Hytte i strandkanten med egen brygge - Elingårdkilen/Hankø.

Hytte i strandkanten med egen brygge - Elingårdkilen/Hankø.

  • Adresse Rødsbråtan 22, Fredrikstad
  • Prisantydning NOK5,950,000.00
  • Ansvarlig megler Gunnar Olai Stavlund
    Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 109, bruksnummer: 13
    Fredrikstad kommune
  • Areal BRA 130 m2 / BTA 154 m2 / PROM 97 m2
3 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Dette er en perle av en hytte, beliggende på ei helle rett ut i sjøen i Elingårdkilen i Onsøy - en drøy times biltur fra Oslo. Den står frem som et lite ikon i sjøkanten, der du og vennene dine kan legge til longside med båten. Brygga som har god dybdekan du også bruke som terrasse - rett ut fra din egen stue. En kort båttur ut kilen leder deg til nordenden av Hankøsundet og videre sørover kommer du til Hvalerskjærgården, eller du kan dreie nordover til fiskerestauranten i Engelsviken. Om du har etbilde av hvordan drømmestedet ser ut, kan det hende det ligner på dette.

BYGGEÅR

1954

BELIGGENHET

Eiendommen ligger på ei helle, i sjøkanten i Møskevika ut mot Elingårdkilen som strekker seg fra Husebyområdet og ut til nordre del av Hankøsundet. Eiendommen har strandlinje og en flott utsikt over kilen med båtraffikken som går innover og ut til Hankøsundet og holmene utenfor. Her kommer du ut i Onsøyskjærgården som leder videre til Hvalerskjærgården. Kjøreavstand til Oslo er litt over en time fra bryggene ved Ytterstad. Eiendommen ligger på nordsiden ( Engelsvikensiden ) av kilen og har sjøadkomst fra Sydsiden av kilen, kun noen få minutter med motorbåt. Eier leier båtplass og parkering ved Ytterstad. Herfra er tar det kun noen ganske få minutter med båten fra brygge til brygge (ca 800 meter).

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad følg RV 110 nordover til Skårasletta og følg FV 116 retning Saltnes/ Elingårdkilen. Følg FV 116/ Husebyveien ca 4 km til Mossik og sving skrått til venstre inn på Elngårdsveien frem til Elingård og følg derfra videre Ytterstadveien rett frem til du kommer ned til vannet. Følg veien lang kilen og ut til eiendommen. Fra Oslo følg E6 til Råde og følg RV 110 frem til Skårasletta og krysset ved Skåra. Følg FV 116/ Husebyveien ca 4 km til Mossik og sving skrått til venstre inn på Elingårdsveien frem til Elingård og følg derfra videre Ytterstadveien rett frem til du kommer ned til vannet. Herfra ser du hytta på den andre siden og litt ut i kilen. Det tar deg noen få minutter med båten over til den andre siden og litt ut i sundet. Eier leier båtplass og parkering ved brygga på Ytterstad. Ved bruk av GPS vil det være hensiktsmessig å søke mot Ytterstadveien 64 og ikke Rødsbråtan 22.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-rom S-rom
Hytte 1.etg. 62 53 50 3
Hytte U.etg. 58 47 47 0
Sum hytte 120 100 97 3
Uthus 16 14 0 14
Grillhytte 13 13 0 13
Badstue 5 3 0 3
Sum alle bygg 154 130 97 33

