Tiltalende 3-roms selveierleilighet med egen garasje i rolige omgivelser - Torp

Tiltalende 3-roms selveierleilighet med egen garasje i rolige omgivelser - Torp

  • Adresse Torpegata 28,Fredrikstad
  • Prisantydning NOK 2,750,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer:615, bruksnummer:1
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA68 m2 / BTA m2 / PROM68 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G EnergimerkeGORANGE
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en pen selveierleilighet med garasje i en rolig boliggate på Torp. Leiligheten fremstår med et stilsikkert uttrykk og gjennomførte farge- og interiørvalg. Den ligger i andre etasje og inneholder gang, stue, kjøkken, to soverom og bad. Eier har også tilhørende bodrom i kjeller og på loft. Leiligheten ligger på Torp, et hyggelig lokalsamfunn mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Torp har nærhet til fine turområder i skog og på Glommastien, og har et aktivt idrettslag med blant annet håndball, fotball og bryting. Fra leiligheten er det gangavstand til barneskole og barnehage. 5 minutter å kjøre til E6.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

Ca. 1950.

BELIGGENHET

Leiligheten ligger på Torp, omtrent midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den ligger ikke så langt fra riksvei 111, men likevel i et rolig gatemiljø med småhus, og i nærheten av store, landlige områder med dyrket mark. Det er gangavstand til Torp barneskole og barnehager, og sykkelavstand til Borge ungdomsskole. Torp har et aktivt lokalmiljø med Torp IF som en særlig viktig aktør. I nærheten finnes fine turområder. Glommastien, som byr på 35 km med gang- og sykkelvei rundt Nedre Glomma, passerer på nedsiden av Torp, langs elva. Ovenfor Torp ligger også et stort ridesenter. Det er gode handlemuligheter i nærheten, både på Torp, Selbak og Sorgenfri, og selvsagt i Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Det er hyppige bussavganger til begge bysentrene noen hundre meter fra eiendommen (ved rv. 111). Til E6 er det 5 minutter å kjøre.

AREAL AV BEBYGGELSE

BRA;P-ROM;S-ROM;;68;68;0;

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten inneholder entrè, åpen stue- og kjøkkenløsning, to soverom og bad (alle p-rom). Eier disponerer også bodrom på loftet og i kjelleren (alle s-rom). Sameiet har felles vaskerom i kjelleren som kan benyttes ved behov (s-rom).

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Korsdelt firemannsbolig oppført i trekonstruksjoner med felles inngangsparti/trappegang som fører fra kjeller til loft. Bygget er oppført i 2 etasjer, med kjeller og loft som er fellesareal med oppdelte boder og fellesrom. Bebyggelsen er oppført i trekonstruksjoner med bindingsverk, vegger er foret ut og isolert med 5 cm. Stående kledning og saltak tekket med betongtakstein (ca. 2010). Garasjen med betongdekke og liggende kledning. Pulttak med papp. Vedlikeholdsfri leddport med elektrisk åpner. Se tilstandsrapporten fra Nedre Glomma takst for mer informasjon om byggets tilstand og konstruksjon.

STANDARD/ UTSTYR

Leilighetens interiør er tiltalende, holder normalt god standard og fremstår godt vedlikeholdt. Kjøkkenet er pusset opp og overflatebehandlet i 2020. Innvendige overflater er nylig malt. Vegger og tak har malt mdf-panel og malerstrie. Gulv er belagt med enstavs laminatgulv.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken: Kjøkkenet er nytt fra 2020 og har innredning fra Creoform med sorte og hvite, slette fronter. Integrert induksjonstopp med ventilator i benken, stekeovn, oppvaskmaskin og microovn. Bad: Badet ble pusset opp i 2017 og har belegg på gulv og malerstrie på vegg. Malt tak. Badet er utstyrt med dusjkabinett, wc og innredning med skaper og servant. Opplegg for vaskemaskin.

