Ingeborg Holten Hjemdal

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ingeborg Holten Hjemdal holder på med det siste av tre år på eiendomsmeglerstudiet på BI. Siden sommeren 2017 har hun vært medhjelper hos Stavlund, der hun gjennomfører visninger og er med på å lage prospekter og annonser.

Ingeborgs valg av yrkesretning bunner i en interesse for både boliger og mennesker. Hun liker å være i kontakt med folk, og ønsker å gi en så god service som mulig.