Strandeiendom - Nordre Sandøy

Strandeiendom - Nordre Sandøy

  • Adresse Hollungen 49, Hvaler
  • Prisantydning NOK6,400,000.00
  • Ansvarlig megler Henning Hesselberg
    Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
  • Matrikkel Gårdsnummer: 28, bruksnummer: 148
    Hvaler kommune
  • Areal BRA 30 m2 / BTA 34 m2 / PROM 30 m2
1 Soverom
Soverom
G Energimerke G RED
Energimerke

SAMMENDRAG

Nydelig strandeiendom beliggende i et maritimt landskap bestående av sjø, viker og snedige knausformasjoner, vest på Nordre Sandøy. På denne usjenerte plassen ble det på 1950-tallet oppført en enkel hytte som senere ble tilbygget, kun 5 meter fra vannet! I den hyggelige og skjermede vika rett nedenfor hytta er det etablert en enkel steinbrygge med moring/bøye. På svaberget litt lenger ut finnes romslig "longsideplass". Flotte sol- og utsiktsforhold. En halvøy bestående av svaberg og spredt furuskog rett på utsiden av eiendommen som oppleves privat, skjermer for sydvestvinden. Nordre Sandøy er en av de østlige øyene på Hvaler med fergeforbindelse fra Skjærhalden - her er det kort vei til Strømstad og Koster. I nydelige Gravningsund finnes nydelige strender og praktfulle eiendommer fra århundreskifte (1900). Ved annonsert visning settes det opp båttransport fra "Sparbrygga" på Skjærhalden.

BYGGEÅR

Ca 1950, tilbygget i 1980.

BELIGGENHET

Eiendommen liggeri et nydelig kystlandskap vest på Nordre Sandøy i Hvaler kommune, omkranset av sjø og nydelige svaberg. Rett nedenfor er det ei lita vik med muligheter for bading og tillegging av båt - litt lenger ut er det glatte svaberg og dypere vann med mulighet for longside tillegging. Mot syd er det en flat og anvendelig gressplen som egner seg for lek og spill. Sydvest for eiendommen er det et halvøy i form av en kolle som gir eiendommen ly. Kort vei til et bredt tilbud av buttikker og servicetilbud på Skjærhalden og restaurant med svammebasseng på Edholmen. Med båt er det også kort vei til kjente utfatsteder som Romsund, Lauer og Tisler. På øya finnes spenndende turstier og restaurant på Makø. De øvrige østlige øyene, Søndre Sandøy og Herføl (med fergeforbindelse) ligger i sydlig retning - her kan man besøke Olines med store kulturarrangement eller bare nyte Hvalers beste kanelboller på "På posten".

VEIBESKRIVELSE

Kjør til sKjærhalden og ta Hvalerfergene til Nordre Sandøy - gå fra fergeleie i vestlig retning til eiendommen (ca 15 min). Ved annonsert visning settes det opp båttransport fra "Sparbrygga" på Skjærhalden.

BEBYGGELSENS AREAL
BTA BRA P-ROM S-ROM
Hytte 34 30 30 0
Uthus 5 5 0 5
Sum 39 35 30 5

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Enkel hytte oppført i trekonstruksjoner: Stående/liggende kledning uten islreing over granitt- og steinmur til fjell/steinfylling til fjell. Saltak og pulttak, takket med papp fra 2015. Overbygget veranda.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Gang, kjøkken, stue og soverom (p-rom). Uthus består av lagerplass og utedo (s-rom).

STANDARD/UTSTYR

Svært enkel hytte som trenger oppussing. Gulver er belagt med belegg. Malte plater på vegger. Malt panel i himlinger.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkken: Belegg på gulv, malt panel på vegger og panel i tak. Enkel furuinnredning.

OPPVARMING

Elektrisk.

TAKST/ TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert Verditakst kr Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for ulike bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsgrad. For denne eiendommene er det angitt tilstandsgrader varierende fra X til Y med hovedvekt på tilstandsgrad =.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse og leveres med løsøre. Kjøkkenbord og noe privat vil bli fjernet innen overtakelse.

ADRESSE

Hollungen 49 1680 Skjærhalden.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Idyllisk strandtomt som er forholdsvis flat og består av svaberg, lita strand, gressplen og noe furuvegetasjon. Platting med morgensol. Nydelig sol- og utsiktsforhold.

TOMTENS AREAL

857 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Festet - grunneier er Sandø gård.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Til den sies opp av fester.

FESTEAVGIFT

Kr 13.561,-.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Festeavgifen reguleres neste gang i 2028 etter KPI, i henhold til svarbrev fra grunneier.

TOMTEFESTE OG ENDRINGER I TOMTEFESTELOVGIVNING

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr.7.978,-.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Strømutgifter ca kr 4.000,-. Velavgift kr 200,-.

ENERGIATTEST

Eier har registrert energiattest for eiendommen. Energiattest rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Brønnvann på tomta.Det ligger en privat VA-ledning i området.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festeavtale. Grunneier har forkjøpsrett.

LIGNINGSVERDI

Kr 2.400.000,-.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen er ikke regulert - LNFR-område, spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse. Strandsonebeltet innenfor 100 metersonen.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr X

EIENDOMMEN SELGES SOM LEDD I SKIFTE/ KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Eiendommen selges som ledd i skifte av dødsbo. Selger har således ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger er derfor ute av stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Omkostninger
6 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
160 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 400 000,-))
--------------------------------------------------------
161 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 561 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Avvik i posisjon på kart kan forekomme.

Dokumenter

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer61210186
PrisantydningNOK6,400,000.00
Samlet sumNOK6,400,000.00
Total kostnadNOK6,561,342.00


Vi tar forbehold om feil eller mangler i annonsen

Visning

Ansvarlig megler

Henning Hesselberg
Henning Hesselberg

Eiendomsmegler MNEF, faglig leder og partner
95 85 01 92