OPPVARMING

Leiligheten har peisovn i stue og panelovn på bad.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 04.08.2022. Verditakst kr. 2 750 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 31 ulike bygningsdeler. Ett bygingselement er gitt TG0. 19 bygningselementer har angitt TG1. 3 bygningselementer har angitt TG2 som kan kreve tiltak, 5 bygningselementer har angitt TG2 som ikke krever umiddelbare tilatak og ett bygningselement er angitt TG3. 2 bygningselementer er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 2 (TG2):

Noen mindre skjevheter i taket. Det er ikke foretatt radonmålinger og det er ikke radonsperre i bygget. Fuktgjennomslag på vegger og fuktfordamping i gulv i kjeller. Mangler tilluft i dør på bad. Det er kun ventil i veggen på det ene soverommet. Langsgående sprekk i kjellergulv pga. setninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid på drenening er brukt opp. Noe flassing og tørrsprekker i puss på grunnmuren.

BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 3 (TG3):

Store skjevheter i etasjeskiller på grunn av setningskader.

BYGNINGSDELER SOM IKKE ER UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE TG-IU

Hulltaking på bad er ikke foretatt da det ikke er mulig pga. tilliggende konstruksjoner. Ukjent alder på rør fra bygget og ut.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

Torpegata 28, 1658 Torp.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er pr definisjon et fellesareal for eierseksjonssameiet. Seksjonseierne har seg imellom avtalt uformelt en fordeling av hageparseller som benyttes, vedlikeholdes og opparbeides av den enkelte seksjonseier. Hver seksjonseier har opparbeidet egne uteplasser på sine parseller. Denne seksjonens uteområde er pent opparbeidet med gressplen, hekk, frukttrær og diverse beplantning. Det er også på samme oppført en overbygget og delvis innbygget pergola. Asfaltert adkomst.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Festet fellestomt, ca. 2646 m².

FESTEAVGIFT

Inngår i felleskostnadene med kr. 7 832,- pr år.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festekontrakten utløper i 2083.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Neste regulering er i 2038 og følger tomtefesteloven.

TOMTEFESTE

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 13 570,- inkludert eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers energiforbruk for 2021 var 9 249 kWh for 2021.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest oransje, G.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplanen. Området har i kommuneplan for Fredrikstad 2020-2032 formål/hensynssone bebyggelse og anlegg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Leiligheten er registrert som èn boenhet. Utleie må godkjennes av de øvrige seksjonseierne.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Se vedlegg for tillatelsen.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1958/401060-3/86 Festekontrakt - vilkår, 2006/2345-2/86 Erklæring/avtale, 2006/2345-1/86 Seksjonering.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 som primærbolig kr. 636 607,- og som sekundærbolig kr. 2 291 784,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN

Sameiet Torpegata 28.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Seksjonen har ingen gjeld.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr. 1 650,- per måned. I dette inngår felles vedlikehold, strøm i fellesarealer, byggforsikring og festeavgift.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER/ FORRETNINGSFØRSEL

Sameiet har utarbeidet vedtekter og husordensregler. Det kreves styregodkjenning for husdyrhold. Se salgoppgavens vedlegg. Sameiet har ikke oppnevnt ekstern forretningsfører. Administrasjon og regnskapsfører utføres av eierseksjoneierne.

FORKJØPSRETT/ GODKJENNING AV KJØPER

Det er ikke forkjøpsrett i sameiet. Det kreves ikke styregodkjenning av ny seksjonseier. Det kreves godkjenning av øvrige sameiere dersom leiligheten skal leies ut.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Det er ikke planlagt økning av fellesutgifter.

Omkostninger
2 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
--------------------------------------------------------
70 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 820 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave Torpegata 28

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61220108
PrisantydningNOK 2,750,000.00
Samlet sumNOK 2,750,000.00
Total kostnadNOK 2,820,092.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Fra
11.08 16:30
Til
11.08 17:30

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25