Nyere enebolig på et plan - dobbel garasje - Greåker

Nyere enebolig på et plan - dobbel garasje - Greåker

  • Adresse Portveien 12, Sarpsborg
  • Prisantydning NOK3,900,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 2078, bruksnummer: 137
    Sarpsborg kommune
  • Areal BRA 140 m2 / BTA m2 / PROM 101 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
C Energimerke C RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en moderne enebolig nyoppført i 2017 med dobbel garasje - og alt på ett plan. Med en gjennomtenkt planløsning, tre soverom, bad, vaskerom og adskilt kjøkken/stue er dette et godt alternativ for en barnefamilie, eller for de voksne som synes overgangen fra stor enebolig til leilighet blir for stor. Eienodmmen ligger ved Hannestad - Greåker - mellom RV 109 og Glomma - 5,5 km fra jernbanestasjonen i Sarpsborg - og 11 km fra Fredrikstad stasjon. Her har du gangavstand til idretthall, barne- og ungdomsskole ved Tindlund og flere dagligvareforretninger i nærområdet. Greåker vdgs. ligger mindre enn 2,5 km unna.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

BYGGEÅR

2016

BELIGGENHET

Eiendommen ligger etablert villaområdet i en liten sidegate mellom RV 109 og Glomma - på strekningen Tindlund/ Hannestad. Her bor du strategisk til mellom arbeidsmarkedene i Fredrikstad og Sarpsborg, ca 4 km fra E6. Innenfor en avstand av 500 meter ligger Tindlundhallen, Tindlund Barneskole og Tindlund Ungdomsskole. I området finnes også flere dagligvareforretnniger. RV er en traffikert vei mellom de to Østfoldbyene, men har i området to planfrie krysningspunkt i nærområdet.

VEIBESKRIVELSE

Fra Sarpsborg følg Fredrikstadveien RV 108 vestover fra Borg Amfi ca 4 km. Sving inn til venstre på Fredheimveien rett før skolene ved Tindlund og sving deretter inn på Portveien som første vei til venstre. Fra Fredrikstad følg RV 109 retning Sarpsborg - over Greåkerbroa og videre ca 1,5 km. Sving inn til høyre rett etter passering av Tindlundhallen og skolene. Sving deretter inn på Portveien til venstre. Eiendommen ligger på venstre side.

AREAL AV BEBYGGELSE

Etasje;BRA;P-ROM;S-ROM;1. ETG.;140;101;39

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Frittliggende enebolig oppført i trekonstruksjoner av bindingsverk, 15 cm isolasjon og utvendig kledning av tre. Takkonstruksjonen er pult-tak, tekket med papp. Boligen er oppført over støpt plate på mark og har dobbel garasje med innvendig adomst direkte fra boligen. Se tilstandsrapport fra Nedre Glomma Takst as for mer detaljert beskrivelse av de ulike bygningselementer og vurderte tilstandsgrader.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Boligen inneholder: Entre/hall, stue, kjøkken med spiseplass og direkte adkomst til 20 kvm terrasse, 3 soverom, bad/wc, vaskerom, sidegang/bod og garasje. Sidegang/bod og garasje er S-rom. Øvrige rom er P-rom.

STANDARD/ UTSTYR

Boligen har normal god og tidsmessig standard og har overflater med fargepalett i tråd med tidens trender. Gulv er belagt med laminat, keramiske fliser og støpte dekke ( garasje). Vegger har malt MDF panel og laminat. Malte tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkenet har en velutstyrt innredning med hvite fronter, intergrerte hvitevarer som stekeovn, micro, keramisk koketopp, oppvaskmaskin og kjøleskap. Badet er utstyrt med en servantinnredning med sorte, høyglansede fronter. Vegghengt wc og dusj i en nisje. Vaskerommet har innredning og er godt organisert. Dette gir god komfort i det daglige.

OPPVARMING

Boligen er elektrisk oppvarmet med vannbåren gulvvarme - forgrenet til alle rom - inkludert garasjegulvet.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport fra Nedre Glomma Takst as, datert 7.12.2021. Rapporten er i samsvar med ny avhendingslov gjeldende fra 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningsdeler på en skala fra 0 til 3, der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsgrad. For bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2, eller 3, hvor det er påregnelig med tiltak skal det i rapporten være oppgitt et anslag for utbedring. Dette anslaget kan ikke betraktes som et anslag basert på et tilbud for gjennomføring av tiltak. For bygningsdeler som ikke lar seg undersøke, eller på annen måte ikke er undersøkt, er dette angitt som TG IU i rapporten. For Portveien 12 er det gitt tilstandsgrader for 37 ulike bygningsdeler. Av disse er 17 stk gitt TG-0, 8 bygningsdeler er gitt TG-, 4 bygningsdeler er gitt TG-2. For 8 bygningsdeler er det angitt TG IU ( Ikke undersøkt/ Ikke tilgjengelig for undersøkelse ). Det forutsettes at den enkelte interessent ved evt. innlevering av kjøpetilbud har satt seg inn i tilstandsrapportens innhold og beskrivelser.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Portveien 12, 1718 Greåker.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomen er flat, opparbeidet med gressplen og en mindre, beplantet voll ut mot Portveien. Gruset gårdsplass. Mot eiendommen i Nord er det satt opp et enkelt gjerde av tre.

TOMTENS AREAL

605 kvm

EIERFORHOLD TOMT

Tomten er selveiet.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter og eiendomsskatt er stipulert til kr 15 000,- år år.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm i 2021 er oppgitt til 18 522 kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest Rød C.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann- og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen ligger i regulert område og omfattes av reguleringsplan 21013 - RF. 109 - Storveien. Reguleringsplanen er foreslått opphevet. Det foregår et reguleringsarbeide (detaljreguleringsarbeide) for FV 109 Alvim - Rolvsøysund bro. Dette kan ha betydning for boligene i området . Eiendommen nord for eiendommen (Portveien 10) er del av det området som er båndlagt ifm. dette arbeidet. Det foregår et pågående reguleringsarbeid for InterCity - dobbelspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Eiendommen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest datert 18.1.2017

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1991/5669-1/3 Skjønn av 23.11.79 Riksvei 109 Rolvsøysund/Alvim. 2007/483488-1/200 Bestemmelse om vei. Eiendommen 2078/152 ( Portveien 10 ) har rett til adkomst over eiendommen. 2007/483488-2/200 Bestemmelse om vann/avløpsledning. Rett for 2078/152 ( Portveien 10).

LIGNINGSVERDI

Som primærbolig kr 887 398,-. Som sekundærbolig: 2 957 992,- ( begge verdier er angitt pr ligningen for 2019).

NYE REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
--------------------------------------------------------
98 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 998 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave med vedlegg - Portveien 12

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210201
PrisantydningNOK3,900,000.00
Samlet sumNOK3,900,000.00
Total kostnadNOK3,998,842.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Fra
23.01 14:00
Til
23.01 15:00

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25