3088075-2/200 Bestemmelse om vann/kloakk 2020/3193932-1/200 Erklæring/avtale. Rett til å disponere et område for utbygging. Rettigheten er gyldig i 10 år

LIGNINGSVERDI

Ikke fastsatt. Normalt ligger ligningsverdi for nye boliger på ca 30 til 50 % av salgssummen.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Leiligheten inngår i et eierseksjonssameie bestående av to bygninger. En firemannsbolig der leiligheten er plassert som en av fire og en tomannsbolig som man passerer på vei inn på eiendommen.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Eierseksjonssameiet har ingen felles gjeld.

FELLESUGIFTER PR MND

Eierseksjonene betaler ingen felleskostnader foruten felles bygningsforsikring. Sameiet kan senere vedta felles tjenester som kan gi felleskostnader - slik som snømåking, avsetting til vedlikehold m.m.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Det er utarbeidet vedteketer for eierseksjonssameiet. Eierseksjonene i sameiet har lik eierbrøk Vedlikeholdet er fordelt slik at firemannsboligen og tomannsboligen dekker egne vedlikeholdskostnad.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Det foreligger ikke regnskap for eierseksjonssameiet.

FORKJØPSRETT/ GODKJENNING AV KJØPER

Seksjonseierne har ikke forkjøpsrett til seksjoner i sameiet.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Det faktureres ikke felleskostnader i sameiet. Sameiet kan senere vedta felles forpliktelser og dermed etablere felleskostnader.

Omkostninger
3 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
85 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 400 000,-))
--------------------------------------------------------
86 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 486 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave med komplette vedlegg Saltnesveien 25G

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210161
PrisantydningNOK3,400,000.00
Samlet sumNOK3,400,000.00
Total kostnadNOK3,486,342.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Fra
02.11 17:30
Til
02.11 18:30

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25