Enkel hytte med innlagt VA og tinglyst båtplass, vakkert beliggende - Urdal, Kirkøy

Enkel hytte med innlagt VA og tinglyst båtplass, vakkert beliggende - Urdal, Kirkøy

SOLGT

  • Adresse Vinterstødalen 50, Hvaler
  • Prisantydning NOK3,100,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 15, bruksnummer: 156
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 44 m2 / BTA 48 m2 / PROM 44 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad

SAMMENDRAG

Denofahyttene på Urdal, nord på Kirkeøy vekker gode sommerminner for mange. Her er det fisket krabber, spilt ball, lekt boksen går, badet og grillet gjennom mange sommerferier fra midten av 1960 tallet og fremover. Stedet var et populært tilbud for Denofaarbeiderne som kunne leie hytter til seg og sine familier. Den gang som nå, var Hvaler et ettertraktet og eksotisk rekreasjonsområde. Arbeiderforeningen fikk tidlig på 1960 tallet bygget 14 hytter tegnet av arkitekt Axel Front. Hyttene var små og enkle, men ga rom for mange store og små opplevelser. Hyttene representerte den gang en liten feriekoloni tuftet på etterkrigstidens nøkternhet og dugnadsånd, plassert og omgitt av et vakkert og vennlig skjærgårdslandskap. Denofahyttene har den senere tid blitt fradelt med egne tomter og solgt fortløpende - nå står denne fine eiendommen tur - med nærhet til vannet, egen båtplass, biloppstillingsplass og den samme tilgang til fellesareal og kystlandskap som før i tiden. Nå kan du og din familie skape nye sommerminner - fra din egen hytte.

VIS SMITTEVETT UNDER VISNING - ANNONSERT VISNING GJENNOMFØRES SOM PLANLAGT

Retningslinjer for visning 1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko

BYGGEÅR

1968, modernisert senere.

BELIGGENHET

Urdal ligger vakkert, solrikt og skjermet nord på Kirkøy. Herfra er det kort vei med båt til kjente utfartssteder som Romsundet, Skjærhalden, Strømstad og Kosterøyene. Ca 40 minnutters bilvei fra Fredrikstad. Hytta ligger på en høyde kun 60 meter fra vannet, litt tilbaketrukket fra de øvrige hyttene - rett ved brygger med egen båtplass og badeplasser (strand), ca 400 meter til parkering. Barnevennlig - det ert kort vei til fotballbane og lekeplass og herfra har man oversikt over området og flott sjøutsikt i retning Skjeberg og Sverige.

VEIBESKRIVELSE

Fra Oslo følg E6 til Råde og derfra RV 110 til Fredrikstad. Følg derfra RV 108 mot Hvaler, sydover alle øyene gjennom tunnelen som tar deg over til Kirkeøy og ta av til venstre ved kirken. Følg vegen til nordenden av øya for så å svinge til høyre mot Urdal. Følg vegen for så å ta av til Vinterstødalen. I enden av vegen står det en bom, passer denne og fortsett vegen. Hytta ligger på venstre hånd. Det vil bli skiltet til visning.

BÅTPLASS

Med hytta medfølger tinglyst båtplass i nytt bryggeanlegg.

PARKERING/VEI

Eiendommen har tinglyst rett til 1 parkeringsplass og tinglyst adkomst til denne. Årlig avgift til parkering er p.t kr. 2500,- og utgifter til drift og vedlikehold av vei kan stipuleres til ca: kr. 500,- mot at grunneier dokumenterer utgiftene. Veien brøytes ikke.

ØVRIGE FASILITETER

Ballplass, lekeplass, dusjhus (to dusjer med varmekabler).

BEBYGGELSENS AREAL

Hytte;BTA;P-ROM;S-ROM;1. etg;48;44;0;SUM;48;44;0

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Enkel hytte oppført i trekonstruksjoner. Stående tømmermannskledning over søyler til grunn. Pulttak, tekket med stålplater. Veranda mot sjøen. I forbindelse med etablering av bad er det mulighet for et mindre tilbygg, se vedlagte reguleringsplan.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER (fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Stue med utgang veranda, kjøkken, 2 soverom, gang og toalettrom (p-rom).

STANDARD/UTSTYR

Enkel hytte, noe oppussing må påregnes. Gulver er belagt med trebord. På vegger og i tak er panel/ malt panel.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkken: Bordgulv og malt panel på vegger og i tak. Laminert innredning med ventilator.

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring (ildsted er ikke innmeldt).

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger takst/ boligsalgsrapport fra takstmann Svein Nesøen, datert 31.10.19. Verditakst kr. 3.100.000,-.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse og leveres med løsøre.

ADRESSE

Vinterstødalen 50, 1680 Skjærhalden.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Hytta ligger på en fjellknaus, tomten er forholdsvis flat. Terrasse på framsiden - solrikt og utsikt over området og vannet. Trappeadkomst.

TOMTENS AREAL

806 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Eiet tomt.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

10 418,- inkludert eiendomsskatt for fritidsbolig.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Strømforbruk er ukjent - hytta har vært lite i bruk. Velforening (fellesområder og sommervann) kr 2.000,- Det kan komme vedlikeholdsavgifter i forbindelse med kloakkpumpe.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Eiendommen er tilknyttet vann og avløp via et privat anlegg.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Medlemmer av Denofa fagforening har forkjøpsrett. Pliktig medemskap i velforening. Velforening vil ha ansvar for vedlikehold av fellesarealer og bryggeanlegg. Bestemmelse om veg (rettighet). Bestemmelse om parkering (rettighet).

LIGNINGSVERDI

Ikke fastsatt, estimeres til ca 30 % av markedsverdi.

REGULERINGSPLAN / BESTEMMELSER

Eiendommen ligger innefor 100-metersgrensa (og omdattes av reguleringsplan med navn 0111105 Solvik Feriehjem. Formålet er frittliggende fritidsbebyggelse, hensynssone landskap og kultutmiljø der bebyggelsen befinner seg - forøvrig friluftsformål, hensynssone landskap. Det er fri ferdsel i kystsonen, allemannsretten. Vedrørende påbygging, se reguleringsplan. Det foreligger planer om bygge på Vinterstøldalen 53.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
87 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
88 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 188 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Komplett salgsoppgave

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190147
PrisantydningNOK3,100,000.00
Samlet sumNOK3,100,000.00
Total kostnadNOK3,188,842.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92