Hytte med sjøutsikt og båtplass - Papper, Vesterøy

Hytte med sjøutsikt og båtplass - Papper, Vesterøy

  • Adresse Laenga 65, Hvaler
  • Prisantydning NOK3,450,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 49, bruksnummer: 2
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 66 m2 / BTA 70 m2 / PROM 66 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Hytte, pent belliggende på berget ved Laenga/Papper, Vesterøy. Hytta er praktisk med god planløsning, og framstår som godt vedlikeholdt med noe oppgraderingsbehov - det ligger vann og avløp til hytteveggen. Båtplass i flytebryggeanlegg i Papperbukta, herer det også flotte bademuligheter. Utsikt til vannet med Onsøy og Kråkerøy, flotte solforhold. Området er kjent for fantastiske uthavner for småbåter og i "Bukta" rett nedenfor eiendommen finnes en liten Marina med isutsalg og diverse annet.

BYGGEÅR

Ca 1973

BELIGGENHET

Eiendommen ligger ved Laenga, på høydedraget mellom Vauerkilen og Papper, vest på Vesterøy - omgitt av et vakkert kystlandskap med holmer og skjær. Hytta ligger opp på det flate fjellet, med sol hele dagen og fin utsikt til vannspeilet i vest. Laenga hyttegrend disponerer store friarealer og har rikelig med parkeringsareal m.m. På Vesterøy har man et fint handelsområde ved Ødegårdskilen. Felles parkeringsplass et par minutters gange fra eiendommen. Papperområdet består av et vakkert skjærgårdslandskap medholmer og skjær og et yrende båtliv. Hvalerskjærgården har mange øyer med et uttall av utfartsområder, strender, svaberg og tettsteder, populært blandt båtfolk og sommergjester. Skjærhalden, Tisler, Akerøya, og Søsterøyene ligger innenfor en kort båttur.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum følg RV 108 i retning Hvaler. Følg Hvalerveien forbi Stokken og videre inn på Vesterøy, forbi handelsområdet. Følg skilt til høyre ved Essostasjonen mot Papper. Følg FV 472 til Papperveien tar av til høyre ( Kv 474 ) og følg dennefrem til skilt Laenga. Følg veien frem til åpen plass og idrettsplass. Ta trappen opp på fjellet og følg sti i sydvestlig retning hytta ligger et stykke ut på fjellet, blandt noen bartrær.

BÅTPLASS

Eier leier båtplass i skjermet brygge i Papperbukta, ca 16 fot. Plassen kan overføres ny eier.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 70 66 66 0

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytte oppført i trekonstruksjoner - stående tømmermannskledning over lettklinkermur, fundamentert til fjell. Saltak tekket med takpanner fra 2004.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Gang, mellomgang, bad, kjøkken og 3 soverom (p-rom).

STANDARD/UTSTYR

Enkel sommerhytte med 3 gode soverom. Diverse vinduer, noe kledning og yttertak er nytt i 2004. Kommunalt vann og avløp til hyttevegg opprettes våren 2019.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkken: Bordgulv, panel på vegger og i tak. Furuinnredning med ventilator. Bad: Malt bordgulv, malt panel på vegger og i tak. Dusjkabinett og innreding med speil. Tørrdo.

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger takst/ boligsalgsrapport fra takstmann Svein Nesøen. Verditakst Kr. 3.750.000,-.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse, løsøre medfølger (noe privat vil bli fjernet).

ADRESSE

Laenga 67 1684 Vesterøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Forholdsvis flat naturtomt - noe furuvegetasjon. Stor hjørneveranda. Meget gode solforhold - utsikt.

TOMTENS AREAL

Punktfestet er ikke avgrenset, men angitt med en radius på 12,62 m og et areal på ca 500 m2.

EIERFORHOLD TOMT

Felles eiertomt. Hele hytteområdet er innløst i fellesskap av hytteeierene. Hver hytte er knyttet opp med et punktfeste mot Laenga hyttegrend.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 9.106,- inkl eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Leie av båtplass kr. 1.500,-. Velavgift kr 600,- (frivilllig).

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse Rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet via et privat anlegg (til hyttevegg). Foreløpig er det sisternevann med avløp til grunn (ikke lov).

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festekontrakt.

LIGNINGSVERDI

Ikke mottatt.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Uregulert eiendommen belliggende i strandsonen.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

EIENDOMMEN SELGES SOM LEDD I SKIFTE/ KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Eiendommen selges som ledd i skifte av dødsbo. Selger har således ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger er derfor ute av stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,-))
--------------------------------------------------------
87 472,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 537 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190012
PrisantydningNOK3,450,000.00
Samlet sumNOK3,450,000.00
Total kostnadNOK3,537,472.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92