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det ersåledes kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannensoppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Eiendommen er bebygget med en hytte opprinnelig fra midten av 1950-tallet. Hytta er oppført i mur- og trekonstruksjoner over grunnmur av mur/sementblokker og med tak tekket med pappshingel. Hytta er oppgradert opp gjennom årene og har innlagt kommunaltvann- og avløp via et privat anlegg. Det røde uthuset er oppført i trekonstruksjoner med kledning av tre og tak tekket med pappshingel. Grillhytta har vegger av granitt og tak tekket med skifer. Badstuen er oppført av lettklinkerblokker og har innlagt strøm, men ingen ovn. Eiendommen har tre brygger med ukjent byggeår Enkelte utvidelser av bryggene har funnet sted i nyere tid og er ikke byggemeldt. Om bryggenes og bebyggelsens tilstand se tilstandsrapport.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hovedhytta inneholder i første etasje: Entre, kjøkken, spisestue stue og tv-stue i en hesteskoformasjon som omslutter entren, bod og tidligere toalett er S-rom. Direkte utgang til en stor terrasse ut mot sjøen. Etasjene er ikke forbundet med innvendigtrapp. Underetasje inneholder entre, tre soverom, bad og wc. Grillbua inneholder en åpent rom i likhet med badstuen. Bryggene er romslige og har god dybde i sjøen utenfor.

STANDARD/UTSTYR

Hyttens innvendige overflater er i store deler fornyet og pusset opp i 2014/15. Gulv er belagt med keramiske fliser, laminat og lutede bordgulv. Vegger er belagt med plater, laminatbord, malt panel, mdf-panel og noen keramiske fliser. Tak har malt panel.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkkenet har en velutstyrt kjøkkeninnredning med hvite fronter, stekeovn med keramisk topp, ventilator, oppvaskmaskin og frittstående kjøl/frys. Badet er utstyrt med servantskap og dusj/tropisk dusj på vegg. Badet har opplegg for vaskemaskin. Wc har servantskap og wc.

OPPVARMING

Det er montert peis i stuen i første etasje og elektriske panelovner i soverom.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as ved Svein Nesøen, datert 7.8.2019. Verditakst kr 6 000 000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Rødsbråtan 22, 1628 Engalsviken

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten ligger på ei flat hylle ut mot sjøen og skrår opp i en skjæring i fjellet på oversiden. Grunnen består vesentlig av fjell, men flate partier med gressplen fra hytta, langs bryggene og frem til uthuset i nord gir godt spillerom for opphold og aktivitet. Mellom to av bryggene er det en liten "strand" som gir lettere adkomst til vannet for de minste, eller sjøsetting av mindre båter m.m.

TOMTENS AREAL

1419 kvm

EIERFORHOLD TOMT

Selveier.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 11 897,- pr år.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr har vært xx kWh.

ENERGIATTEST

Eier har registrert energiattest for eiendommen. Rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og avløp via privat anlegg.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke ferdigattest, eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Hytta er oppført i 1954 - før plan og bygningsloven tok til å gjelde (1.1.1965). Det røde uthuset nord på eiendommen er oppført i 1990 uten byggemelding, som erstatning for et uthus som sto der tidligere. Grillbu, badstue og lekestue er oppført uten søknad og godkjenning. Det er ikke kjent når bryggen er oppført, men det er grunn til å tro at eiendommen har hatt brygge fra hyttas byggeår. Det er kjent at en senereutvidelse av brygga har funnet sted uten formell søknad.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser og har ingen særskilte servitutter, heftelser, eller rettigheter på andre eiendommer.

LIGNINGSVERDI

Kr 235 996,- ved ligningen i 2017.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen ligger i uregulert område. Den ligger i strandsonen, innenfor 100-meters beltet. Dette innebærer bl.a. at bygningsmessige tiltak krever dispensasjon. I kystsoneplanen for Fredrikstad kommune er området avsatt til hensyn landskap, LNRF - tiltak for stedbunden næring og flomfare.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektigefor disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
5 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
148 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 950 000,-))
--------------------------------------------------------
149 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 099 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

  1. Komplett salgsoppgave Rødsbråtan 22

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61190114
PrisantydningNOK5,950,000.00
Samlet sumNOK5,950,000.00
Total kostnadNOK6,099,972.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Gunnar Olai Stavlund
Gunnar Olai Stavlund

Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og partner
91 35 31 25