Enebolig med solrik og sjønær beliggenhet i en barnevennlig boliggate på Lunde, Kråkerøy

Enebolig med solrik og sjønær beliggenhet i en barnevennlig boliggate på Lunde, Kråkerøy

  • Adresse Ødegårdsveien 35,Fredrikstad
  • Prisantydning NOK 3,500,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer:435, bruksnummer:3
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA171 m2 / BTA m2 / PROM113 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G EnergimerkeGORANGE
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en hvitmalt enebolig beliggende i en lite trafikkert endegate på Lunde, syd på Kråkerøy. Eiendommen ligger sjønært til kun noen hundre meter fra badestrand og turområdene ved Nøtteskjær. Her har barna gangavstand til Lunde barneskole og nabolaget byr på friarealer hvor kun fantasien setter grenser. Fra hovedveien er det bussforbindelser til Fredrikstad sentrum og videre ut til den idylliske Hvalerskjærgården. Med bil tar det ca.10 minutter til Fredrikstad sentrum.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

BYGGEÅR

1962.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger sjønært til i etablert boligområde på Lunde, Kråkerøy. Dette er en lite trafikkert boliggate uten gjennomgangstrafikk hvor barna kan leke trygt. I nærområdet er det fine turområder i skog og mark og langs Kråkerøykysten. Fra eiendommen er det spaseravstand til Lunde barneskole, Blomsterøya barnehage, nærbutikken Joker og badestrand. Det er bussforbindelser til sentrum og videre ut til Hvaler-øyene. Ca. 10 minutters kjøring til Fredrikstad sentrum.

AREAL AV BEBYGGELSE
Etasje BRA P-ROM S-ROM
Kjeller 70 12 58
1. etg. 72 72 0
2. etg. 29 29 0
SUM 171 113 58

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Enebolig oppført i trekonstruksjoner over grunnmur av betong. Byggemåte er bindingsverk med liggende trekledning. Vinduene er av varierende stand, noen har tolags isolerglass og noen er eldre. Saltak med betongtakstein. Tilstandsrapport fra Nedre Glomma takst as gir mer detaljert beskrivelse av bebyggelse, konstruksjon og tilstand.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Boligen er innredet over to plan og kjeller. Første etasje inneholder entre, kjøkken, stue, spisestue, soverom og bad (alle p-rom). Andre etasje inneholder: oppgang/tv-stue og to soverom (alle p-rom). I kjelleren er det toalettrom og vaskerom (begge p-rom) og ellers gang/bod og fire boder (s-rom).

STANDARD/ UTSTYR

Boligen har en god planløsning med naturlige soner for oppholdsrom og ett soverom i første etasje. I andre etasje er det tv-stue/mellomgang og to soverom. Det er behov for oppusning og vedlikehold i enkelte rom og noe utvendig. Gulv er belagt med laminat og fliser på baderomsgulv. Vegger har malte overflater, panel og fliser på bad. Tak har malte flater.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkeninnredningen er hensiktsmessig og godt tilpasset rommet med mye skap- og benkeplass. Innredningen er malt og bærer preg av bruksslitasje. Frittstående oppvaskmaskin, komfyr og kjøle- og fryseskap. Ventilator. Malte vegger, laminat på gulv og malt tak. Badet inneholder servant med innredning, toalett, dusj og opplegg til vaskemaskin. Ventilasjon i vegg. Rommet er lyst og har fliser på vegger og gulv. Malt tak. Toalettrommet i kjelleren har toalett. Malte murvegger, betongdekke og malt panel i tak. Ventil i vegg.

OPPVARMING

Peisovn i stuen.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 2. august 2022. Verditakst kr. 3 500 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 35 ulike bygningsdeler. Bygningselementet branntekniske forhold er gitt TG0. Bygningselementene overflater og konstruksjoner i toalettrommet og grunnmur og fundamenter for betongmur er angitt TG1. 29 bygningselementer har angitt tilstandsgrad 2 og 1 bygningselement er angitt TG3. Fukt i tilliggende konstruksjoner er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

Ødegårdsveien 35, 1676 Kråkerøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Solrik tom med prydbusker, blomster, trær og gressplen. Det er hellelagte stier i hagen og steinlagt ved inngangspartiet. Boligen ligger godt plassert på tomten med gressplen rundt boligen. Et hvitt stakittgjerde omkranser deler av eiendommen.

TOMTENS AREAL

Ca. 523 m².

EIERFORHOLD TOMT

Festet tomt.

FESTEAVGIFT

Kr. 1 155,- frem til 2029. Det er ingen reguleringsklausul i festekontrakten og grunnleien skal ihht. tomtefesteloven reguleres ihht. endringene i pengeverdien siden sist regulering.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

2059.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Festeavgiften reguleres hvert 10 år. Festeavgiften ble sist regulert i 2019.

TOMTEFESTE OG ENDRING AV LOVGIFNING/ RETTSPRAKSIS.

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 11 926,- inkludert eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers energiforbruk for 2021 var 19 579 Kwh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest oransje, G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Eiendommen har vann fra egen brønn og vannpumpe i kjeller. Tilkoblet kommunalt avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplanen. Området har i kommuneplan for Fredrikstad 2020 - 2032 formål/henssynssone flomfare, LNF - spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert som en boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 25.10.1963.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1960/302044-3/86 Festekontrakt - vilkår,

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 var som primærbolig kr. 657 083,- og som sekundærbolig kr. 2 365 498,-.

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr X

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-))
--------------------------------------------------------
88 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 588 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61220100
PrisantydningNOK 3,500,000.00
Samlet sumNOK 3,500,000.00
Total kostnadNOK 3,588,842.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Fra
14.08 15:00
Til
14.08 16:00

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25