Hytte beliggende i første rekke - Skjelsbutangen/Vesterøy

Hytte beliggende i første rekke - Skjelsbutangen/Vesterøy

  • Adresse Norderhaugveien 76, Hvaler
  • Prisantydning NOK5,700,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 53, bruksnummer: 129
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 44 m2 / BTA 48 m2 / PROM 44 m2
2 Soverom
Soverom
G Energimerke G RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Hytte nydelig beliggende kun 30 meter fra vannet og 200 meter fra 2 parkeringsplasser på idylliske Skjelsbutangen, Vesterøy. Liten strand og svaberg rett nedenfor eiendommen. Hytta ligger forholdsvis høyt og fritt med fantastisk utsikt mot vannet og Sverige. Stor platting med gode solforhold hele dagen. Kort vei til barnevennlig strand. Kort vei til nærbutikk og restaurant i Ødegården. Med båt er det kort vei til Sand med restaurant og marina, Brattestø og Akerøya - forøvrig kort vei til uttallige holmer og skjær. Mulighet for fortøyning av båt i land nedenfor hytta/ båt liggende på svai.

BYGGEÅR

Hytta er antatt oppført på slutten av 1940-tallet.

BELIGGENHET

Hytta ligger forholdsvis høyt med fantastisk utsikt mot vannet, de øvrige Hvalerøyene og Sverige. Rett nedenfor eiendommen er det en liten vik med strand og svaberg. Eiendommen ligger like ved handelsområde ved Ødegårdskilen med dagligvareforretninger, fiskebutikk, apotek, blomsterbutikk, restaurant - på Skjærhalden, litt lenger ut, finnes et bredt utvalg av restauranter, Sparbutikk og vinmonopol. Hvalerøyene er kjent for sitt vakre skjærgårdslandskap med holmer og skjær. Det er også også fint turterreng og merkede kyststier på øyene og en rekke andre fine opplevelsesmuligheter. Kjøreavstand til Fredrikstad sentrum ca 15 min.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum følg skilt rv 108 til Hvaler. Følg veien sydover på Kråkerøy, over til Kjøkøy, forbi Stokken og inn til Ødegårdskilen på Vesterøy. Sving bakken opp til venstre ved Coop. Følg Norderhaugveien opp og videre veiens hovedløp og parker på felles parkeringsområde på venstre side - hytta ligger så i retning vannet.

PARKERING

Selger leier 2 parkeringsplasser av tilsammen kr 1.100,- per år (gjelder begge plasser) på felles parkeringsområde ved Norderhaugveien, ca 200 meter vest for eiendommen.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 48 44 44 0
Utedo 3 3 0 3
SUM 51 47 44 3

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta er fundamentert på fjell med grunnmur av granitt, betong og søyler. Yttervegger i tre med liggende kledning. Takkonstruksjon av typen saltak, tekket med stål bølgeplater. Utedoen står på søyler, har liggende kledning og pulttak med bølgeblikplater. Labankdør.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytta inneholder gang/hall, stue, kjøkken, sovealkove og to soverom (alle p-rom). Utedo (s-rom).

STANDARD/UTSTYR

Hytta holder enkel standard - oppussing må påregnes.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkkenet har enkel innredning med kum, og frittstående hvitevarer. Det er ikke bad i hytta.

OPPVARMING

Vedovn i stuen.

TAKST/ TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 20.05.21. Verditakst kr 5.700.000,-. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsgrad. For denne eiendommene er det angitt tilstandsgrader varierende fra 0 til 2 med hovedvekt på tilstandsgrad 2.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse. Løsøre inkl grønn Pioner medfølger - noe privat blir fjernet innen overtakelse. Tomten og kjeller blir ikke ryddet før overtakelse.

ADRESSE

Norderhaugveien 76, 1684 Vesterøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Skrånende fjelltomt med terrasse og noe vegetasjeon. Trappeadkomst til vannet.

TOMTENS AREAL

1337 m2.

EIERFORHOLD TOMT

Eiet.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

10 063,- pr. år inkl. eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr var 500 kwh (hytta har vært lite i bruk).

ENERGIATTEST

Eier har registrert energiattest for eiendommen. Energiattest rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Vann fra sisterne som fylles av takvann (ikke lov å ta inn i hytta). Det ligger kommunalt vann og avløp gjennom et privat anlegg i området.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Foreligger ikke i kommunens arkiv.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1990/8674-2/86 Best. om adkomstrett Rettighetshaver:Knr:3011 Gnr:53 Bnr:129 Bestemmelse om båt/bryggeplass

LIGNINGSVERDI

Kr. 113.000,-.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen ligger i uregulert område. Omfattes av kommuneplanen med formål LNFR - spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse i strandsonebeltet. Eiendommen ligger innenfor 100-meters beltet i strandsonen.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr X

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
5 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
142 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 700 000,-))
--------------------------------------------------------
143 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 843 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210097
PrisantydningNOK5,700,000.00
Samlet sumNOK5,700,000.00
Total kostnadNOK5,843,842.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92