Sentrumsnær selveierleilighet med tre soverom og parkering - Hassingen/sentrum

Sentrumsnær selveierleilighet med tre soverom og parkering - Hassingen/sentrum

  • Adresse Øyvind Sørensens gate 20, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK2,850,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 208, bruksnummer: 1
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 90 m2 / BTA 98 m2 / PROM 90 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G YELLOW
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en lys og fin selveierleilighet med tre soverom, stue, kjøkken, bad, bod og parkeringsplass. Leiligheten ligger i første etasje som en halvpart av en horisontaldelt tomannsbolig på Hassingen, like ved Fredrikstad sentrum. Her bor du med gangavstand til Torvbyen kjøpesenter, Høyskolen i Østfold, gågata og bryggepromenaden med restauranter. Leiligheten egner seg for utleie eller den kan benyttes som egen bolig.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1920.

BELIGGENHET

Leiligheten ligger meget sentralt mellom Hassingen og sentrumsområdet ved Torvbyen i Fredrikstad. Herfra er det kort vei til alle byens fasiliteter, handlegater, jernbanestasjonen, elvepromenaden og Høgskolen på Værste. Kun en drøy kilometer unna ligger den fine Bratliparken som også er starten på Fredrikstadmarka - et ettertraktet utfartsområde med lysløype, turløyper og badeplasser ved dammene. Eiendommen ligger ved innfartsåren til byen og jernbanestasjonen.

AREAL AV BEBYGGELSE

BRA;P-ROM;S-ROM;BTA;90;90;0;98

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten inneholder èntre/gang, stue, kjøkken, tre soverom og bad (p-rom). Eier har også bod (s-rom) i kjeller.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Tomannsbolig med en leilighet i hver etasje. Huset er oppført i trekonstruksjoner over grunnmur av granitt og søyler. Boligen har etter byggeåret fornyet inngangsdør (2013) og vinduer (2004) og er modernisert ved ulike tidsintervaller. Saltak med bølgeplater. Tilstandsrapport fra Nedre Glomma takst ved Svein Nesøen gir mer detaljert beskrivelse av bebyggelse, konstruksjon og tilstand.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med laminat og vinylbelegg. Vegger har malte overflater med tapet, panel og tapet. Tak har malte panel og glatte flater.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Hvit kjøkkeninnredning fra IKEA med foliert benkeplante. Gulvplassert oppvaskmaskin, frittstående komfyr og kjøleskap. Fliser mellom over- og underskap. Laminat på gulv, malte vegger og malt tak. Baderomsinnredning med servant, wc og opplegg for vaskemaskin. Badet har belegg på gulv og vegger. Elektrisk vifte i vegg. Panelovn.

OPPVARMING

Peis og luft-til-luft varmepumpe i stue. Panelovner.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport fra takstmann Svein Nesøen, datert 28.september 2021. Verditakst kr. 2 850 000,-. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for 14 utvalgte bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstand. Tilstandsgradene settes dels på grunnlag av takstmannens konkrete vurdering og dels vurdert ut fra levetidsbetraktninger for det enkelte element. For denne boligen er alle tilstandsgradene vurdert til tilstandsgrad 2.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

Øyvind Sørensens gate 20, 1605 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Flat tomt med opparbeidet plen, en asfaltert innkjørsel og en gruset innkjørsel. I bakgården deler leilighetene platting og hage med plass til lekeapparater. Eiendommen er inngjerdet med gjerder, smijernsport og stakittport mot gaten. Det forligger målebrev.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Festet tomt, 343 m². Grunneier er Sameiet Nygård og Guldberg.

FESTEAVGIFT

Seksjonseierne deler festeavgiften kr. 2 384,- per år likt mellom seg. Forretningsfører er Ytterbøl & Co.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festekontrakten utløper i 2117.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Reguleres iht. konsumprisindeksen.

TOMTEFESTE

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 13 388,- inkludert eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Strømforbruket for 1.september 2020 til 1.september 2021 var 13 433 kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest gul, G.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplanen. I kommunens arealdel er det avsatt til sentrumsformål, båndlegging, regulering pbl, krav om felles planlegging og flomfare .

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen (leiligheten) er registrert som èn boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1917/900097-2/86 Festekontrakt - Vilkår. 2000/10727-1/86 Seksjonering.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2019 var som primærbolig kr. 533 529,- og som sekundærbolig kr. 1 920 704,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER
: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum 2,5 % Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
Kr 525,- Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon Kr 697,- Transportgebyr forretningsfører/ grunneier kr

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
2 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-))
--------------------------------------------------------
72 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 922 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210170
PrisantydningNOK2,850,000.00
Samlet sumNOK2,850,000.00
Total kostnadNOK2,922,592.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25