• Tomt på Skjærhalden
    SKJULVIS

    Tomt på Skjærhalden

    Skjærhalden

    • Stikkord:
Stor og landlig eiendom uten bebyggelse, beliggende i naturskjønne omgivelser på et høydedrag innerst og syd i Botnekilen - på Kirkeøy, Hvaler. Eiendommen har rammetillatelse og godkjenning for fradeling av tre boligtomter for oppføring av eneboliger. Tomten og høydedraget ligger landlig og solrikt tilnærmet i senter av Kirkeøy, innerst i Botnekilen. Tomtene vil få meget gode solforhold og fin utsikt ned til Botnekilen. Avstand til Skjærahalden er ca 5,5 km

Tomt Hvaler Skjaerhalden

Adresse
Botnekilveien, 1680 Skjærhallen

Beliggenhet
Eiendommen ligger på et høydedrag mellom Strandbakken og Vik, rett syd for Botnekilen på Kirkeøy. Eiendommen har gode solforhold og god utsikt over Botnekilen og landskapet rundt. Området har spredt bebyggelse og er i det vesentligste avsatt til friområder og LNF. Eiendommen ligger omtrendt midt på Kirkeøy, har god solgang og fin sjøutsikt ut i Botnekilen. Skjørhalden ligger ca 5,5 km sydover. Både i østlig, vestlig og nordlig retning kommer man til fine stransoner. Den vakre skjærgården omkring Kirkeøy er ettertraktet og verdsatt og Hvalerøyene er et atraktivt feriemål for sommergjester. Dette området ligger utenfor de mest trafikkerte og utbyggede områdene. I nærområdet er det anlagt en golfbane og man er forøvrig omgitt av et vakkert kulturlandskap, der ferdselsveiene er smale og svingete ofte ledsaget av gamle, grovhuggede gjerdestolper av granitt.

Veibeskrivelse
Fra Fredrikstad følg RV 108 mot Hvaler, gjennom Hvalertunnelen til Kirkeøy. Sving til venstre ved Kirken og følg Fv 504 nordover mot Botne. Ta av til høyre ca 750 m nord for Menighetshuset og følg veien ca 300/400 meter frem. I det man ser Botnkekilen der fremme, ligger eiendommen på kollen opp til høyre.

Beskrivelse av tomten
25 mål. Eiendommen består av lett skogsterreng som går over i svaberg og fjellgrunn. Eiendommen er omgitt i nord av veien til Grindebakken og Botnekilen m.m. Tomten skråner opp mot et høydedrag med nordlig og vestlig orientering. Det er gitt rammetillatelse for etablering av vei fra Botnekilveien og opp til det området der bebyggelse er tenkt plassert. Veitraseen er anlagt delvis over naboeiendommen. Det er tinglyst avtale som sikrer rettigheten for dette.

Tomtens areal
Ca 25 mål. Eiendommen er ikke oppmålt.

Eierforhold
Selveiet.

BEBYGGELSE
Det er gitt rammetillatelse for fradeling av tre boligtomter for oppføring av tre eneboliger. Det tillates maksimalt bebygd areal 300 kvm BYA, småskala, maksimal mønehøyde 7 m. Maksimalt areal for garasje er 50 kvm BYA og mønehøyde maksimalt 6 meter. Endringer av boligtypene kan medføre ny søknad og nabovarsel.

Kommunale avgifter
Det beregnes i dag ingen kommunale avgifter for eiendommen. Kommunale avgifter vil påløpe etter kommunale satser. Tilkoblingsavgift og gebyr for oppmåling står for kjøpers regning.

Vann/ avløp, andre tilknyttinger
Rammetillatelsen for bebyggelsen har godkjenning for vannforsyning fra borrevann og har utslippstillatelse for avløp - uten tilknytting til kommunalt ledningsnett. Det er gjennomført borring og etablert oppkomme for tilknytting til vannforsyning. Kapasitet og vannkvalitet er oppgitt å være tilstrekkelig for tre boliger. Det er gitt avløpstillatelse frem til juli 2026 for anlegg av type Biovac. Den foreliggende igangsettingstillatelsen for avløpssystemet er gyldig frem til juli 2019. Rammetillatelsen gjelder i 3 år fra 5. januar 2018. Vei, vann og avløp iht. tillatelser og avtaler er ikke opparbeidet.

Reguleringsforhold
Eiendommen ligger i ikke regulert område. Den er del av et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område, (LNF-b) tillatt spredt boligbebyggelse.

Heftelser
På eiendommen er det fradelt en mindre festet tomt som det er oppført en mindre fritidseiendom. Denne har oppgitt Gnr 19, bnr 63, Festenummer 7. Tomten er bortfestet på ubestemt tid, fra 2004. Festeavgiften iht. kontrakten utgjør kr 1000,- pr år. Kopi av festeavtalen - fås ved henvendelse til megler. Festeavtalen

Boplikt
Det er innført boplikt i Hvaler kommune. Dette innebærer at kjøper på avgi egenerklæring om at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

Ligningsverdi
Fås oppgitt av megler.

For ytterligere info. om Hvaler kommune

Se ytterligere info. om Hvaler kommune, se www.hvaler.kommune.no.

Omkostninger
1 575 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
39 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 575 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
40 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 615 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 111
Gårdsnr: 19
Bruksnr: 63

Annonse på Finn.no