Sjarmerende og oppusset hytte med båtplasser - Kjerringholmen, Hvaler

Sjarmerende og oppusset hytte med båtplasser - Kjerringholmen, Hvaler

  • Adresse Kjerringholmen 80, Hvaler
  • Prisantydning NOK3,950,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 23, bruksnummer: 17
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 58 m2 / BTA 63 m2 / PROM 58 m2
2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G Energimerke G RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Svært sjarmerende hytte beliggende 200 meter fra vannet på Kjerringholmen - en trivelig holme bestående av spredt hyttebebyggelse, spredt furuskog, svaberg og brygger, rett i nærheten av Bølingshavn på Kirkøy, Hvaler. Med båt er det kort vei til Skjærhalden med restauranter, vinmonopol og diverse servicetilbud, Akerøya, Tisler og Koster. Fine bademuligheter bla fra svaberg/friområder rett syd for eiendommen. Selger disponerer båtplass kort gangtur fra hytta i Filletassundet samt parkeringsplass og bryggeplass på Skipstadsand. Hytta som er innholdsrik med tilsammen 9 sengeplasser, er oppgradert i senere tid og er tilkoplet vann og avløp-. Hytta har moderne kjøkken og bad, med dusjkabinett og vaskemaskin. Velkommen til visning, husk påmelding!

BYGGEÅR

Ca. 1964.

BELIGGENHET

Hytta ligger sjønært på sydsiden av Kjerringholmen, rett i nærheten av Bølingshavn og Korshavn på Kirkøy. Gode solforhold fra morgen til kveld, gløtt av sjø. Ca 200 meter til nydelige svaberg/badeplass og båtplass. På øya er det fine tur- og fiskeområder samt barnevennlig strand rett ved eiendommen. Fra Parkering/båtplass ved Bølingshavn er det ca 5 minutters båtvei (planende båt), tilsvarende fra Skipstandsand på Asmaløy.

BÅTPLASS/PARKERING

Med hytta følger båtplass (deler brygge med en annen hytteeier) på Kjerringholmen. Bryggen er mest sannsynlig ikke byggemeldt. Selger leier båtplass og parkeringsplass på Skipstadsand, disse kan overføres til ny eier.

VEIBESKRIVELSE

Ved visning: Kjør til Kråkerøy og følg riksveien gjennom tunnelen til Kirkøy. Ta første til venstre etter tunnelen og følg denne et par kilometer. Du passerer etterhvert innkjøring til Hvaler gjestgiveri på venstre hånd. Følg veien til du får sjøen på venstre side i Bølingshavn. Parker her. Ved visning vil det være båttransport fra brygga i Bølingshavn (Selger har båtplass på Skipstadsand, Asmaløy).

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 63 58 58 0
Uthus/utedo 5 4 0 4
SUM 68 62 58 4

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta er fundamentert på fjell med søyler og lettklinkermur. Yttervegger i bindingsverk, som ifølge tidligere eier skal være isolert. Stående tømmermannskledning, og liggende kledning i gavler. Takkonstruksjon av typen saltak, tekket med stål bølgeplater. Vinduer med tolags isolerglass. Det er krypkjeller under hele hytta.Stående kledning med flatt tak med papp. Labankdører. Terrasse på to sider av hytta, med trapp ned til stor platting (veranda/platting er utvidet noe, det er mest sannsynlig ikke byggemeldt). Utedusj på baksiden av hytta. Uthus/utedo har enkel standard.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytte: Gang, kjøkken, stue, bad og to soverom (alle p-rom). Hems med to soverom (ikke målbart areal). Uthus/utedo: Bod og utedo (s-rom).

STANDARD/UTSTYR

Hytta har den senere tid vært gjenstand for oppussing - det er bla etablert bad og installert nytt kjøkken i 2011, samtidig ble eiendommen tilkoblet vann og avløp. Alle overlater er nylig malt i sommerlige paletter. Gulver er belagt med trebord, de fleste er malt. Malt panel på vegger og tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Hvit kjøkkeninnredning med profilerte fronter og hvit laminat benkeplate. Integrert komfyr og koketopp, ventilator og oppvaskmaskin. Frittstående kombiskap. Innredningen var ny i 2011. Badet har flislagt gulv, trepanel på vegger og tak og er innredet med servantskap, toalett og dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Utedusj.

OPPVARMING

Vedfyring og elektriske panelovner.

TAKST/ TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 21.04.21. Verditakst kr. 4 200 000,-. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsgrad. For denne eiendommene er det angitt tilstandsgrader varierende fra 0 til 2 med hovedvekt på tilstandsgrad 2.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse og levers med all løsøre - noe personlig blir fjernet før overtakelse.

ADRESSE

Kjerringholmen 80, 1680 Skjærhalden.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Forholdsvis flat fjelltomt med noe vegetasjon - solrikt og skjermet for vær og vind. Tomten oppleves barnevennlig og egner seg for lek og spill. Stor veranda på to sider med trapp til platting.

TOMTENS AREAL

1000 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Festet tomt. Grunneier er Einar Hegdahl.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

2063.

FESTEAVGIFT

Kr 7.500,-.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Festeavgiften reguleres hvert 10. år, neste gang i 2024.

TOMTEFESTE OG ENDRINGER I TOMTEFESTELOVGIVNING

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

13 052,- pr. år inkl. eiendomsskatt. Det er vannmåler på eiendommen. Avgiftene er basert på et vannforbruk på 50 kubikk.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr 6300 kwh. Vann og avløpslag samt velforening kr 2700,-. Båtplass/parkering på Skipstad kr 7.250 + 1800,-.

ENERGIATTEST

Eier har registrert energiattest for eiendommen. Energiattest rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt sommervann- og kloakk gjennom privat anlegg.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Foreligger ikke i kommunens arkiv.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festekontrakt 09.10.1964 med dok.nr. 1057440.

LIGNINGSVERDI

Kr. 64.000,- for 2020.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen ligger i uregulert områe. Omfattes av kommunelplanen med formål LNFR spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse - strandsonebeltet. Eiendommen ligger ikke innenfor 100-meters beltet i strandsonen.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
3 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-))
--------------------------------------------------------
100 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 050 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210050
PrisantydningNOK3,950,000.00
Samlet sumNOK3,950,000.00
Total kostnadNOK4,050,092.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92