Koselig hytte på solrik, lun tomt nær sjøen - Vauerkilen, Vesterøy

Koselig hytte på solrik, lun tomt nær sjøen - Vauerkilen, Vesterøy

  • Adresse Løkkevika 23, Hvaler
  • Prisantydning NOK2,200,000.00
  • Ansvarlig megler Tonje Aasvangen
    Eiendomsmegler MNEF
  • Matrikkel Gårdsnummer: 49, bruksnummer: 14
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 63 m2 / BTA 68 m2 / PROM 63 m2
3 Soverom
Soverom

SAMMENDRAG

Koselig og godt vedlikeholdt hytte 200 meter fra sjøen. Hytta ligger fredelig til mellom trærne på fjellet ovenfor Vauerkilen på Vesterøy. Her er man alene blant fugler og smådyr. Hytta har fine uteplasser både ute i sola og under tak. På regndager kan man innta middagen "ute" i grillstua under tak. Hytta har tre soverom. Sanitærforholdene har en enkel standard, men hytta er likevel svært hyggelig. Det er noen få minutter å gå ned til fine badeplasser i Vauerkilen. Vesterøy på Hvaler er skjærgårdsliv på sitt beste.

BYGGEÅR

Ca. 1983.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger rolig til omtrent midt på Vesterøy, i bade- og ferieparadiset Hvaler. Området heter Vauer, på vei ut mot Papperhavn på øyas vestside. Fra parkeringsplassen er det fem minutter å gå til hytta gjennom en fin skog og på svaberg. Hytta ligger skjermet for innsyn og i le for vind, og har sol store deler av dagen. Fra hytta er det noen hundre meter å gå ned til badeplasser i Vauerkilen, en lang kile med havvann som strekker seg inn i Vesterøy. Her er det fint å bade fra både strand og svaberg,og i Vauerkilen er det 12-15 meter høye klipper man kan hoppe fra. I nærheten er det flotte turområder, for eksempel friområdene Kuvauen og Guttormsvauen, som har barnevennlige sandstrender og nydelige svaberg. Hytta ligger så å si i skjærgården, men deter likevel bare 25 minutter å kjøre til Fredrikstad sentrum.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad følg rv. 108 mot Hvaler. Etter bensinstasjonen på Vesterøy, ta til høyre inn Lonøyveien og følg denne forbi Åttekanten skole. Ta til høyre inn Vauerveien. Til parkering for hytten, ta inn Båsvika til høyre og følg denne nesten til enden. Parkeringen ligger i en avstikker til venstre. Det vil bli skiltet til visning. Alternativ vei til hytta er å gå opp fjellet bak møteplassen langs Vauerveien. Hytta ligger ca. 50 m fra snuplassen.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 68 63 63 0
Uthus 3 3 0 3
Utedo 2 2 0 2
SUM 73 68 63 5

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta er fundamentert på fjell, med søyler av lecablokker. Yttervegger i bindingsverk, som etter byggemåte skal være isolert med 10 cm mineralull. Original liggende trekledning, malt i 2017. Takkonstruksjon av typen saltak, med bord undertak, isolert medmineralull. Taket er tekket med betongstein. Renner og nedløp i plast. Vinduer og terrassedør med tolags isolerglass. Treplatting ved inngangspartiet, og terrasse på to sider av huset. Innebygget terrasse på baksiden av huset som kan lukkes med lemmer.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytte: Gang, kjøkken, stue, tre soverom og rom med rørdo. Uthus med lagringsplass og utedo.

STANDARD/UTSTYR

Lys og trivelig hytte med en normal standard. Duse fargetoner og gode vindusflater som gir en hyggelig atmosfære. Kjøkkenet har furuinnredning med profilerte fronter og frittstående hvitevarer. Toalettrom med tørrdo, og vask. Det er ikke lagt vann inn i hytta. Gulv er belagt med bordgulv, fliser og teppe. Tapet og panel på vegger. Panel og malte tak.

OPPVARMING

Elektrisk oppvarming. Hagestuen har en hyggelig åpen peis.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger boligsalgsrapport fra takstmann Svein Nesøen, datert 08.05.19. Verditakst 2 100 000,-

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Løkkevika 23, 1684 Vesterøy.

PARKERING

Tinglyst rett til parkering. 1 biloppstillingsplass på felles parkering i Båsvika.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er svært hyggelig, med en fin blanding av naturtomt og gressplen/bed. Hytta ligger pent innrammet av trær som gir både le og skygge for sola. Det er både lunt og solrikt her. Fra terrassen kan man kjenne både gress og fjell under føttene. På gressplenen strekker det seg en lang plantekasse. Bak hytta står et uthus på 3 kvm.

TOMTENS AREAL

4462 m2.

EIERFORHOLD TOMT

Festet tomt. Grunneier: Gunnhild Grønnet.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festekontrakten utløper i 2069.

FESTEAVGIFT

Kr. 4 481,- pr. år.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Neste regulering er i 2020. Reguleres iht konsumprisindeks.

TOMTEFESTE OG ENDRINGER I TOMTEFESTELOVGIVNING

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgangtil å kreve tomt innløst.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 6 262,- inkl. eiendomsskatt.

FASTE UTGIFTER

Det betales kr. 1000,- pr år til velforeningen.

ENERGIATTEST

Oppdateres.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Vann fra to sisterner. Det er ikke lagt vann inn i hytten. Det ligger kommunalt vann og avløp gjennom et privat anlegg nært til eiendommen.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Foreligger ikke i kommunens arkiv.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festekontrakt med bestemmelse om parkering, vei mm. Forkjøpsrett for grunneier. Tinglyst 21.11.1970 med dok.nr. 304895.

LIGNINGSVERDI

Kr. 314 019,-

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Regulert til fritidsbebyggelse, grønnstruktur og turvei i reguleringsplan 011135 for Løkkevika. Omfattes også av Hvalers kommuneplan med formål boligbebyggelse og LNRF - tiltak for stedbunden næring. Strandsonebeltet.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
--------------------------------------------------------
56 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 256 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Salgsoppgave Løkkevika 23

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190074
PrisantydningNOK2,200,000.00
Samlet sumNOK2,200,000.00
Total kostnadNOK2,256,222.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Fra
26.05 13:00
Til
26.05 14:00

Ansvarlig megler

Tonje Aasvangen
Tonje Aasvangen

Eiendomsmegler MNEF
90 83 88 22