Hytte med sjøutsikt og båtplass, Løytnantbugta - Kråkerøy

Hytte med sjøutsikt og båtplass, Løytnantbugta - Kråkerøy

 • Adresse Futerødveien 44, Fredrikstad
 • Prisantydning NOK2,950,000.00
 • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
  Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
 • Matrikkel Gårdsnummer: 437, bruksnummer: 33
  Fredrikstad kommune
 • Areal BRA 113 m2 / BTA 125 m2 / PROM 79 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G ORANGE
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en solrik og fin fritidsbolig med fin sjøutsikt, båtplass og kort vei til badestrand - beliggende på strekningen Alshus-Ødegården på Kråkerøy. I yttre del av Østerelva som er hovedinnseilingen til Fredrikstad. Her kan du sitte på den store, solrike terrassen og følge båttrafikken og "rett rundt hjørnet" møter du starten på den ettertraktede Hvalerskjærgården. Hytta har innlagt strøm, vann/avløp og har kjørbar vei inn på tomten.

BYGGEÅR

1974

BELIGGENHET

Eiendommen ligger solrikt og åpent, på et høydedrag ved Løytnantbugta, på strekningen Alshus-Ødegården - øst på Kråkerøy. Fra eiendommen har du fin utsikt over innseilingen til Fredrikstad og videre sydover til begynnelsen av Hvalerskjærgården. Hvalerøyene er en ettertraktet skjærgård for båtfolk og sommergjester med flere store, veifaste øyer med flere populære tettsteder med båthavner og serveringssteder. Skjærgårdslandskapet byr et stort antall holmer og populære badesteder.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum følg RV 108 sydover, ca 2 km fra rundkjøringen på Kråkerøysiden. Sving til venstre mot Alshus og følg (455) Barkedalsveien og Holme til sammen ca 2,2 km. Sving til venstre inn mot Futerød og følg Futerødveien gjennom den etablerte bebyggelsen, ca 800 meter til du møter skogen. Følg veien rett frem til en lysning der du kan parkere, eller fortsette i sakte fart frem ca 100 meter frem til eiendommen som har adkomst opp kneika på venstre side.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 85 79 79 0
Garasje 40 34 0 34
Sum 125 113 79 34

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BÅTPLASS

Eiendommen har ikke tinglyst rett til båtplass, men nåværende og tidligere eiere har, siden 1974, disponert en båtplass i en brygge rett nedenfor eiendommen. Denne brygga disponeres sammen med to av hyttenaboene (Gnr 437, Bnr 39 og 56). Se eiers anvisning av plass i salgsoppgavens vedlegg. Vedlikehold av brygga deles likt mellom brukerne. Brygga er i sin helhet bekostet av brukerne.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta og garasjen er opprinnelig oppført i 1974 og er senere påbygget ca 1990. Hytta er oppført i trekonstruksjoner med pulttak, belagt med takpapp i 2007. En del dører og vinduer er skiftet i perioden 2008 til 2016. Senere er den påbygget med 2 soverom mot nordøst: Garasje av Leca der taket fungerer som en stor solrik terrasse på 27 kvm med fin sjøutsikt. Terrassen på hyttas sydlige og østlige vegg er på 20 kvm gir hytta tilsammen 47 kvm terrasse. Nivåforskjell mellom terrassegulv over garasje og hyttasgulvplan mangler rekkverk. Garasjen er innredet med fire rom, hvorav ett er av eier benyttet som overnattingsrom for hyttas gjester. Dette er ikke godkjent P-rom for varig opphold.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytta inneholder entre, hall, kjøkken, stue, spisestue, 3 soverom, dusjbad og wc. Garasjen er inndelt i fire rom/ boder hvorav ett er innredet som ekstra overnattingsrom.

STANDARD/UTSTYR

Gulv er belagt med eikeparkett, lakkerte og malte furubord og vinylbelegg. Vegger er belagt med malt panel og våtromsplater. Tak har malt panel og malte himlingsplater.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkkenet er utstyrt med innredning fra Ikea med hvite, høyglansede fronter. Integrert stekeovn, keramisk koketopp og vaskemaskin (40 cm ), Frittstående kjøl-/frys. Dusjbadet er utstyrt med dusjgarnityr og servantskap. Separat wc med gulvmontert toalett.

OPPVARMING

Hytta har mulighet for elektrisk oppvarming. Det er plassert en peisovn sentralt i stue for fyring med ved.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Nedre Glomma Takst as, datert 26.4.2019. Verditakst kr 2 800 000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Futerødveien 44, 1675 Kråkerøy

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er stor og solrik og ligger på et høydedrag orientert ut mot sjøen. Tomten er i det vesentligste beholdt som naturtomt, med synlig fjell og lettere skogsterreng. Det er opparbeidet gårdsplass med manøvreringsareal foran garasjen/terrassen.

TOMTENS AREAL

1 646 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet tomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven gjennom forsikringmegleren Søderberg og Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 6 543,- pr år. inkl. kommunale avgifter.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr er 1600 kWh basert på eiers brukerfekvens.

ENERGIATTEST

Eier har registrert energiattest for eiendommen Orange G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet avløp. Vannforsyning er privat - via borrehull. Vannet benyttes ikke til drikkevann. Det er lagt kommunalt vann frem til hytta, men dette er ikke tilknyttet og påkoblet. Den kommunale ledninger har visse kapasitetsbegrensninger.Når det gjelder vann og avløpsledning så er den eiet av bnr 33 og 39 frem til påkobling borte ved siste huset i Futerød veien 40. Dette betyr at dersom noen vil koble seg på denne delen av vann og avløp så kan man, sammen med bnr 39, kreve refusjon av desom eventuelt kobler seg til her.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger brukstillatelse for tilbygg fra 1991. Det er gitt ferdigattest for vann- og avløpsanlegget i 2008.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

2008/89465-1/200 Erklæring/avtale , 31.01.2008. rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:437 Bnr:33. rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:437 Bnr:39. Bestemmelse om vann og kloakkledning. Bestemmelse om bebyggelse. med flere bestemmelser

LIGNINGSVERDI

Kr 561 514,- ved ligningen i 2017.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen ligger i uregulert område og omfattes ikke av reguleringsplan. I kommuneplanens arealdele er området avsatt til: Hensyn Landskap - LNRF - tiltak for stendbunden næring. Hytta ligger innenfor 100 meters beltet som innebærer begrenset adgang til bygningsmessige tiltak.

REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å fåutlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
2 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-))
--------------------------------------------------------
74 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 024 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

 1. Kart over ledningsnett
 2. Komplett salgsoppgave Futerødveien 44

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190046
PrisantydningNOK2,950,000.00
Samlet sumNOK2,950,000.00
Total kostnadNOK3,024,972.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Fra
26.05 13:00
Til
26.05 14:00

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25