Hel, vertikaldelt tomannsbolig over ett plan - Rolvsøy

Hel, vertikaldelt tomannsbolig over ett plan - Rolvsøy

  • Adresse Kirkeveien 42, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK4,200,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 728, bruksnummer: 158
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 170 m2 / BTA 179 m2 / PROM 157 m2
3 Soverom
Soverom
3 Bad
Bad
F Energimerke F YELLOW
Energimerke

SAMMENDRAG

Hel tomannsbolig som består av bolig med leilighet beliggende i pene, landlige omgivelser mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Eiendommen ligger i ytterkant av et hyggelig og spredt boligområde - bestående av en blanding av nyere/eldre eneboliger og et vakkert kulturlandskap. Boligen ligger omtrentlig midt mellom Østfoldbyene og således nær alle servicetibud. Nærhet til næringsområde på Grålum, og sykehus på Kalnes samt kort vei til E6 og de øvrige Østfoldbyene. Boligen er praktisk inndelt med fløy som framstår som en romslig familiebolig med tillegg av en utleidel som betaår av stue, kjøkken og bad. Stor garasje med "hobbyrom" og biloppstillingsplass.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

BYGGEÅR

Ca 1970.

BELIGGENHET

Boligen ligger forholdsvis landlig, i nærheten av Glommas bredd, midt mellom de to Østfoldbyene og rett ved E6. Nærhet til handelssenter (Østfolhallene), skole, barnehage og turområde (Glommastien og Fredrikstadmarka). Bussforbindelse til begge byer. Område her består av eldre/nuere boliger og og et vakkert kulturlandskap, Gode solforhold.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad: Kjør Rolvsøyveien forbi Østfoldhallen og ta Kirkeveien til høyre like etter rundkjøring. Følg veien ca 1 km og ta stikkvei til høyre, før kirken. Nr 42 ligger på høyre hånd.

AREAL AV BEBYGGELSE
BTA BRA P-ROM S-ROM
Bolig 179 170 157 13
Garasje 43 40 0 40

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Tomannsbolig over ett plan oppført i trekonstruksjoner: Bindingsverk, isolert med 10 cm mineralull, med stående/liggende tømmermannskledning over betongmur fundamentert til fjell. Saltak, tekket med pappshingel.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Hoveddel: To ganger, hall, kjøkken 2 bad, vaskerom, stue og 3 soverom (p-rom). 3 boder (s-rom). Leilighet: Gang, kjøkken, bad og stue/soverom (p-rom). Bod (s-rom). Løpende kontrakt med 3 mnd oppsigelsestid, leieinntekt kr 6.750,- pr mnd.

STANDARD/ UTSTYR

Boligen framstår med noe nye overflater - oppussing må påregnes. Gulver er belagt med parkett, fliser, laminat og belegg. MDF-panel, malte plater og malerstrie på vegger. Malte plater i himlinger.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken (2006): Belegg på gulv, malt MDF.plater på vegger og malte plater i tak. Hvit innrening med stekeovn og platetopp (2016). Ventilator (2016). Kjøkken (leilighet): Belegg på gulv, malerstrie på vegger og malte plater i tak. Original innredning. Ventilator. Bad (2009): Belegg på gulv, våtromsplater på vegger og malte plater i tak. Stor dusj, wc og innredning med vask.Ventilasjon i vegg og varmekabler (2009). Bad 2: Malt belegg på gulv, malt tapet på vegger og malte plater i tak. Dusj, wc og skap med vask. Oppussinbgsbehov. Bad, leilighet: Belegg på gulv, malerstriie/tapet på vegger og malte plater i tak. Dusj, wc og vask. Ventilasjon i i tak.

OPPVARMING

Ektriske panelovner, varmepumpe og vedovn.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Svein Nesøen, datert 01.10.21. Verditakst kr 4.200.000,-. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsgrad. For denne eiendommene er det hovedsakelig angitt tilstandsgrader varierende fra 1 til 2. Drenering og rom under terreng har fått grad 3.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Kirkeveien 42 1664 Rolvsøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Flat og lettstelt tomt som er opparbiedet med plen, busker, trær og hekk. Stor, gruset gårsdsplass.

TOMTENS AREAL

1017 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Eiet.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 15.549,- inkl eiendomsskatt. Det er vannmåler i bolig med et forbruk stipulert til 80 kubikk.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Ikke kjent.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest Gul F.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Reguleringsplan 321- Kirkestien, Valleberget. Planforslag 1112, Fylkesveg 109- Råbekken Alvin

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er godkjent med 2 boenheter.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Innflyttingsattest av 30.12.1970 foreligger.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Bestemmlelse om bebyggelse. Bestemmelse om vann- og avløpsledning.

LIGNINGSVERDI 2019

Kr. 985.933,- som primærbolig. Kr. 3.549.359,- som sekundærbolig.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
4 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))
--------------------------------------------------------
106 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 306 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210164
PrisantydningNOK4,200,000.00
Samlet sumNOK4,200,000.00
Total kostnadNOK4,306,342.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92