Eldre hytte med anneks, 50 meter fra vannet. Vakker utsikt - Skjæløy, Onsøy

Eldre hytte med anneks, 50 meter fra vannet. Vakker utsikt - Skjæløy, Onsøy

SOLGT

  • Adresse Gamle Skjæløyvei 29, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK5,000,000.00
  • Ansvarlig megler Tonje Aasvangen
    Eiendomsmegler MNEF
  • Matrikkel Gårdsnummer: 118, bruksnummer: 6
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 68 m2 / BTA 73 m2 / PROM 68 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad

SAMMENDRAG

Fra en eldre terrasse i skjærgårdsskog er det praktfull utsikt utover sjøen. Herfra, blant furutrærne på Skjæløy, har det blitt sett mange solnedganger, og det er gått mange morgenturer. Dette er en stolt hytteeiendom fra 40-tallet. Hytta, som en gang varmoderne, er nå preget av tidens tann. Bygningene er slitne, men viser fortsatt stil - som skiferterrassen med det bølgende smijernsrekkverket. Eiendommen, som er på 4 mål, ligger i hytte-eldoradoet Skjæløy i Onsøy, mellom Saltnes og Engelsviken. Her er det bading, turer og båtliv i et hyggelig og avslappet skjærgårdsmiljø. Gjennom en arbeidsinnsats kan denne hytta igjen bli en av Skjæløys perler, der den ligger 50 meter fra sjøen og har en makeløs utsikt.

BYGGEÅR

Ca. 1944.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger på Skjæløy ved Manstad, helt vest i Fredrikstad kommune, ca. 20 min. fra Fredrikstad sentrum. Øya, som ligger mellom de mer kjente hytte/-badestedene Engelsviken og Saltnes, er for mange en uoppdaget perle i skjærgården. Bebyggelsen består hovedsakelig av hytter - både eldre og nyere - og på øya er det et nettverk av småveier, fine småstrender og lune skogholt. Området er kjent for sin gode vannkvalitet - her er det rent badevann og god sikt. Hytta ligger høyt i terrenget i et skogholt på nordsiden av Skjæløy. Her er det godt skjermet fra vær og vind. Utsikten fra eiendommen er nydelig - nordover til Saltholmen og vestover ut i Oslofjorden. Det er 50 meter ned til vannkanten og en liten strand. Her er det langgrunt, men det er mange fine badeplasser i nærheten. En av Fredrikstad-kystens beste marinaer, Skjæløy Slipp, ligger godt i le på østsiden av øya. Slippen har blant annet 450 båtplasser, gjestehavn, egen restaurant og sommerbutikk. Særlig mange med seilbåt holder til her. På Skjæløy er det også ridesenter med innendørs ridehall. Manstad er nærmeste tettsted, 5 min. kjøring unna. Her er det blant annet matbutikk, svømmebasseng, lege, frisør og flere tjenestetilbud. I nærområdet er det to golfbaner. Det er bussforbindelse til Fredrikstad sentrum i nærheten. 20 minutters kjøring til jernbanestasjonen og E6 i Råde. Oslo er bare en time unna.

VEIBESKRIVELSE

Fra Engelsvikenveien ta til høyre inn mot Manstad. Følg Lervikveien mot Skjæløy og ta over i Stangerholmveien. Ta deretter første vei til høyre inn Gamle Skjæløyvei, og videre inn til venstre der veien skiller seg rett før svingen. Det vil bli skiltet tilfellesvisning.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 73 68 68 0
Anneks 30 27 0 27
SUM 103 95 68 27

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta er fundamentert på fjell med søyler og betongmur. Yttervegger har ukjent byggemåte, men er sannsynligvis i bindingsverk. Stående tømmermannskledning. Takkonstruksjon av typen saltak, tekket med torvtak og noe eternit bølgeplater. Bord undertak. Isolert med tynne, sydde matter. Et to-lags vindu, eller koblede vinduer. Se boligsalgsrapport for utfyllende opplysninger. Annekset står på fjell med betong grunnmur. Yttervegger med stående kledning. Saltak med papp. Dobbel terrassedør og vinduer med enkle glass.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytte: Gang/hall, kjøkken, bad, stue og tre soverom (alle p-rom). Anneks: Tre rom og bod (alle s-rom)

STANDARD/UTSTYR

Hytta har en eldre standard, med oppgraderingsbehov. Gulver er belagt med bordgulv, laminat og belegg. Vegger og himlinger har malte plater og panel. Kjøkkeninnredning med skap- og skuffer i hvit slett laminat, samt noen plassbygde hyller. Frittstående hvitevarer. Det er opplegg for vaskemaskin/oppvaskmaskin. Eldre bad med respatexplater på vegg og belegg på gulv. Badet er utstyrt med dusjkabinett, wc og vask. Det er ikke sluk i gulvet. Toalettrom med malte murvegger, malt puss i taket og betonggulv. Utstyrt med wc og vask.

OPPVARMING

Flott åpen peis i stuen.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger takst/ boligsalgsrapport fra takstmann Svein Nesøen, datert 05.04.19. Verditakst 5 000 000,-

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Gamle Skjæløyvei 29, 1626 Manstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Hytta ligger på en festet tomt på 4 mål. Tomten er del av en furuskog på Skjæløys nordside, som strekker seg ned til sjøen. Der har man sin "egen" lille sandstrand og svaberg. Eiendommen skråner ned mot sjøen, og hytta ligger høyt og usjenert i terrenget.Fra hytta er det nydelig utsikt over til Saltholmen og vestover mot Sletterøyene. Det er mulighet for å få enda bedre utsikt ved å rydde i trær og vegetasjon. Flaggstang på tomten.

TOMTENS AREAL

4 214 m2.

EIERFORHOLD TOMT

Festet. Grunneier: Kari Antonsen.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festekontrakten utløper i 2043. Festekontrakten sier ingenting om rett til fornyelse. Forholdet reguleres da av tomtefestelovens § 33 som sier at festeforholdet automatisk løper videre til ubegrenset tid.

FESTEAVGIFT

Kr. 6 451,-

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Reguleres etter endring i pengeverdi iht tomtefestelovens §15.

TOMTEFESTE OG ENDRINGER I TOMTEFESTELOVGIVNING

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgangtil å kreve tomt innløst.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 17 612,- inkl. eiendomsskatt, sommervann og slamtømming.

ENERGIATTEST

Rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Vann fra sisterne. Kloakk går til septiktank. Det er usikkert om noe gråvann kan gå ut i terreng.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Foreligger ikke i kommunens arkiv.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festekontrakt med bestemmelse om vei, gjerde mm. tinglyst 22.06.1956 med dok.nr. 302072 Jordskifte tinglyst 13.02.2013 med dok.nr. 127865

LIGNINGSVERDI

Kr. 593 447,-

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Uregulert område. Eiendommen ligger i 100-meters beltet og omfattes av kystsoneplanen med formål LNRF - tiltak for stedbunden næring, båndlegging naturvernlioven og flomfare.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr 1 000,-

EIENDOMMEN SELGES SOM LEDD I SKIFTE/ KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Eiendommen selges som ledd i skifte av dødsbo. Selger har således ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger er derfor ute av stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
5 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
147 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
148 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 148 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave Gamle Skjæløyvei 29

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190031
PrisantydningNOK5,000,000.00
Samlet sumNOK5,000,000.00
Total kostnadNOK5,148,722.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Tonje Aasvangen
Tonje Aasvangen

Eiendomsmegler MNEF
90 83 88 22