Hytte med strandlinje - Makø, Nordre Sandøy - Hvaler

Hytte med strandlinje - Makø, Nordre Sandøy - Hvaler

  • Adresse Makøveien 292, Hvaler
  • Prisantydning NOK6,800,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 27, bruksnummer: 11
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 60 m2 / BTA m2 / PROM 47 m2
2 Soverom
Soverom

SAMMENDRAG

Dette er et sommersted det går an å forelske seg i. Du finner det et par hundre meter nord for fergestedet ved Makø Gård, på Nordre Sandøy - Hvaler. Når du ikke vil lage mat selv, kan du ta med deg gjestene bort til Makø gård - et populært spisested østpå Nordre Sandøy. Eiendommen ligger på en fin gressbakke mindre enn 30 meter fra strandlinjen og med lett gangvei de ca 200 meterne fra fergestedet. Eiendommen disponerer egen brygge og båtplass. Nordre Sandøy er en av de idylliske øyene syd i den ettertraktede Hvalerskjærgården, med utsikt over til Halden og Sverige. Det er regelmessige fergeanløp til øya med forbindelse til Skjærhalden, Hvalers hovedstad - beliggende på den veifaste øya Kirkeøy.

BYGGEÅR

Antatt byggeår 1986

BELIGGENHET

Hytta ligger mindre enn 30 meter fra strandlinje, på en pen gressbakken nordøst på Nordre Sandøy - nord i Makøsundet mellom Nordre Sandøy og Brattholmen. Her kan du følge båtrafikken nord- og sørgående og kun et par hundre meter unna ligger fergestedetved Makø og det populære vertshuset på Makø Gård som holder åpent i sommersesongen. Nordre Sandøy er en bilfri øy med fergeforbindelse til Skjærhalden - på Kirkeøy - som er den sydligste, veifaste øya på Hvaler - og Hvaler kommunes hovedsted.

VEIBESKRIVELSE/ ADKOMST/FERGE

Fra Fredrikstad følger du RV 108 sydover til Skjærhalden på Kirkeøy. Herfra går fergene til de ulike øyene. Fergen har sesongbaserte ruter, med anløp bl.a. til Nordre Sandøy og Makø, nordøst på øya. Fergestedet Makø har fire daglige avganger. Fra fergestedet nord på øya har man åtte fergeavganger med forbindelse til Skjærhalden. Se fergetilbud og tider: http://www.hollungen.no/rutetabell.html

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 52 47 47 0
Uthus 8 7 0 7
SUM 60 54 47 7

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta er oppført i trekonstruksjoner med saltak. Terrasse mot sjøen. På eiendommen står det også oppført to buer av ukjent opprinnelse, begge oppført i trekonstruksjoner. Bestyreren på Makø gård tilbyr tilsyn av hyttene i nærområdet. Han har gjennom flere år opparbeidet god kunskap om forholdene på stedet.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytta inneholder entre, stue, kjøkken, 2 soverom, vask, og do. Det er en hems med stige opp fra stuen. dette arealet er ikke målbart areal grunnet takhøyde. De to buene inneholder et åpent rom hver.

STANDARD/UTSTYR

Hytta holder enkel standard fra byggetiden, med lakkerte furugulv, panelnerte vegger og tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Enkel innredning med utslagsvask og liten oppvaskmaskin i benkehøyde.

OPPVARMING

Mulighet for elektriske panelovner. Peisovn i stue.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Nedre Glomma Takst as, ved Svein Nesøen, datert 28.6.2019. Verditakst kr 6 800 000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Makøveien 292, 1680 Skjærhalden

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten ligger i lysningen ut fra skogen og har flott utsikt. Området rundt hytta er flatt med gressbakke. Mot sjøen møter man karakteristiske svarberg og fjellgrunn og en liten brygge som er opplyst å tillhøre eiendommen.

