Strandeiendom - stor, usjenert eiertomt - Kirkøy, Hvaler

Strandeiendom - stor, usjenert eiertomt - Kirkøy, Hvaler

SOLGT

  • Adresse Korshavn 76, Hvaler
  • Prisantydning NOK7,500,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 25, bruksnummer: 102
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 65 m2 / BTA 72 m2 / PROM 65 m2
2 Soverom
Soverom
D Energimerke D ORANGE
Energimerke

SAMMENDRAG

Strandeiendom spektakulært beliggende på vestsiden av Kirkøy, ved Korshavn. Fantastisk utsikt inn og ut Løperen samt over til Asmaløy og Kjærringholmen. Skjermet vik med strand og svaberg rett nedenfor hytta - her er det ypperlige bademuligheter for store og små samt mulighet for å "ilandsette" båter. Brygge i Korsavn - en smart flatbunnet båt (landgangsfartøy) som egner seg for tillegging i viken, kan overtas etter avtale. Parkeringsplass med mulighet for 3 biler ca 3 minutter unna. Kort vei til Skjærhalden med diverse servicetilbud, golfbane og nydelige turområder. Med båt er det kort vei til flotte uthavner som Akerøya, Lauer og Tisler. Husk å melde deg på visning, henning.hesselberg@stavlund.no/95850192.

BYGGEÅR

2004.

BELIGGENHET

Hytta ligger høyt og fritt, kun 25 meter fra vannet. Her er det usjenert og privat med nydelige sol- og utsiktforhold. Stor tomt med strand og svaberg. Eiendommen ligger i vestvendt helling og har sol til kl 22 (1. juli) Fra hytta er dert kort vei med bil og båt til Skjærhalden med Vinmonopol, Sparbutikk og diverse restauranter. Eiendommen er omringet av en fantastisk skjærgård og det er forholdsvis kort seilas til Koster og Strømstad. Ca 3 minutter til parkeringsplass og 10 min til båtplass i Korshavn.

BÅTPLASS

Selger leier båtplass i Korshavn for kr. 5000,-. Plassen kan overføres kjøper (mulig leien økes noe), Båten av typen Barracuda Flexi 625 kan kjøpes (se bilde).

PARKERING

Selger leier 3 parkeringsplasser for kr. 2.160,-. plassene kan overføres kjøper.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad, Kjør over en av broene og følg veien til Kirkøy, Hvaler. Ta til venstre rett etter tunnelåpning og følg veiien gjennom Bølingshavn og ta så til venstre. følg veien noen kilometer og ta til venstre mor Korshavn, Følg veien opp til høyre, kjør forbi bom, og parker på venstre sider rett før enden av veien. Følg stien i vestlig retning og følg på et "trappearrangenet" de ste meterne ned til hytta. Det blir skiltet ved visning.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Plan 1 30 27 27 0
Plan 2 35 32 32 0
Plan 3 7 6 6 0
Sum 72 65 65 0

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta er fundamentert med søyler til fjell. Yttervegger som etter byggemåte skal være isolert med 10 cm mineralull. Liggende trekledning. Takkonstruksjon av typen saltak tekket med sutakplater, høye sløyfer, lekter og betongstein. For det meste koblede vinduer. Noen med tolags isolerglass. Takvindu har tolags isolerglass. Terrasse på tre sider av hytten, tilsammen ca. 100 m2.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Plan 1: Kjøkken og stue (p-rom). Plan 2: Hall, rom med vask, rom med snurredo og to soverom (alle p-rom). Plan 3: Loftstue (p-rom).

STANDARD/UTSTYR

Hytta som er inndelt i tre halvplan er forholdsvis ny, og innehar god standard. Gulver er belagt med trebord og laminat. Malte paneler på vegger og i himlinger. Gode oppbevaringsmuligheter under bebyggelsen. Ute er det etablert store utearelaler i forskjellige soner som reflekterer solens bane.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkkenet har sortmalt kirsebærinnredning med integrert komfyr, platetopp og ventilator. Frittstående kombiskap. Toalettrom med snurredo, og rom med skapinnredning og servant.

OPPVARMING

Peisovn i stuen. Panelovner forøvrig.

TAKST/ TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 14.09.2020. Verditakst kr. 7 800 000,- Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsgrad. For denne eiendommene er det angitt tilstandsgrader varierende fra 1 til 2 med hovedvekt på tilstandsgrad 2.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse og leveres med løsøre (gjelder også joller på tomt samt én påhengsmotor), noen privat vil bli fjernet.

ADRESSE

Korshavn 76, 1680 Skjærhalden.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Stor, attraktiv strandtomt som skrår mot vest. Tomten består hovedsaklig av fjell/svaberg, noe vegetasjon og strand. Terrassert plattingarrangement mot syd og stor veranda mot vest/nord. Nydelige sol- og og utsiktsforhold.Tomten består at to parseller, bnr 102 og 153, begger selveiertomter. I henhold til pålegg fra kommunen har selger revet trapp til strand. Materialer vil ikke bli fjernet fra tomten, kjøper vil selv være ansvarlig for fjerning av disse, evt lagre de i skjul fra hytta. Trappeadkomst til hytta (fra parkering) er ikke byggesøkt.

TOMTENS AREAL

4358 kvm. Eiendommen består av to matrikler på henholdsvis 1721 m2 (bruksnummer 102) og 2637 m2 (bruksnummer 153).

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

8 475,- pr. år inkl. eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm i 2020 var 5200 kwh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest oransje D.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Vann fra sisterne som fylles med takvann. Gråvann til grunn er ikke lov. Forbrenningstoalett. Det er mulig å knytte seg til kommunalt VA-anlegg i Korshavn, ledning i sjøen fram til hytta er stipulert til kr 375.000,- inkl pumpe i følge Grimsrød Kystmiljø. Tilkoblingsavgift til Hvaler kommune er ca kr 90.000,-.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest.

LIGNINGSVERDI

1 793 704,-

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen er ikke regulert. Bebyggelsen ligger innenfor 100-meters beltet i strandsonen.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
7 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
190 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
191 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 691 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61200208
PrisantydningNOK7,500,000.00
Samlet sumNOK7,500,000.00
Total kostnadNOK7,691,342.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92