Hytte i strandkanten - Store Granholmen/Skjærhalden

Hytte i strandkanten - Store Granholmen/Skjærhalden

SOLGT

  • Adresse Granholmene 19, Hvaler
  • Prisantydning NOK3,900,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 28, bruksnummer: 126
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 56 m2 / BTA 60 m2 / PROM 56 m2
3 Soverom
Soverom
G Energimerke G RED
Energimerke

VISNING

Mandag 10.06 kl 13 - Møt opp ved Taxibrygga, båtskyssel til hytta.

SAMMENDRAG

Nord på Store Granholmen, mellom Kirkøy og Sandøyene, er det oppført en hytte i fjæra - blandt småskjær, glatte svaberg og idylliske viker kan Hvalersommeren nytes til det fulle. Her, i strandkanten, er det brygge og flotte badeplasser for store og små. Nydelig kveldssol. Kort båttur fra Skjærhalden og Hellekilen på Kirkøy. Hytta har enkel standard, og trenger "et strøk maling".

BYGGEÅR

Ca 1959.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger kun 20 meter fra vannet, på nordsiden av Store Granholmen med gode solforhold. Nærheten til vannspeilet, koselige viker, småskjær og en liten strand gir en helst spesiell atmosfære - her er du tilbaketrukket fra båttrafikken mellom de østlige Hvalerøyene, men alikevel nær Skjærhalden, Nergården og Herføl. Lenger nord ligger nydelige Romsund og Edholmen. Forholdsvis kort vei til Fredrikstad, Skjeberg og Halden. ellers er Strømstad og Koster innenfor en liten halvtime med båt. Opprinnelig besto eiendommen av 2 hytter - eiendommen er i dag seksjonert opp i 2 enheter, den andre hytta ligger rett ved denne.

VEIBESKRIVELSE

Kjør til Skjærhalden på Kirkøy. Det blir satt opp båttransport fra Taxibrygga (syd for fergene) ved visning.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 60 56 56 0
Uthus 14 12 0 12
Sum 74 68 56 12

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytte og anneks oppført i trekonstruksjoner. Stående tømmermannskledning over lettklinkermur/betongmur/søyler fundamentert til fjell/andre masser. Saltak tekket med papp.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Gang, hall, kjøkken, stue og 3 soverom (p-rom). Uthus med do og bodplass (s-rom).

STANDARD/UTSTYR

Hytta trenger oppussing. Gulver er belagt med belegg og trebord. Panel og tapet på vegger. Panel i tak. Hytta har ikke innlagt strøm, solcellepanel på tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkken: Belegg på gulv, tapet på vegger og malt tak. eldre plassbygget innredning.

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger takst/ tilstandsrapport fra takstmann Svein Nesøen, datert 17.09.18. Verditakst kr 4.500.000,-.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse. Løsøre medfølger hytta, noe privat vil bli fjernet.

ADRESSE

Granholmene 19 1680 Skjærhalden.

EIERFORHOLD TOMT

Sameiet Granholmen 18/19 eier tomten, hver seksjon har sin tilleggsdel samt at de disponerer fellesarealer sammen.

TOMTENS AREAL

Nr 19 består av tilsammen 653 kvm + andel av fellesareal, se seksjoneringsbegjæring. Hele tomten (28/126) er 3 216 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Flat naturtomt med noe gressplen, trær og beplantning. Eiendommen ligger til fin strand og glatte svaberg og har egen brygge. Påbegynt bro til skjær er ikke byggemeldt.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har IKKE tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 2.460,- Eiendomsskatt kommer i tillegg.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Forsikringkr 2.600,-.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Der er ikke innlagt vann.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Avtale om adkomst. Eier av snr 1 ( Granholmene 18) har forkjøpsrett - se sameiets vedtekter.

LIGNINGSVERDI

Foreligger ikke.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Uregulert eiendom beliggende innnenfor 100-meters beltet.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

EIENDOMMEN SELGES SOM LEDD I SKIFTE/ KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Eiendommen selges som ledd i skifte av dødsbo. Selger har således ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger er derfor ute av stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
75 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
76 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 976 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Komplett salgsoppgave

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61180139
PrisantydningNOK3,900,000.00
Samlet sumNOK3,900,000.00
Total kostnadNOK3,976,222.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92