TOMTENS AREAL

Tomtens areal er fra Hvaler kommune oppgitt til å være på 17 987 kvm. Dette arealet er positivt feil. Det er opp gjennom årene fradelt eiendommen flere andre eiendommer som tilsynelatende ikke er ajourført og registrert i kommunens kart og opplysninger.Dette omfatter eiendommene Gnr 27, bnr 12, 15, 20, 21 og 22. Noen av disse eiendommene er heller ikke registrert i kommunens registre, ei heller tegnet inn i kartverket. Arealet av disse eiendommene kan samlet antydes å utgjøre ca 9 mål basert på skyldelingsforretninger som er fremskaffet av megler. Eiendommens gjenværende areal kan utgjøre ca 7 mål, men dette er ikke bekreftet og megler tar forbehold om at det kan være positivt feil - og delvis villedende. Eier av eiendommen er ikke i stand til å gjøre rede for eiendommens grenser. Det er oppgitt at eiendommen disponerere to brygger. Den lille bryggen rett ut - øst for eiendommen - og en brygge i en liten vik øst for hytta på 27/12. Her har en kjentmann på stedet fortalt at bryggen liggerpå 27/11, men at 27/11 kun disponerer en jolleplass. Dette er informasjon som megler ikke kan innestår for - eller holdes ansvarlig for.

EIERFORHOLD TOMT

Tomten er selveiet.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg og Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler. Erklæringen inneholder ikke informasjon om eiendommen.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 8 878,- pr år.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Forbruk er ikke kjent.

ENERGIATTEST

Det foreligger ikke energiattest.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER - MULIGHET FOR TILKNYTTING TIL KOMMUNALT VANN/AVLØP

Eiendommen har vannforsyning fra sisterne med ureglementert utslipp av gråvann til terreng. Innlagt vann som dette krever godkjent avløpsordning. Det er opplyst at det i området er lagt frem kommunalt ledningsnett som det skal være mulig å koble segtil mot avgift til vann- og avløpslaget. I tillegg kommer opparbeidelse og tilkoblingsavgift til Hvaler kommune. Eiendommen Makø Gård er eiet av Halden kommune. Halden kommune har nylig etablert et kommunalt tilknyttet vann- og avløpsnett frem til sineiendom. Det er åpnet for at hytter i nærområdet skal kunne knytte seg til dette anlegget mot en avgift på kr 35 000,- og forutsatt at man tar del i fremtidig vedlikehold. Opparbeidelse av stikkledninger fra Halden kommunes ledning og frem til den enkelte hytte må besørges og bekostes av den enkelte hytteeier. Det tilkommer også kommunal tilkoblingsavgift til Hvaler kommune.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest for hytta, datert 1988. Det er ukjent om uthusene og bryggene er oppført etter byggemelding og offentlig godkjenning.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1946/300126-1/86 Bestemmelse om veg 17.01.1946 rettighetshaver:Knr:0111 Gnr:27 Bnr:15 1956/303939-2/86 Bestemmelse om veg 31.10.1956 rettighetshaver:Knr:0111 Gnr:27 Bnr:19 1974/303219-1/86 Bestemmelse om vannrett 18.07.1974 rettighetshaver:Knr:0111 Gnr:27 Bnr:20 GANGSTI 1983/10899-2/86 Rettigheter iflg. skjøte 15.11.1983 rettighetshaver:Knr:0111 Gnr:27 Bnr:22 GANGVEI 2015/661775-1/200 Bestemmelse om vannrett 20.07.2015 Rettighetshaver:Knr:0111 Gnr:27 Bnr:12 Rett til brønn Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

LIGNINGSVERDI

Kr 452.403,- ved ligningen i 2017.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen ligger i uregulert område, men ligger innenfor 100 metersbeltet som innebærer sterke restriksjoner mht. muligheten for på- og ombygging. I kommuneplanen er områdets formål: Hensyn friluftsliv, landskap, LNRF - tiltak for stebunden næring, sjø, vassdrag og naturområde, kombinerte formål, 100 metersbelte, strandsonebelte.

REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS KJØPSOMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

EIENDOMMEN SELGES SOM LEDD I SKIFTE/ KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Selgernes tilstand innebærer at de ikke er i stand til å redegjøre for eiendommens tilstand og øvrige forhold, herunder også avtaler som løpende måtte være inngått for eiendommen. Kjøper oppfordres med dette særskilit til å undersøke eiendommen og eiendommens forhold inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Eiendommen selges som ledd i skifte mellom et dødsbo og en person i levende live som ikke er i stand til å gjøre rede for seg. Selger har således ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger og dermed megler er ikke i stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en særskilt og utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
6 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
170 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 800 000,-))
--------------------------------------------------------
171 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 971 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave Makøveien 292 med vedlegg

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190029
PrisantydningNOK6,800,000.00
Samlet sumNOK6,800,000.00
Total kostnadNOK6,971,222.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25